På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Svar på vanliga frågor

VisaValt område:
  
 • Varför kommer inte personbeviset som jag beställt?
  När du beställer ett personbevis skickas det till din folkbokföringsadress eller din särskilda postadress. Har du utvandrat och anmält Ny adress/röstlängd för utvandrad, skickas personbeviset till den anmälda adressen utomlands. Du kan logga in på Mina sidor för att se vilken adress som finns registrerad.Om du bor på en annan adress än där du är folkbokförd eller om du saknar folkbokföringsadress ska du göra en flyttanmälan.Om du under minst sex månader vill ha din post till en annan adress kan du anmäla särskild postadress.» Information om särskild postadressDu som har flyttat från Sverige måste anmäla att du har en adress i utlandet. Fyll i blankett Ny adress/röstlängd för utvandrad, Anmälan (SKV 7842) och skicka den till adressen som står på blanketten.» Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842)

  Använd våra e-tjänster

  Mina sidorlänk till annan webbplats Flyttanmälan
 • Kan jag få ut ett personbevis på mitt barn i e-tjänsten?
  I vår e-tjänst kan du bara beställa personbevis för dig själv. För att beställa ett personbevis för ditt barn kan du antingen använda vår tjänst Hitta och hämta rätt personbevis eller ringa oss på 0771–567 567. I båda fallen skickas personbeviset via post.» Hitta och hämta rätt personbevis
 • När behöver jag ett personbevis?
  Du behöver bara beställa ett personbevis när någon begär ett personbevis av dig. Skatteverket delar de uppgifter som finns om dig i folkbokföringen till olika myndigheter och privata företag, till exempel banker. Det betyder att du inte själv behöver meddela att du exempelvis har flyttat eller bytt namn till dessa. Det sker i stället automatiskt.
 • Hur ändrar jag min adress när jag har samordningsnummer?
  Använd dig av blanketten som heter Särskild postadress Anmälan (SKV 7844).
 • Hur samtycker jag till anmälan om flyttning för mitt barn?
  Om barnets andra vårdnadshavare anmäler flyttning för barnet via Skatteverkets e-tjänst Flyttanmälan kan denna vårdnadshavare ge dig möjlighet att lämna ditt samtycke till anmälan via samma e-tjänst. För att använda e-tjänsten krävs e-legitimation.Om du inte samtycker via e-tjänsten skickar Skatteverket en förfrågan till dig. Den kan besvaras skriftligen eller via mejl. Ange diarie- och personnummer om du svarar via mejl.
 • Kan jag få bort publicerade personuppgifter på mig?
  Den som publicerar personuppgifter på nätet gör det normalt med stöd av ett så kallat utgivningsbevis. Publiceringen ses då som journalistisk verksamhet, det betyder att företaget har fått grundlagsskyddad rätt att publicera sin databas enligt yttrandefrihetsgrundlagen, och faller därmed inte under personuppgiftslagen (PuL). Många av de i dessa sammanhang mer uppmärksammade sajterna har utgivningsbevis, som medges av Myndigheten för radio och TV.När vi har lämnat ut en uppgift till exempelvis ett kreditupplysningsföretag så har vi inte längre någon kontroll över uppgiften. Vi kan inte stoppa användningen av uppgifter som redan har lämnats ut. Den ansvariga utgivaren för en sajt som publicerar personuppgifter har ett ansvar för uppgifterna som publiceras på sajten och ska också svara på frågor om detta, inklusive frågor om till exempel strykningsrätt. Utskick av direktreklam Skatteverket kan på din begäran sätta en spärr så att adresser inte lämnas ut från Statens personadressregister (SPAR) för direktreklamändamål. Du kan begära spärr i de så kallade NIX-registren som förs av reklambranschen och spärr hos enskilda företag som har dina uppgifter. Ett enskilt företag är inte tvunget att följa en sådan begäran, men kan vilja göra det till exempel för att skapa "good will".
 • Jag hittade personuppgifter på mig på en sida på internet. Varför lämnar Skatteverket ut personuppgifter på mig?
  Eftersom Skatteverket är en statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som ges in till Skatteverket blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. Om det finns en sekretessbestämmelse lämnar Skatteverket inte ut handlingen. Detsamma gäller för beskattningsbeslut. De grundläggande bestämmelserna om detta finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).Sekretessbelagda uppgifter ska inte lämnas ut. Finns det en så kallad sekretessmarkering för en person i folkbokföringsdatabasen lämnas uppgiften som regel inte ut.
 • Jag har precis flyttat. Ska jag anmäla detta någonstans?
  Ja. När du flyttar måste du anmäla detta till Skatteverket. Du kan anmäla flyttning innan du flyttar, men senast en vecka efter flyttningen ska Skatteverket ha din anmälan. När du har anmält flyttning sprider Skatteverket automatiskt din nya adress till de flesta myndigheter och viktiga aktörer i samhället. Du behöver alltså inte meddela dessa själv att du flyttat.Att anmäla flyttning kostar ingenting och du kan göra det direkt till Skatteverket på två sätt:
  • via e-tjänsten Flyttanmälan. Tjänsten kräver e‑legitimation.
  • på pappersblankett, SKV 7845, som du skickar till
  Skatteverkets inläsningscentral
  FE 2001
  205 76 Malmö.

  Använd våra e-tjänster

  Flyttanmälan
 • Hur gör jag flyttanmälan?
  Du kan anmäla flytt direkt till Skatteverket på två sätt
  • via e-tjänsten Flyttanmälan. Tjänsten kräver e‑legitimation.
  • på pappersblankett, SKV 7845, som du skickar till
  Skatteverkets inläsningscentral
  FE 2001
  205 76 Malmö.

  Använd våra e-tjänster

  Gör flyttanmälan
 • Vad händer om jag anmäler flytt för sent?
  Om din flyttanmälan inte kommer in i tid, det vill säga senare än en vecka från anmäld flyttningsdag, gäller din nya folkbokföring istället från och med det datum som din anmälan kom in till Skatteverket.
 • Varför ska jag flyttanmäla?
  När du anmäler flytt blir du folkbokförd på den nya adressen. Var du är folkbokförd har bland annat betydelse för i vilken kommun du ska betala din skatt, rätten till bidrag och förmåner, var du får rösta och var du får din post. För samhället är det viktigt att folkbokföringen stämmer med verkligheten eftersom planeringen av till exempel bostäder, skolor, vård och omsorg med mera bygger på uppgifter om var befolkningen är folkbokförd.Rätt adress i folkbokföringen innebär även att andra myndigheter och många andra aktörer i samhället har din riktiga adress.
 • Jag ska flytta för att studera på annan ort. Måste jag ändra min folkbokföring?
  Grundskola och gymnasiumOm du är under 18 år och på grund av dina studier måste bo i en annan bostad än dina föräldrar, ska du ändå vara folkbokförd hos dina föräldrar. Detta gäller så länge du fortsätter i grund- eller gymnasieskola eller motsvarande utbildning som du påbörjat innan du fyllt 18 år, dock längst till och med din 21-årsdag.Andra studier, till exempel universitet eller högskolaDu ska vara folkbokförd där du bor, det vill säga där du tillbringar din nattvila eller motsvarande vila (dygnsvilan). Om du bosätter dig på studieorten ska du alltså vara folkbokförd där och du måste anmäla flyttning till din adress på studieorten.  Om du även bor kvar i din tidigare bostad, till exempel en gång i veckan, två gånger varannan vecka, eller motsvarande (det vill säga minst en sjundedel av tiden), har du dubbel bosättning. Var du i sådana fall ska vara folkbokförd avgörs av hur ditt boende ser ut, sett till samtliga omständigheter. Exempel på omständigheter som påverkar kan vara om du bor tillsammans med din familj i någon av bostäderna, var du har dina studier, storleken och standarden på de olika bostäderna och hur ofta du vistas i bostäderna.Med familj avses inte dina föräldrar, utan din maka, make, registrerad partner, sambo eller barn som fortfarande bor hemma.
 • Jag veckopendlar till mitt arbete. Var ska jag vara folkbokförd?
  Om du har flera bostäder och bor i var och en av dem minst en gång i veckan, två gånger varannan vecka, eller motsvarande (minst en sjundedel av tiden), har du dubbel bosättning.Var du ska vara folkbokförd vid dubbel bosättning beror på din boendesituation och bestäms med hänsyn till samtliga omständigheter. Exempel på omständigheter som kan vara avgörande vid bedömningen kan vara
  • om du bor tillsammans med din familj i någon av bostäderna (med familj avses maka, make, registrerad partner, sambo eller barn som fortfarande bor hemma)
  • var din arbetsplats finns (studier vid högskola eller universitet jämställs i detta fall med arbete)
  • storleken och standarden på de olika bostäderna
  • hur ofta du vistas i de olika bostäderna

 • Jag flyttar tillfälligt från min nuvarande adress. Måste jag ändra min folkbokföring?
  Om din vistelse på den andra adressen är kortare än ett år behöver du inte ändra din folkbokföring (anmäla flyttning), under förutsättning att du har för avsikt att flytta tillbaka till den ursprungliga bostaden. Om du bor på den andra adressen längre tid än ett år måste du anmäla flyttning dit.
 • Hur kan jag ordna med eftersändning av min post?
  Kontakta Svensk Adressändring AB.www.adressandring.selänk till annan webbplatsTelefon 020-97 98 99
 • Jag ska flytta utomlands. Ska jag ändra min folkbokföring?
  Om du planerar att bo utomlands ett år eller mer ska du anmäla detta till Skatteverket. Du ska också anmäla flyttning till utlandet när du planerat att stanna utomlands kortare tid men sedan förlänger din vistelse till ett år eller mer.Du anmäler flyttning till utlandet på blankett SKV 7665.
 • Jag bor både i Sverige och utomlands. Ska jag vara folkbokförd i Sverige?
  Det beror i första hand på hur mycket tid du tillbringar i Sverige respektive utlandet.Om du har enkel bosättning i Sverige, dvs. om du tillbringar mindre än 52 dagar per år i utlandet (mindre än en sjundedel av tiden) ska du även i fortsättningen vara folkbokförd i Sverige. Om förhållandet är det omvända, dvs. att du har enkel bosättning i utlandet, ska du anmäla flyttning till utlandet.Om du har dubbel bosättning, dvs. om du tillbringar mer än 52 dagar per år, dels i Sverige, dels i ett annat land/andra länder, får en bedömning göras om du ska vara folkbokförd i Sverige eller inte. De omständigheter som påverkar bedömningen är till exempel
  • var din familj är bosatt (med familj menas maka, make, registrerad partner, sambo eller barn som fortfarande bor hemma)
  • var du har din arbetsplats (heltidsstudier vid högskola eller universitet jämställs med arbete)
  • hur mycket tid du tillbringar i respektive land
  • typ av bostad i respektive land

 • Jag ska studera utomlands. Måste jag anmäla flyttning till utlandet?
  Ja, under vissa förutsättningar. Om du planerar att studera utomlands ett år eller mer ska du anmäla flyttning till utlandet hos Skatteverket. Du ska också anmäla flyttning till utlandet när du planerat att stanna kortare tid men sedan förlänger din vistelse till ett år eller mer. Räkna in skolloven i tiden du studerar utomlands, även om du reser hem till Sverige då.Om du bedriver heltidsstudier utomlands men trots det vistas i Sverige i sådan omfattning (minst en sjundedel av tiden) att du har dubbel bosättning avgörs din folkbokföring av hur ditt boende ser ut i övrigt. De omständigheter som tas hänsyn till är bland annat följande:
  • var din familj är bosatt (med familj menas maka, make, registrerad partner, sambo eller barn som fortfarande bor hemma)
  • hur mycket tid du tillbringar i respektive land
  • typ av bostad i respektive land
  • var du har din huvudsakliga sysselsättning
  Du anmäler flyttning till utlandet på blankett SKV 7665.
 • Vad händer med mitt medborgarskap och personnummer om jag flyttar utomlands?
  Ditt svenska medborgarskap påverkas inte av att du flyttar utomlands och registreras som utflyttad från Sverige. Du behåller även ditt svenska personnummer.
Flytt och folkbokföring
Skatteverket

Till toppen