Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Seco Tools AB

Organisationsnummer 556071-1060
Namnändringar och notering på lista
År Kommentarer
  B-aktien är avnoterad
2012 Avnoterad från Nordiska listan 2 mars
1989 Ny notering på A-listan. Överflyttad från O-listan 13 oktober
1989 Ny notering på O-listan 1 augusti
Emissioner m.m
År Villkor 1:a dag exkl. em.rätt/efter split
2006 S 5:1 8/6
Övrigt
År Kommentarer
2012 Tvångsinlösen i juli (kontanta medel), villkor okända. Detta gäller endast de aktieägare som inte accepterade uppköpet.
2012 Uppköpt av Sandvik AB. Sandvik erbjöd 1,2 nyemitterade aktier i Sandvik för varje aktie i Seco Tools. Framskjuten beskattning är tillämpligt enligt bolaget.
Allmänna råd/rekommendationer
Aktie Anledning Nummer
Sandvik - Seco Tools Byte SKV M 2012:2
Observera att meddelandet normalt endast gäller juridiska personers (med undantag för dödsbon) deklaration. Fysiska personer och dödsbon använder sig, vid andelsbyten, av framskjuten beskattning.   SKV A 2012:3
Sandvik - Seco Tools Inköpsrätter RSV Dt 1989:28
Annan information
År Kommentarer
Seco Tools AB
Skatteverket

Till toppen