På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Investment AB Öresund

Organisationsnummer 556063-9147
Namnändringar och notering på lista
ÅrKommentarer
 Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Nordiska listan)
2000Ny notering på O-listan. Överförd från A-listan 18 december.
1998Ny notering på A-listan. Överförd från O-listan 20 februari.
1997Ny notering på O-listan. Överförd från A-listan 25 juni.
1962Ny notering på A-listan
Emissioner m.m.
ÅrVillkor1:a dag exkl. em.rätt/efter split
2016S 2:111/5
20141 Bilia:1014/4
20131 Skistar:1021/3
20121 Fabege:1025/4
2011Inlösen. Aktieägare i Öresund erhåller en inlösenrätt för varje innehavd aktie i Öresund. Nio inlösenrätter berättigar till inlösen av fem aktier. Aktierna inlöses mot nya aktier i Creades.19/12
20111 HQ:72/5
2010Inlösen. För varje aktie i Öresund erhålls en inlösenrätt. 10 inlösenrätter erfordras för att lösa in en aktie mot 135 kr18/11
2008Inlösen. För varje aktie i Öresund erhålls en inlösenrätt. 10 inlösenrätter erfordras för att lösa in en aktie mot 100 kr6/11
2006S 2:113/4
2004S 3:116/4
20001 TMT One:114/11
1999Inlösen 1:8, likvid 250 kr 
1995Inlösen 1:7, likvid 147 kr 
1994Inlösen 1:7, likvid 147 kr 
1990S 4:116/7
Övrigt
ÅrKommentarer
2014Utdelning av Bilia AB. En (1) aktie i Bilia AB (publ) (”Bilia”) för varje tiotal (10) aktier i Öresund, med avstämningsdag den 16 april 2014. De aktieägare vars innehav per avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tio (10) erhåller rätt till en andel av en aktie i Bilia enligt följande. Varje överskjutande andel berättigar till en tiondels (1/10) aktie i Bilia. Samtliga sådana andelar av aktier i Bilia sammanläggs till hela aktier vilka därefter säljs av Öresund i marknaden. Likviden, utan avdrag för courtage, kommer att utbetalas till berättigade aktieägare.
 För varje tiotal aktier i Investment AB Öresund får utdelning anses ha erhållits med 188 kr. Varje aktie i Bilia AB bör anses anskaffad för 188 kr.
2013Utdelning av Skistar AB. En (1) B-aktie i SkiStar AB (publ) (”SkiStar”) för varje tiotal (10) aktier i Öresund, med avstämningsdag den 25 mars 2013. Euroclear Sweden AB räknar med att kunna sända utdelningen, i form av aktier i SkiStar, omkring den 27 mars 2013.
 De aktieägare vars innehav per avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tio (10) erhåller rätt till en andel av en aktie i SkiStar enligt följande. Varje överskjutande andel berättigar till en tiondels (1/10) aktie i SkiStar. Samtliga sådana andelar av aktier i SkiStar sammanläggs till hela aktier vilka därefter säljs av Öresund i marknaden. Likviden, utan avdrag för courtage, kommer att utbetalas till berättigade aktieägare
 För varje tiotal aktier i Investment AB Öresund får utdelning anses ha erhållits med 78 kr. Varje aktie i SkiStar AB bör anses anskaffad för 78 kr.
2012Utdelning av Fabege AB. En (1) aktie i Fabege AB för varje tiotal (10) aktier i Öresund, med avstämningsdag den 27 april 2012.
 De aktieägare vars innehav per avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tio erhåller rätt till en andel av en aktie i Fabege enligt följande. Varje överskjutande andel berättigar till en tiondels aktie i Fabege. Samtliga sådana andelar av aktier i Fabege sammanläggs till hela Fabegeaktier vilka därefter säljs av Öresund i marknaden. Likviden, utan avdrag för courtage, kommer att utbetalas till berättigade aktieägare.
 För varje tiotal aktier i Investment AB Öresund får utdelning anses ha erhållits med 55,10 kr. Varje aktie i Fabege AB bör anses anskaffad för 55,10 kr.
2011/12Öresund delas i två bolag, genom att en del av Öresunds nuvarande innehav förs över till ett nytt bolag (Creades, tidigare benämnt Newco) som skiftas ut till aktieägarna.
 Aktieägare i Öresund som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken den 21 december 2011 erhåller en inlösenrätt för varje innehavd aktie i Öresund. Nio inlösenrätter berättigar till inlösen av fem aktier. Aktierna inlöses mot nya aktier i Creades. Varje aktie i Investment AB Öresund som har lösts in mot likvid i form av aktie i Creades AB bör anses avyttrad för 130,50 kr. Varje aktie i Creades AB som har erhållits genom inlösen bör anses anskaffad för 130,50 kr.
 Inlösen av aktier i Öresund utifrån inlösenrätter
2011Utdelning av HQ AB. För varje sjutal aktier i Investment AB Öresund får utdelning anses ha erhållits med 4,46 kr. Varje aktie i HQ AB bör anses anskaffad för 4,46 kr.
2004Fusion med Custos, 1 Custos gav 1 Öresund. Framskjuten beskattning tillämpligt. För juridiska personer gäller andelsbyte se SKV M 2004:31 och SKV A 2004:43.
2000Utdelning av TMT One till Öresunds aktieägare. Aktieägare i Öresund erhöll för varje aktie i Öresund en aktie av serie A i TMT One AB. Anskaffningsutgiften ska fördelas: Öresund 82% - TMT One 18%
1999Inlösen 1:8, likvid 250 kr. Anskaffningsutgiften ska fördelas: Öresund 96% - Inlösenrätterna 4%
1995Inlösen 1:7, likvid 147 kr. OBS denna inlösen räknas som en avyttring och reavinstbeskattas enligt 24 § SIL
1994Inlösen 1:7, likvid 147 kr. Denna inlösen var skattefri enligt 24§ 4 mom 7st SIL enligt den lydelse som gällde tax 95.
Allmänna råd/Rekommendationer
AktieAnledningNummer
Öresund - Bilia UtdelningSKV M 2014:6länk till annan webbplats
  SKV A 2014:11länk till annan webbplats
Öresund- SkistarUtdelningSKV M 2013:6länk till annan webbplats
  SKV A 2013:5länk till annan webbplats
Öresund - FabegeUtdelningSKV M 2012:9länk till annan webbplats
  SKV A 2012:8länk till annan webbplats
Öresund - CreadesInlösenSKV M 2012:4länk till annan webbplats
  SKV A 2012:5länk till annan webbplats
Öresund - HQ UtdelningSKV M 2011:21länk till annan webbplats
  SKV A 2011:25länk till annan webbplats
Öresund - TMT OneUtdelningRSV M 2001:04
  RSV 2001:05
Öresund Investment ABInlösenRSV S 1999:19
Annan information
ÅrKommentarer
2010Inlösen i Öresund är strukturerad så att det förekommer både Inlösenrätter och Inlösenaktier, detta för att ge aktieägarna flexibilitet vad gäller beskattningsår. Om en aktieägare vill realisera en vinst/förlust under 2010 (påverkar 2011 års taxering) skall denna avyttra sina inlösenrätter alternativt avyttra erhållna Inlösenaktier före årsskiftet. Om aktieägare önskar realisera en vinst/förlust under 2011 (påverkar 2012 års taxering) skall denna invänta Inlösenförfarandets slutförande alternativt avyttra erhållna Inlösenaktier efter årsskiftet.
 Omkostnadsbeloppet för de olika alternativen:
 Har du sålt inlösenrätter som du fått har du 0 i anskaffningsutgift och schablon får inte användas. Har du sålt inlösenaktien (vi förutsätter att den är marknadsnoterad) så kan du antingen använda schablon eller genomsnittligt omkostnadsbelopp för ditt aktieinnehav. Är du med ända till inlösen så använder du genomsnittliga omkostnadsbelopp (eller schablon).
2008Inlösen i Öresund är strukturerad så att det förekommer både Inlösenrätter och Inlösenaktier, detta för att ge aktieägarna flexibilitet vad gäller beskattningsår. Om en aktieägare vill realisera en vinst/förlust under 2008 (påverkar 2009 års taxering) skall denna avyttra sina inlösenrätter alternativt avyttra erhållna Inlösenaktier före årsskiftet. Om aktieägare önskar realisera en vinst/förlust under 2009 (påverkar 2010 års taxering) skall denna invänta Inlösenförfarandets slutförande alternativt avyttra erhållna Inlösenaktier efter årsskiftet.
 Omkostnadsbeloppet för de olika alternativen:
 Har du sålt inlösenrätter som du fått har du 0 i anskaffningsutgift och schablon får inte användas. Har du sålt inlösenaktien (vi förutsätter att den är marknadsnoterad) så kan du antingen använda schablon eller genomsnittligt omkostnadsbelopp för ditt aktieinnehav. Är du med ända till inlösen så använder du genomsnittliga omkostnadsbelopp (eller schablon).
Öresund Investment AB
Skatteverket

Till toppen