På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Pension - Betala skatt och lämna inkomstdeklaration i Sverige

Om du har pension från Norge som ska beskattas i Sverige ska du betala  preliminär skatt under inkomståret. Du måste själv se till att detta sker eftersom den norska utbetalaren inte ska göra något avdrag för preliminär skatt.

Om du betalar norsk trygdeavgift (norsk socialförsäkringsavgift) på din pension från Norge så har du avdragsrätt för avgiften i Sverige.

Preliminär inkomstdeklaration

Om inkomsten ska beskattas i Sverige måste du själv betala in preliminär skatt under inkomståret eftersom den norske utbetalaren inte kan betala preliminär skatt till Sverige för din pension. Du ska lämna en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket som räknar ut hur mycket preliminär skatt du ska betala. Bifoga gärna handling som visar vilken typ av pension det är och vem som är utbetalare.

Om preliminär inkomstdeklaration lämnas in en tid in på ett år anger du den ersättning och de skatteavdrag som gjorts så långt under året samt de inkomster som du beräknar att få under resten av året. Preliminärskatten betalas sedan antingen genom egna inbetalningar (särskild A-skatt) eller genom förhöjt skatteavdrag (se nedan).

Särskild A-skatt

Med ledning av uppgifterna i din preliminära inkomstdeklaration räknar Skatteverket ut en debiterad preliminär skatt, så kallad särskild A-skatt. Därefter skickas en skattsedel ut och ett beslut med besked om hur mycket preliminär skatt du ska betala. Den särskilda A-skatten ska betalas in så att den finns bokförd på skattekontot senast den 12:e i varje månad utom i augusti och januari då skatten ska vara bokförd på skattekontot senast den 17:e.

Förhöjt skatteavdrag

Om du utöver din pension från Norge, har svensk pension eller anställningsinkomst finns ett annat sätt att betala den preliminära skatten på. Skatteverket kan efter ansökan besluta om att skatten på den norska pensionen betalas genom ett förhöjt skatteavdrag på den svenska inkomsten. Räcker inte den svenska inkomsten/pensionen till får du som tillägg betala särskild A-skatt enligt ovanstående.

Om dina inkomstförhållanden ändras under året är du skyldig att lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration.

Inkomstdeklaration

Du ska lämna inkomstdeklarationen senast den 2 maj. I deklarationen ska du lämna uppgift om att du fått norsk pension, vem som är utbetalare, vilken typ av pension du fått och pensionsbeloppet. Eftersom du har fått pensionen i norska kronor måste du räkna om den till aktuell svensk kurs den dag du fått pensionen. Du kan även använda en genomsnittskurs för det år du får pensionen utbetald. Riksbanken har uppgifter om valutakurser på sin webbplats. Läs mer i avsnittet valutakurser. Det omräknade beloppet redovisas på inkomstdeklarationens framsida under Inkomster – Tjänst, i ruta 1.3 eller 1.4.

Samtliga upplysningar kan lämpligen lämnas under ”Övriga upplysningar”. Bifoga gärna kopia på den norska kontrolluppgiften (kontrolloppgave).

Pension från Sverige

Begränsat skattskyldig betalar Särskild inkomstskatt (SINK)

Utomlands bosatta, det vill säga begränsat skattskyldiga, med pensionsinkomster från Sverige beskattas i Sverige med en särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). SINK är en statlig schablonskatt om 20 procent. Du behöver inte lämna inkomstdeklaration för de inkomster du fått SINK-beslut för.

För att bli beskattad enligt reglerna om SINK måste du eller din pensionsutbetalare lämna blanketten Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta till Skatteverket. Din pensionsutbetalare ska innehålla skatt på pensionen och betala in den till Skatteverket i enlighet med beslutet.

Välja vanlig skatt istället för SINK

Du kan välja att bli beskattad enligt vanliga regler, det vill säga enligt inkomstskattelagen, även om du uppfyller förutsättningarna för att få SINK.  Läs mer om dessa regler på sidan om SINK.

» SINK

Obegränsat skattskyldig betalar kommunal och statlig inkomstskatt

Du som är obegränsat skattskyldig ska lämna inkomstdeklaration och kan bli föremål för alla förekommande skatter och avgifter i Sverige. Tillhör du denna kategori ska din pensionsutbetalare innehålla och betala preliminär skatt schablonmässigt efter den tabell som gäller för den kommun där du är bosatt eller som du har väsentlig anknytning till.

Inkomstdeklaration

Om du är obegränsat skattskyldig eller begär att betala skatt enligt Inkomstskattelagen ska du lämna inkomstdeklarationen senast den 2 maj.

Skatteverket

Till toppen