På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår
Meny
Logotyp, till startsidan

Försäljning av privatbostad

När du säljer en privatbostad är det ett antal saker som du bör veta och tänka på. Du ska till exempel deklarera försäljningen av din bostad året efter försäljningen. Detta innebär att har du och köparen skrivit på köpekontraktet förra året, ska du redovisa försäljningen i årets deklaration. Säljer du bostaden under detta år, redovisar du det i nästa års deklaration.

Du ska räkna fram vinst eller förlust och du kan i vissa fall få uppskov med att betala skatt på en eventuell vinst. Här kan du även läsa om avdrag för förbättringsutgifter som du haft samt för flyttstyling av din bostad. Olika regler gäller för olika bostadstyper.

Vad menas med privatbostad?

Ett småhus, en tomt som ska bebyggas med ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt kan vara en privatbostad. Det som bland annat har betydelse för bedömningen är om du och dina närstående har använt, eller avsett att använda, en viss del av byggnadens eller lägenhetens yta till bostad. Du får veta mer när du läser om de olika bostadstyperna.

Jag har sålt eller tänker sälja

När har jag sålt min bostad?

De skattemässiga reglerna innebär att du har sålt en fastighet eller bostadsrätt när överlåtelseavtalet uppfyller de civilrättsliga kraven. Dessa innebär bland annat att du och köparen ska ha upprättat ett skriftligt avtal som har undertecknats av båda. Du deklarerar alltså försäljningen året efter det kalenderår som du och köparen skriver på köpekontraktet. Det har ingen betydelse när ni skriver på köpebrevet, om det finns särskilda klausuler i avtalet, när du får betalningen eller när köparen tillträder. Om överlåtelsen sker genom ett byte eller liknande gäller samma regler som vid försäljning.

Hur får Skatteverket reda på att jag har sålt min bostad?

När Skatteverket har fått reda på att du har sålt din bostad kommer vi att påminna dig om att du ska deklarera försäljningen när du får din inkomstdeklaration. Säljer du en fastighet får Skatteverket uppgifter om försäljningen från Lantmäteriet, efter det att du och köparen har skrivit på köpebrevet. Därför måste du själv hålla reda på när du ska deklarera om du har skrivit på köpekontraktet på ena sidan av årsskiftet och köpebrevet på den andra. Säljer du en bostadsrätt får både du och Skatteverket en kontrolluppgift från bostadsföretaget (KU55) senast den 31 januari året efter det kalenderår när köpekontraktet skrevs på.

Hur räknar jag ut vinsten eller förlusten vid försäljningen?

Köpeskillingen från försäljningen får minskas med olika utgifter när du räknar ut din vinst eller förlust. Du får veta mer när du läser om de olika bostadstyperna. Om du har sålt med vinst kan du under vissa förutsättningar få uppskov med beskattning av vinsten.

Hur räknas skatten ut?

Säljer du ett småhus eller ägarlägenhet som är privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt ska du betala skatt på vinsten. Du kan enkelt räkna ut skatten på vinsten genom att multiplicera den med 22 procent.

Om du i stället har sålt med förlust får du dra av 50 procent av förlusten. Du får en skattereduktion på den avdragasgilla delen av förlusten.

Säljer du en näringsfastighet (till exempel en tomt) eller näringsbostadsrätt ska 90 procent av vinsten beskattas med skattesatsen i kapital, 30 procent, och 63 procent av förlusten får dras av.

Under menyalternativet Räkna ut skatten vid försäljning av privatbostad kan du läsa mer om hur du räknar ut din skatt.

Räkna ut skatten

Hur deklarerar jag försäljningen?

Med en e-legitimation redovisar du enklast försäljningen i vår e-tjänst Inkomstdeklaration 1. Där finns blanketterna K5 och K6 elektroniskt. E-tjänsten har stora fördelar jämfört med pappersblanketten eftersom vissa belopp redan är ifyllda, till exempel uppgifterna i din kontrolluppgift (KU55) om du har sålt en bostadsrätt. När du har fyllt i de belopp och uppgifter som behövs, görs alla beräkningar automatiskt och din skatt räknas ut.

Begär du uppskov med beskattning av din vinst får du hjälp med att räkna ut ditt maximala uppskovsbelopp. Behöver du hjälp får du det i e-tjänstens hjälpavsnitt. Du hittar länk till e-tjänsten längst upp på denna sida.

Ska du fylla i blankett K7, K8 och K12 måste du än så länge göra det på papper.

Välj rätt blankett
  Privatbostadsfastighet Näringsfastighet
Småhus eller ägarlägenhet Blankett K5 Blankett K7
Bostadsrätt Blankett K6 Blankett K8
Bostadsrätt i oäkta bostadsföretag Blankett K12  
Tomt (se Försäljning av tomtmark) Blankett K5 Blankett K7

Ett exemplar av blankett K5 eller K6 bifogas i utskicket av Inkomstdeklaration 1 om Skatteverket har fått reda på att du har sålt ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt under kalenderåret innan deklarationsåret.

Vill du deklarera på en pappersblankett kan du

  • ladda ned blanketten längst ned på denna sida och skriva ut den
  • beställa den i beställningstjänsten här på webbplatsen.

​​Att tänka på innan du börjar deklarera (K5 eller K6)

Oavsett om du lämnar din deklaration i e-tjänsten eller på papper måste du ta ställning på vilket sätt du ska lämna uppgifter på blankett K5 och K6. Det finns två sätt:

1. Redovisa belopp som är gemensamma för flera delägare

Det gör du om du

  • har sålt tillsammans med en eller flera delägare och
  • ni har ett gemensamt inköpspris, och
  • var och en ska ta upp lika stora förbättringsutgifter.

2. Redovisa dina individuella (personliga) belopp

Det gör du om du

  • har sålt som ensam ägare,
  • enbart har sålt en del av småhuset, ägarlägenheten eller bostadsrätten, eller
  • har sålt gemensamt med en eller flera delägare, men ni ska redovisa olika inköpspris och förbättringsutgifter.

Har du inte varit ensam ägare måste inköpspriset och förbättringsutgifterna fördelas på respektive delägare innan du börjar deklarera. Det gäller även kapitaltillskott och andel i inre reparationsfond om du har sålt en bostadsrätt. Om försäljningen är gemensam måste även försäljningspriset och försäljningsutgifterna fördelas.

Har du sålt en bostadsrätt framgår det av kontrolluppgiften från bostadsföretaget om beloppen på kontrolluppgiften är individuella. Det finns i så fall ett kryss vid koden 646. Saknas det ett kryss, och du ska redovisa individuella uppgifter i annat fall än när du är ensam ägare, får du själv räkna ut de belopp som du ska deklarera.

Försäljning av privatbostad
Skatteverket

Till toppen