På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Deklarera småhus

2016 taxeras bara nybildade och förändrade småhus. De småhus som fick nya taxeringsvärden vid 2015 års småhustaxering ska använda dessa första gången nu i inkomstdeklarationen 2016. 

Beslut om fastighetstaxering

Beslut om fastighetstaxeringen skickas till varje ägare och delägare. Ett beslut avser alltid hela fastigheten.

Beslut digitalt skickas 15 juni

Om du är ansluten till Mina meddelanden, får du beslutet digitalt som en pdf-fil redan omkring den 15 juni. Om du har flera fastigheter, skapas en pdf-fil för varje beslut.

Beslut på papper skickas senast 30 juni

Beslutet på pappersblankett skickas ut senast den 30 juni, för dig som inte är ansluten dig till Mina meddelanden.

Hur gör jag om jag vill få beslutet om fastighetstaxering digitalt nästa gång?

Gå in på minameddelanden.se och välj en säker digital brevlåda och tjänsten Mina meddelanden för post från Skatteverket. Då får du beslutet om fastighetstaxering digitalt i stället för på papper nästa taxering. Tänk på att om du har flera fastigheter får du en pdf-fil per fastighet.

Anmäler du dig till Mina meddelanden får du även andra meddelanden från Skatteverket digitalt. En lista över vilka meddelanden från Skatteverket som skickas ut digitalt finns på minameddelanden.se.

Får jag inte beslutet per post?

Om du har anmält dig till Mina meddelanden och valt att få information från Skatteverket digitalt kommer beslutet om fastighetstaxering inte med vanlga posten, utan bara till din digitala brevlåda. Gå in på Mina meddelanden och läs mer.Särskild fastighetstaxering 2016

Ägere till småhusfastigheter som är nybildade eller förändrade ska få en förtryckt blankett till fastighetsdeklaration hem i brevlådan under veckan 9-12 februari 2016.

Fastighetsdeklarationen ska du lämna senast den 3 mars 2016. Du kan enkelt lämna dina uppgifter i e-tjänsten Fastighetsdeklaration, småhus. Många uppgifter är redan förifyllda och du kan direkt se hur dina eventuella ändringar eller tillägg påverkar ditt nya taxeringsvärde. När du lämnat deklarationen får du ett inlämningskvitto med alla inskickade uppgifter specificerade (kvittens).

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du istället deklarera på pappersblanketten som du fått hemskickad.

Vad är ett småhus?

Ett småhus definieras som en byggnad med  en eller två bostäder, det kan vara en

  • friliggande villa
  • radhus
  • kedjehus, parhus m.fl.

Ett småhus på ofri grund ska fastighetstaxeras som om det är en fastighet, fast det är lös egendom.

Nyheter som infördes 2015

Typkoder för fritidshus slopade

De särskilda typkoderna för fritidshus har tagits bort, så att samma typkoder i fortsättningen kommer att gälla för både småhus för fritidsboende och permanent boende. 

Attefallshus

Sedan den 2 juli 2014 är det tillåtet att utan bygglov uppföra ett komplementbostadshus på högst 25 kvadratmeter på tomten. En sådan byggnad kallas populärt för Attefallshus, efter en tidigare bostadsminister.

Om ni är flera ägare

Om ni är flera som äger fastigheten är det en av er som för allas räkning är blankettmottagare. Ni behöver sedan bara lämna en fastighetsdeklaration till Skatteverket och det räcker att den är underskriven av en delägare.

När deklarationsgranskningen är klar får samtliga delägare ett beslut.

En extra deklarationsblankett

Kontakta Skatteverket om du behöver en ny blankett så skickar vi en. Du kan inte få en tom blankett, den har alltid förifyllda uppgifter ur vårt register. Det är både en service till dig som fastighetsägare och en möjlighet för dig att kontrollera att de uppgifter Skatteverket har är korrekta.

Vad är ett småhus?

Ett småhus är en byggnad med en eller två bostäder, till exempel

  • en friliggande villa
  • ett radhus eller kedjehus
  • ett parhus.

Ett småhus på ofri grund ska fastighetstaxeras som om det är en fastighet trots att  det är lös egendom.

Deklarera småhus
Skatteverket

Till toppen