På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Belopp och procent - inkomstår 2009

Allmän pensionsavgift 

7 % av förvärvsinkomsten men högst 28 800 kr.

Alla skattskyldiga som betalar  allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100 % av avgiften. Den allmänna pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet.

Obs! Du kan inte få högre skattereduktion än summan av din kommunala inkomstskatt, statliga inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift. Skattereduktionen får alltså inte räknas av mot t.ex. den allmänna pensionsavgiften.

Arbetsgivaravgift
AvgiftProcent
Ålderspensionsavgift10,21 %
Efterlevandepension  1,70 %
Sjukförsäkringsavgift  6,71 %
Arbetsskadeavgift  0,68 %
Föräldraförsäkring  2,20 %
Arbetsmarknadsavgift  2,43 %
Allmän löneavgift 7,49 %
Summa31,42 %

För anställda som är födda 1937 och tidigare betalar man ingen arbetsgivaravgift och inte heller särskild löneskatt.

För anställda som är födda 1938-1943 ska endast ålderspensionsavgift betalas med 10,21 %.

För personer som vid årets ingång inte fyllt 26 år är arbetsgivaravgifterna 15,49 % och består av ålderspensionsavgift och en fjärdedel av övriga avgifter.

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalar alla till den församling inom Svenska kyrkan där man bodde den 1 november året innan inkomståret. Även den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar begravningsavgift. Hur stor avgiften blir bestämmer varje enskild församling eller kommun som har ansvar för begravningsverksamheten.

Avgiften varierar alltså beroende på var du bor, precis som kommunalskatten, och beräknas på den kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomsten.

Begravningsavgiftens storlek

Beskattningsbar inkomst

Taxerad förvärvsinkomst minus grundavdrag och, i förekommande fall, med sjöinkomstavdrag.

Bilersättning (milersättning)

Skattefri bilersättning
Egen bil: 18,50 kr/mil
Förmånsbil: dieselolja 6,50 kr/mil, övrigt drivmedel 9,50 kr/mil.

Bilförmånsberäkning

Bilförmånsberäkning

13 567 kr (0,317 x prisbasbeloppet 42 800 kr)
+
nybilspriset x 75% av statslåneräntan ( 2,89 %)
+
9% av nybilspriset upp t.o.m 7,5 prisbasbelopp
+
20% av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp
= Bilförmån att deklarera

Lägsta nybilspris för sexårsbilar är 171 200 kr för inkomstår 2009.

Bolagsskatt

Se statlig inkomstskatt för juridiska personer

Bostadsförmån

Bostadsförmån värderas till hyrespriset på orten. Förmån av fritt garage ingår inte i begreppet bostadsförmån. Sådan förmån värderas särskilt till marknadsvärdet.

Vid värderingen av bostadsförmån tar man hänsyn till bostadens storlek och standard, hur den används, under vilka omständigheter bostadsförmånen åtnjuts - om det t.ex. är en tjänstebostad - samt hyresnivån på orten eller i kringliggande orter. Skatteverket lämnar varje år rekommendationer för hur man beräknar förmånsvärdet.

Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgiftberäknas förmånsvärdet enligt ett schablonvärde per kvadratmeter bostadsyta.

Bostadsförmånsvärde beräknat med ledning av tabellen nedan avser bostad i omöblerat skick inklusive värme men exklusive hushållsel.


 

Bostadsförmånsvärde i kronor/kvm
RegionPer årPer månad
Stor-Stockholm *99583
Stor-Göteborg **93678
Kommuner i övrigt med mer än 75 000 invånare89575
Övriga kommuner81968
Bostad belägen utanför tätort med närmaste omgivning73761
* Till Stor-Stockholm räknas Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Stor-Stockholm sammanfaller därmed med Stockholms län.

**Till Stor-Göteborg räknas Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 
 

Bostadsförmån för den anställde

Vid inkomsttaxeringen för den anställde ska värdet för bostadsförmån i stället alltid beräknas efter marknadsvärdet på orten (inte schablonvärdet).

Brytpunkt

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt, före grundavdrag mm.

Nedre brytpunkt:  380 200 kr (20 %)
Övre brytpunkt:    538 800 kr (25 %)

Det motsvarar en månadslön före skatt på  31 683 kr/mån respektive 44 900  kr/mån.

Dubbel bosättning

 • Avdrag för måltider den första månaden, 63 kr per dag.
 • Utgifter för logi, faktisk kostnad.


Egenavgift
AvgiftProcent
Ålderspensionsavgift10,21 %
Efterlevandepension  1,70 %
Sjukförsäkringsavgift  6,93 %
Arbetsskadeavgift  0,68 %
Föräldraförsäkring  2,20 %
Arbetsmarknadsavgift       0,50 %
Allmän löneavgift    7,49 %
Summa29,71 %
 
* Om du har valt mer än 1 karensdag sänks sjukförsäkringsavgiften. Som egenföretagare kan du välja 3 eller 30 karensdagar. Om du inte väljer karenstid har du 1 karensdag.
 • Vid 1 karensdag är egenavgiften 29,71 %
 • Vid 3 karensdagar är egenavgiften  29,67 % (sjukförsäkringsavgift 6,89 %)
 • Vid 30 karensdagar är egenavgiften 28,89 % (sjukförsäkringsavgift 6,11 %)

Personer som är födda 1938 - 1943 betalar ålderspensionsavgift 10,21 %.

Personer som är födda 1937 och tidigare betalar inte särskild löneskatt för aktivt bedriven näringsverksamhet.

Personer som inte har fyllt 26 år vid årets ingång betalar egenavgifter med 15,07 % (om man har 1 karensdag).

Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26 % i stället för egenavgifter.

Egenavgift - schablonavdrag

Du får göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25 % på överskottet av näringsverksamheten.

Är du född 1983 eller senare får du göra ett schablonavdrag med 14 % på överskottet, eftersom du då betalar lägre avgifter.

Betalar du endast ålderspensionsavgift, född 1938-1943, är schablonavdraget 10 %.

Driver du passiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag med högst 20 %.

Expansionsfond

Takbelopp = Tillgångar - skulder, vid beskattningsårets utgång.
Högsta möjliga avsättning = Takbeloppet dividerat med 0,737, alternativt takbeloppet multiplicerat med 135,69 %
Expansionsfondsskatten = 26,3 %

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Bostäder i småhus och hyreshus fick förra året en ny, kommunal fastighetsavgift i stället för statlig fastighetsskatt. Fastighetsavgiften har ett fast maxbelopp, som för inkomståret 2008 var 6 000 kr för varje småhus och 1 200 kr för varje bostadslägenhet i hyreshus. Detta fasta belopp är indexbundet och ska varje år följa förändringen av inkomstbasbeloppet.

För inkomståret 2009 gäller följande:

    

1. Kommunal fastighetsavgift
Fastighetstyp Värdeår (nybyggnadsår)FastighetsavgiftUnderlag
Småhusenhet med bostadsbyggnad (även småhus på lantbruksenhet) - 1998 6 362 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,75 % av underlaget om det ger en lägre avgiftTaxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken
  1999- 2003  3 181 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,375 % av underlaget om det ger en lägre avgiftTaxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken
  2004-  0 kronor 
Småhusenhet, bostadsbyggnad på annans mark (även småhus på lantbruksenhet)- 19986 362 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,75 % av underlaget om det ger en lägre avgiftTaxerat värde på bostadsbyggnaden
 1999 - 2003 3 181 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,375 % av underlaget om det ger en lägre avgiftTaxerat värde på bostadsbyggnaden
   2004 0 kronor 
Hyreshusenhet, bostäder  - 1998 1 272 kr för varje lägenhet, eller 0,4 % av underlaget om det ger en lägre avgiftTaxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken
 1999 -  2003636 kr för varje lägenhet, eller 0,2 % av underlaget om det ger en lägre avgiftTaxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken
  2004 -  0 kronor 
Hyreshusenhet, bostadsbyggnad på annans mark - 19981 272 kr för varje lägenhet, eller 0,4 % av underlaget om det ger en lägre avgiftTaxerat värde på bostadsbyggnaden
 1999 - 2003 636 kr för varje lägenhet, eller 0,2 % av underlaget om det ger en lägre avgiftTaxerat värde på bostadsbyggnaden
 2004 - 0 kronor 

Fastighetsavgiften ska betalas för hela kalenderåret av den som är ägare den 1 januari.

    

2. Statlig fastighetsskatt
FastighetstypFastighetsskattUnderlag
Småhusenhet (även småhus på lantbruksenhet)  
- obebyggd tomtmark1,0 %Taxerat värde på tomtmarken
- tomtmark med småhus som har annan ägare1,0 %Taxerat värde på tomtmarken
- tomtmark med småhus utan byggnadsvärde1,0 %Taxerat värde på tomtmarken
- småhus under uppförande med tillhörande tomtmark1,0 %Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken
Hyreshusenhet, bostäder  
- tomtmark med bostadsbyggnad som har annan ägare0,4 %Taxerat värde på tomtmarken
- tomtmark med bostadsbyggnad utan byggnadsvärde0,4 %Taxerat värde på tomtmarken
- bostadsbyggnad under uppförande med tillhörande tomtmark0,4 %Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken
Hyreshusenhet, lokaler  
- med lokalbyggnad1,0 %Taxeringsvärdet
- tomtmark med lokalbyggnad1,0 %Taxerat värde på tomtmarken
Hyrehusenhet, obebyggd tomtmark  
-obebyggd tomtmark (för bostäder eller lokaler)0,4 %Taxerat värde på tomtmarken
Industrienhet (inkl. täktmark)0,5 %Taxeringsvärdet
Elproduktionsenhet, vattenkraftverk2,2 %Taxeringsvärdet
Elproduktionsenhet, vindkraftverk0,2 %Taxeringsvärdet
Elproduktionsenhet, övriga0,5 %Taxeringsvärdet

Fastighetsskatten ska betalas för hela kalenderåret av den som är ägare den 1 januari.

Förseningsavgifter

Skattedeklaration: 500 kr och i vissa fall 1 000 kr.

Fastighetsdeklaration: 500 kr och efter den 1 maj 2 000 kr.

Kvartalsredovisning: 1 000 kr

Inkomstdeklaration lämnadAktiebolag och ekonomiska föreningarÖvriga
Efter deklarationstidpunkten5 000 kr1 000 kr
Tre månader efter deklarationstidpunkten10 000 kr2 000 kr
Fem månader efter deklarationstidpunkten15 000 kr3 000 kr

Har du fått anstånd gäller tidpunkten från anståndsdagen.

Försäljning privatbostad

När du säljer en privatbostad med vinst beskattas 22/30 delar av vinsten. En förlust är avdragsgill till 50 %.

Försäljning näringsfastighet

När en privatperson eller ett dödsbo säljer en näringsfastighet med vinst beskattas 90 % av vinsten. En förlust är avdragsgill till 63 %.

Förvaltningsutgift 

Avdragsgill till den del den överstiger 1 000 kr.

Grundavdrag

Grundavdraget är ett avdrag som alla får automatiskt  och som varierar beroende på den taxerade inkomsten.

Det lägsta grundavdraget är 18 200 kr för låga inkomster och det högsta grundavdraget är 33 000 kr.

För inkomster på 336 700 kr och mer är grundavdraget 12 600 kr.

Grundavdrag för ideella föreningar

Grundavdrag för allmännyttiga ideella föreningar är 15 000 kr om föreningen har skattepliktig näringsverksamhet.

Gränsbelopp

Gränsbelopp enligt förenklingsregeln vid utdelning på kvalificerade aktier/andelar.

Inkomstår 2009/taxeringsår 2010,  120 000 kronor
(2,5 gånger inkomstbasbeloppet för 2008)

Gåvor till anställda, skattefria

 • Julgåva 450 kr inkl. moms
 • Jubileumsgåva 1 350 kr inkl. moms
 • Minnesgåva 10 000 kr inkl. moms

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet har bland annat betydelse för pensionsrätten i det nya pensionssystemet. Inkomstbasbeloppet för år 2009 har fastställts till 50 900 kr.

Intäktsränta på skattekontot

Intäktsränta på skattekontot

Kostförmån

Fri kost, som åtnjuts på allmänna transportmedel under tjänsteresa och fri frukost, som åtnjuts på hotell, blir skattefri om kosten obligatoriskt ingår i priset för resan eller rummet.

Frukost 37 kr/dag, lunch eller middag 74 kr/dag, helt fri kost 185 kr/dag (minst tre mål/dag).

Kostnadsavdrag

Under förutsättning att den anställde/arbetstagaren slutligen stått för kostnaderna i arbetet (med undantag för traktaments- och resekostnadsersättning vid tjänsteresa), får arbetsgivare vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag efter beslut från Skatteverket göra kostnadsavdrag från utgiven bruttolön. Kostnaderna ska uppgå till minst 10 % av arbetstagarens sammanlagda ersättning.

Om betalningsmottagaren tillhör någon av nedanstående kategorier får kostnadsavdrag göras utan beslut och utan prövning av kostnadens storlek enligt följande;

KategoriTllåtet kostnadsavdrag
Fritidsombud hos försäkringsbolag30 % av bruttolönen
Musiker och sångartister:30 % av bruttolönen
Försäljare inom gravvårdsbranschen:15 % av bruttolönen
Hemarbetare hos industriföretag m.fl med egen maskin för sömnad:15 % av bruttolönen
Skogshuggare med egen motorsåg:15 % av bruttolönen
Skogskörare med eget fordon eller häst35 % av bruttolönen

Kostnadsränta på skattekontot

Kostnadsränta på skattekontot  

Kyrkoavgift

Kyrkoavgift till Svenska kyrkan betalar alla medlemmar i svenska kyrkan till den församling där man bodde den 1 november året innan inkomståret. Kyrkoavgiften särredovisas på slutskattebeskedet. Den som inte är medlem i kyrkan betalar en begravningsavgift till församlingen där man bor. Denna avgift ska motsvara församlingens kostnad för begravningsverksamheten.

Moms - skattesatser

 • 25 % (20 % av priset) den generella skattesatsen
 • 12 % (10,71 % av priset) t.ex. livsmedel, hotelltjänster
 • 6 % (5,66 % av priset) t.ex. dagstidningar, persontransport, böcker

Mer information i momsmenyn

Normalbelopp för utrikes tjänsteresa

Normalbelopp för utrikes tjänsteresa inkomstår 2009.

Pensionsgrundande inkomst

För inkomstår 2009 är den högsta pensiongrundande inkomsten 410 763 kr.

Enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension ska man vid beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten bortse från inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Vid beräkningen ska inkomsten först minskas med den allmänna pensionsavgiften. Det innebär att den högsta inkomst som är pensionsgrundande är lika med 8,07 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för 2009 är 50 900 kr.

Här kan läsa mer om pensionsgrundande inkomst.


Periodiseringsfond

 
 
Maximalt avdrag för avsättning
Juridisk person, utom dödsbon 25 %
Fysiska personer och dödsbon  30 %

Återföring till beskattning:

Avsättningar som görs under inkomståret 2009 återförs senast inkomstår 2015.

En juridisk person som har gjort avdrag för avsättning till en periodiseringsfond ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Intäkten beräknas till 72 % av statslåneräntan vid utgången av november månad andra året före taxeringsåret multiplicerad med summan av gjorda avdrag för avsättningar till sådana periodiseringsfonder som den juridiska personen har vid beskattningsårets ingång. Den 30 november 2008 var statslåneräntan 2,89 % så enklare uttryckt kan man säga att schablonintäkten för inkomstår 2009 (taxeringsår 2010) beräknas till 2,08 % multiplicerad med summan av avsättningar till periodiseringsfonder.

Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader ska schablonintäkten justeras i motsvarande mån.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet används vid olika beräkningar och visar prisutvecklingen i samhället. Det fastställs varje år av regeringen och påverkar bl.a.

 • Värdet av bilförmån
 • Maximalt skattefritt traktamente
 • Deklarationspliktsgränsen
 • Grundavdraget för löntagare
 • Skattefri tävlingsvinst i idrottstävling

Prisbasbeloppet inkomstår 2009: 42 800 kr
Förhöjt prisbasbelopp: 43 600 kr

Representation

Beloppet påverkas av om företaget är redovisningsskyldigt till moms eller inte, samt om representationen är extern eller intern.
 

ExternMomsredovisareIcke momsredovisare
Lunch, middag, supé90 kr112,50 kr
Frukost60 kr75 kr
Golf, teater etc.180 kr190,80 kr
InternMomsredovisareIcke momsredovisare
Lunch, middag, supé90 kr112,50 kr
Frukost60 kr75 kr
Hyra, underhållning etc. vid personalfest180 kr225 kr
Teater etc.180 kr190,80 kr

 

Reseavdrag

Avdrag för resor till och från arbetet samt för resor i tjänsten med egen bil medges med 18,50 kr per mil.

Gränsen för avdragsgilla kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats är 9 000 kr.

Har du förmånsbil medges avdrag med 6,50 kr per mil för diesel och 9,50 kr per mil för övriga drivmedel (t.ex. bensin eller etanol).

Räntefördelning

Kapitalunderlag = Tillgångar - skulder vid beskattningsårets ingång

- kapitalunderlag > 50.000 kr => Positiv räntefördelning (frivillig)
- kapitalunderlag < -50.000 kr => Negativ räntefördelning (tvingande).

  

Räntesats  Procent
- positiv räntefördelning7,89 %
- negativ räntefördelning3,89 %

Procentsatser vid värdering enligt alternativregeln, av fastighet som är anläggningstillgång:
 • Småhusenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med  x 54 % 
 • Hyreshusenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med  x 48 % 
 • Industrienheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med  x 64 %  
 • Lantbruksenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med  x 39 %

Ränteförmån

Ett räntefritt lån eller lån med lägre ränta än sedvanlig ränta från arbetsgivaren, anses som skattepliktig förmån. Förmånen beskattas som inkomst av tjänst. Belopp som motsvarar värdet av förmånen räknas som betald ränta och får dras av under inkomst av kapital. Det gäller dock inte företagsledare i fåmansföretag eller närstående till företagsledare. 

Fast ränta
Förmånsvärdet beräknas som skillnaden mellan statslåneräntan vid lånetillfället med tillägg av en procentenhet och den avtalade räntan.

Rörlig ränta
Förmånsvärdet beräknas som skillnaden mellan statslåneräntan den 30 november året före inkomståret med tillägg av en procentenhet och den avtalade räntan.

Har statslåneräntan den 31 maj inkomståret ändrats med två procentenheter eller mer, jämfört med statslåneräntan den 30 november året innan, ska en ny förmånsberäkning göras för tiden juli - december.

2008-11-30 var statslåneräntan 2,89 %.

Skattereduktion Kapital

Om inkomsterna är högre än utgifterna beskattas de med 30 %. Om utgifterna är högre än inkomsterna sker en skattereduktion med 30 %, på underskott upp till 100 000 kr. På underskott över 100 000 kr är skattereduktionen 21 %.

Skattetillägg

Skattetillägg på undanhållen skatt per oriktig uppgift
 Inkomstskatt Moms
-uppgift i deklaration eller annan skriftlig handling som skulle lett till för låg skatt om den godtagits.40 % 20 %
-uppgift i  deklaration eller annan skriftlig handling som skulle medfört underskott i näringsverksamhet eller tjänst om den godtagits 40 % av ¼ av den minskning av underskottet som rättelsen medfört-
-uppgift som har kunnat rättas med normalt tillgängligt kontrollmaterial 10 %5 %
Periodiseringsfel10 %5 %
Skönstaxering40 %-
Skönsbeskattning-20 %

 
Skiktgräns

Skiktgränsen är den taxerade inkomsten minskad med grundavdrag (= beskattningsbar förvärvsinkomst).

Nedre skiktgränsen: 367 600 kr
Övre skiktgränsen:   526 200 kr

Den nedre skiktgränsen är 367 600 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. Den övre skiktgränsen är 526 200 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procent, det vill säga sammanlagt 25 procent.

Statlig inkomstskatt, fysiska personer

Det är ingen statlig inkomstskatt på beskattningsbar förvärvsinkomst upp till 367 600 kr. Mellan 367 600 kr och 526 200 kr är den statliga skatten 20 procent på den beskattningsbara förvärvsinkomsten. På den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger 526 200 kr är den statliga inkomstskatten 25 procent.

Statlig inkomstskatt, juridiska personer

Statlig inkomstskatt är 26,3 % för aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och livförsäkringsföretag.(Inkomstskatten har sänkts från och med den 1 januari 2009 från 28 % till 26,3 %. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för beskattningsår som påbörjats före den 1 januari 2009.) Statlig inkomstskatt är 30 % för investeringsfonder.

Statlig inkomstskatt, kapitalinkomster

Statlig inkomstskatt på kapitalinkomster är 30 %.

Statslåneränta

Statslåneräntan är en referensränta som används inom skattelagstiftningen och som Riksgälden bestämmer. I skattelagstiftningen används statslåneräntan som gäller den 30 november året före beskattningsåret/inkomståret.

Statslåneräntan vid utgången av november 2008: 2,89 %. 

Den genomsnittliga statslåneräntan fastställs av Skatteverket. Genomsnittlig statslåneränta under kalenderåret före beskattningsåret/inkomståret används vid beräkning av skatteunderlag för avkastningsskatt, bland annat på utländska kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar.

Genomsnittlig statslåneränta för 2008: 3,88 %.

Särskild löneskatt på passiv näringsverksamhet

Särskild löneskatt: 24,26 %

Särskild löneskatt på pensionskostnader

Särskild löneskatt: 24,26 %.

Särskild löneskatt på vinstandel

Arbetsgivare som lämnar bidrag till en vinstandelsstiftelse ska betala särskild löneskatt på lämnat bidrag. Den avsättning som görs ska ingå i underlaget för beräkning av särskild löneskatt.  

Särskild löneskatt: 24,26 %.

Taxerad förvärvsinkomst

Överskott i inkomstslaget tjänst + Överskott i inkomstslaget näringsverksamhet - Allmänna avdrag = Taxerad förvärvsinkomst (avrundat nedåt till helt hundratal kronor).

Tillfälligt arbete

 • Avdrag för måltider den första månaden, 105 kr per dag.
 • Utgifter för logi, faktisk kostnad eller om utgiften inte kan visas, 105 kr per natt.

Traktamente inom landet

Dagtraktamente, (dvs. traktamente vid tjänsteresa utan övernattning), är alltid skattepliktigt fullt ut.

Skattefria belopp då resan kombineras med övernattning:

  

Resa med traktamente
TidSumma
 Hel dag210 kr per dag (Resdag: resan påbörjats före 12.00 eller avslutats efter 19.00)
 Halv dag105 kr per halv dag (Resdag: resan påbörjats efter 12.00 eller avslutats före 19.00)
 Efter tre månader147 kr 
 Nattschablon105 kr
Tyst kvittning gäller. Traktamentet tas inte upp i deklarationen och inga avdrag i deklarationen. Är traktamentet högre än det skattefria beloppet tas överskjutande belopp upp som lön.

Om den anställde får fria måltider under resan ska det skattefria traktamentet reduceras och den anställde beskattas för kostförmån. Reducering ska dock inte göras för måltider som obligatoriskt ingår i färdbiljettpriset (i praktiken enbart aktuellt vid flygresor). Dessa måltider tas inte heller upp som kostförmån.

 

Reduceringsbelopp - inrikes tjänsteresa
Schablonavdrag för ökade levnadskostnader210 kr147 kr105 kr63 kr
Reducering för:    
Frukost, lunch och middag189 kr132 kr95 kr57 kr
 Lunch och middag147 kr103 kr74 kr44 kr
 Lunch eller middag74 kr51 kr37 kr22 kr
 Frukost42 kr29 kr21 kr13 kr

 

Traktamente utom landet

Vid tjänsteresa utomlands gäller samma regler som för inrikes resor. Skatteverket fastställer årligen normalbelopp för högsta skattefria traktamente.

Normalbelopp vid utrikes tjänsteresa

Reduceringsbelopp utrikes tjänsteresa
 

Minskning av normalbeloppet med
MåltidProcent
Helt fri kost85 %
Lunch och middag70 %
Lunch eller middag35 %
Frukost15 %

 
Tävlingsvinster

Tävlingsvinster som inte kommer från arbetsgivaren är skattefria om de är i annan form än kontanter och värdet är högst 0,03 prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor.

Har du varit med i en tävling i t.ex. TV eller en tidning och vunnit, ska du vanligtvis betala skatt på vinsten. Om det är den personliga prestationen som avgör om du vinner ska du beskattas för vinsten. Är det däremot slumpen som avgör är vinsten skattefri.

Tävlingsvinster är skattefria om de består av föremål som värderas till högst 1 300 kronor.

Uppskov med beskattning vid bostadsbyte

Följande gäller för inkomstår 2009.

Möjligheten att få uppskov med vinsten för den som köper en ny bostad begränsas. Uppskovsbeloppet får uppgå till maximalt 1,6 miljoner kronor per bostad. Finns flera ägare får uppskovsbeloppet inte överstiga 1,6 miljoner kronor multiplicerat med ägd andel av den sålda bostaden. Taket på 1,6 miljoner gäller inte för redan beviljade uppskov. 

Du ska betala skatt på uppskovsbeloppet. Skattens storlek beräknas genom att en schablonintäkt tas upp i inkomstslaget kapital. Intäkten beräknas till 1,67 procent av uppskovsbeloppet. Schablonintäkten beskattas därefter med 30 procent, vilket motsvarar 0,5 procent (30 % av 1,67 %) av uppskovsbeloppet.

Värdeminskningsavdrag för byggnader

Det skattemässiga värdeminskningsavdraget för byggnad som används i näringsverksamheten styrs av den typkod som byggnaden åsatts av Skatteverket. I uppställningen nedan anges typkod inom parantes.

Byggnadstyp och procentsats

Småhus

(120 och 213-223) 2 %

Hyreshus

 • Hotell och restauranger, parkeringshus och varuhus (322 och 324) 3 %.
 • Kiosk (323) 5 %.
 • Övriga (320, 321, 325, 326 och 381) 2 %.

Ekonomibyggnad

 • Kylhus, silos och växthus (120 och 121) 5 %
 • Övriga (120-121) 4 %

Industribyggnad

 • Vattenkraftsbyggnader (713, 720) 2 %
 • Värmekraftsbyggnader (719, 730-733) 4 %
 • Industribyggnader som inte är inrättade för speciell användning (412, 414, 420-433 och 481) 4 %
 • Övriga, som endast kan användas begränsat för annat ändamål än det de utnyttjas för (412, 420-433 och 481) 5 %

Specialbyggnad

(820-829 och 890) 3 %
 

Skatteverket

Till toppen