På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Hebi Health Care AB

Organisationsnummer 556285-0098
Namnändringar och notering på lista
ÅrKommentarer
 B-aktien är avnoterad
2009Avnoterad från NGM Equity 10 september
2002Ny notering på NGM Equity 30 september
1996Avnoterad från O-listan 25 oktober
1995Namnändring från Dala Hebi AB till Hebi Health Care AB
1994Namnändring från Dala Djupgas Produktions AB till Dala Hebi AB
Emissioner m.m.
ÅrVillkor1:a dag exkl. em.rätt/efter split
Det finns ingen information  
Övrigt
ÅrKommentarer
2011Bolaget försatt i konkurs 27 december.
2009Avnoterad från NGM pga att bolaget brutit mot informationsreglerna i noteringsavtalet. Aktien kommer from 21 september att handlas inofficiellt på Mangoldlistan.
2006Hebi Health Care AB har tagit upp ett konvertibelt skuldebrev. Det konvertibla skuldebrevet kommer att handlas på NGM Equity med början tisdagen den 5 september 2006. Konverteringskursen är fastställd till 25 öre per aktie, d.v.s. en (1) konvertibel om 2500 kr berättigar till konvertering till 10 000 B-aktier. Löptiden för det konvertibla förlagslånet är fastställd att gälla från och med den 30 april till och med den 30 april 2011. Lånet förfaller till betalning den 30 april 2011. Någon rätt till förtida inlösen föreligger ej. Årlig fast ränta utgår under löptiden med 7,0 procent och betalas årsvis i efterskott. Ränteutbetalningen sker 30 april varje år. Vid konvertering bortfaller rätten till ränta för tiden från närmast föregående ränteförfallodag.
2003Konvertibelt företagslån med en löptid om 5 år med 7% ränta. Handelsposten omfattar 5000 konvertibler a nominellt en (1) krona. Första handelsdag 16/10.
2003Konvertibelemission. För varje konvertibelt skuldebrev om nominellt 1 krona erhölls 1 teckningsoption (TO2 A, B eller D). Det krävs en teckningsoption för nyteckning av 1 aktie. Avstämningsdag 10/4.
Allmänna råd/Rekommendationer
AktieAnledningNummer
Det finns inga Allmänna råd  
Annan information
ÅrKommentarer
1999/00Under 1999 riktades ett erbjudande till allmänheten att teckna A- och B-aktier i Hebi Health Care till 0,20 kronor per aktie. Teckningen uppgick till 24,8 MSEK innebärande att 15 miljoner A-aktier och drygt 109 miljoner B-aktier tillkom genom emissionen. I januari 2000 erbjöds aktieägarna och övrig allmänhet att teckna 90 miljoner B-aktier och 10 miljoner A-aktier för kronor 0,50 per aktie. Emissionen övertecknades cirka åtta gånger. Därför beslöt styrelsen att sammankalla en extra bolagsstämma den 15 mars 2000. Där beslutades att rikta en emission till de som genom överteckning i den första emissionen ej fått tilldelning. Under denna tid noterades B-aktien inofficiellt.
Hebi Health Care AB
Skatteverket

Till toppen