På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

TeliaSoneras återköp av aktier – så påverkas du som aktieägare

I februari 2011 beslutade TeliaSonera att erbjuda sina aktieägare att sälja en del av sina aktier till ett pris som överstiger marknadskursen (återköp).

De aktieägare, vars aktier var registrerade hos Euroclear Sweden på avstämningsdagen den 28 februari 2011 fick en säljrätt för varje innehavd aktie i TeliaSonera. Du som aktieägare kunde antingen sälja tilldelade säljrätter eller en del av ditt aktieinnehav för 62 kronor per aktie. För att sälja en aktie behövde man 28 säljrätter.

Sälja tilldelade säljrätter

När säljrätter tilldelas sker det ingen utdelningsbeskattning. Däremot beskattas försäljningen av rätterna. Omkostnadsbeloppet för en sådan tilldelad rätt är alltid noll kronor (du får inte använda schablonmetoden). Detta innebär att hela försäljningssumman blir vinst.

Om du under 2011 sålde säljrätter i TeliaSonera behövde du inte redovisa detta i din inkomstdeklaration. Skatteverket förifyllde vinsten vid ruta 54 på inkomstdeklarationen. Detta framgick av den specifikation som du fick tillsammans med din inkomstdeklaration.

Exempel

Margareta har kvar de 100 aktier i TeliaSonera som hon köpte för 85 kr/st vid börsintroduktionen under år 2000. Margareta valde att sälja alla sina 100 säljrätter. För de 100 sålda säljrätterna fick Margareta 41 kr. Vinsten (försäljningssumman) finns redan ifylld vid ruta 54 på inkomstdeklarationen.

Sälja aktier i TeliaSonera med stöd av säljrätter

Du som såldeTeliaSonera-aktier i samband med återköpet behövde inte redovisa detta i din inkomstdeklaration. Skatteverket räknade ut och gav dig automatiskt avdrag för kapitalförlust. Detta framgick av din specifikation. Tyvärr gällde inte detta för dig som hade fler än 500 aktier i TeliaSonera före återköpserbjudandet.

Exempel

Anna har kvar de 100 aktier i TeliaSonera som hon köpte för 85 kr/st vid börsintroduktionen under år 2000. Anna valde att sälja tre aktier (återköp) för 62 kr/st. Hon använde då 84 av sina 100 säljrätter. De kvarvarande 16 säljrätterna säljs. För de sålda aktierna fick Anna 186 kr (62 kr x 3) och anskaffningsutgiften för dessa är 250 kr (83,47 kr x 3). Annas förlust blir 64 kr (186 kr - 250 kr). Förlusten finns redan ifylld vid ruta 81 på inkomstdeklarationen. För de sålda 16 säljrätterna fick Anna 7 kronor. Vinsten (försäljningssumman) finns redan ifylld vid ruta 54 på inkomstdeklarationen.

Hade du fler än 500 aktier i TeliaSonera före återköpsebjudandet gällde följande:

Försäljning av aktier vid återköpet ska redovisas på blankett K4 och bifogas din inkomstdeklaration 2012.

Försäljningsintäkten som ska redovisas är 62 kronor per såld aktie.

Om du köpte dina aktier i TeliaSonera när svenska staten sålde ut dessa år 2000 (då hette aktien Telia) har du ett omkostnadsbelopp på 83,47 kronor per aktie. Hur detta beloppet beräknats ser du under rubriken "Omkostnadsbelopp TeliaSonera om du var med vid svenska statens utförsäljning år 2000" nedan.

Exempel

Kalle köpte 200 aktier vid svenska statens utförsäljning år 2000. Dessutom har han fått ytterligare 400 aktier i gåva från sina föräldrar, som även de var inköpta år 2000. Eftersom Kalle i januari 2011 hade 600 aktier fick Kalle 600 säljrätter.

Han valder att sälja 21 aktier i TeliaSonera vid bolagets återköpserbjudande år 2011 och han fick totalt 1 302 kr (62 kr x 21 sålda aktier). Dessa aktier har ett omkostnadsbelopp på 1 753 kr (83,47 kr x 21 sålda aktier). Kalle måste redovisa förlusten på blankett K4 och han beräknar den till 451 kr (1 302 kr -1 753 kr).

För att sälja 21 aktier i TeliaSonera behövde Kalle utnyttja 588 säljrätter (28 säljrätter x 21). Kalle har därför 12 "överblivna" säljrätter (600 tilldelade säljrätter - 588 utnyttjade säljrätter). När han säljer dessa 12 säljrätter blir hela försäljningssumman vinst. För de sålda 12 säljrätterna fick Kalle 6 kronor. Vinsten (försäljningssumman) fanns redan ifylld vid ruta 54 på inkomstdeklarationen.

Omkostnadsbelopp TeliaSonera om du var med vid svenska statens utförsäljning år 2000

Svenska staten sålde ut aktier i Telia under år 2000 för 85 kronor styck (något courtage utgick inte).

Hösten 2002 gick Telia ihop med det finska bolaget Sonera och bolaget bytte namn till TeliaSonera.

Under våren 2005 lämnade TeliaSonera ett erbjudande som innebar att aktieägarna fick sälja var 25:e aktie till bolaget (hade du till exempel 100 aktier fick du erbjudande om att sälja 4 aktier). TeliaSonera gav ut säljrätter i samband med återköpserbjudandet. Enligt de regler som gällde 2005 skulle en viss del av anskaffningsutgiften överföras till säljrätterna. Skatteverket gav ut ett allmänt råd (SKV A 2005:9) där man fastställde att 98,2 procent av anskaffningsutgiften skulle hänföras till TeliaSonera-aktien och 1,8 procent till säljrätten. Det innebar att 1,53 kronor av anskaffningsutgiften på 85 kronor överfördes till säljrätten och kvar var ett omkostnadsbelopp på aktien på 83,47 kronor.

Oavsett om man valde alternativet att sälja sina säljrätter eller återköpa (sälja) en del av sina aktier är omkostnadsbeloppet för aktierna efter 2005 års återköpserbjudande 83,47 kronor per aktie.

Skatteverket

Till toppen