På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda vår webbplats godkänner du detta. Vad är cookies?

Jag förstår
Meny

Just nu är det svårt att ringa in sin deklaration på telefon 020-56100. Vi jobbar på att lösa problemet så snart som möjligt. 

Just nu kan det vara svårt att komma fram till Skatteverkets växel, på grund av tekniska problem.

Logotyp, till startsidan

Fastighetstaxering

2014 års fastighetstaxeringar har avslutats den 15 juni och besluten har skickats ut i början av juli. 2014 har det varit förenklad fastighetstaxering av lantbruk och särskild fastighetstaxering av övriga fastighetstyper. Skatteverket genomför fastighetstaxeringar varje år för olika fastighetstyper.

Fastighetstaxering innebär bland annat att Skatteverket bestämmer  taxeringsvärde för en fastighet till 75 % av fastighetens sannolika försäljningsvärde.

Skogsbranden i Västmanland

Vid den stora skogsbranden i Västmanland som började den 31 juli 2014 gick stora volymer skog förlorade. Även byggnader har förlorats eller skadats. Det har naturligtvis påverkan på fastighetstaxeringen av dessa egendomar – dock inte 2014 års taxeringsvärden.

Framför allt är lantbruksfastigheter drabbade, men det kan beröra alla fastighetstyper.

2014 års fastighetstaxering kan inte ändras för branden

Det är hur fastigheten ser ut den 1 januari fastighetstaxeringsåret som ligger till grund för taxeringen. Eftersom branden bröt ut i juli 2014, har den ingen påverkan på besluten om nya taxeringsvärden vid 2014 års fastighetstaxering.

Det går därför inte att genom omprövning eller överklagande få någon sänkning av 2014 års taxeringsvärden med anledning av branden.

Ny fastighetstaxering efter branden kan göras först 2015

Det är först genom ny fastighetstaxering 2015 som nytt taxeringsvärde kan bestämmas på grund av förlusten av skog eller byggnader. Då är det fastighetens skick den 1 januari 2015 som läggs till grund för den nya taxeringen.

Skatteverket kommer att skicka ut nya deklarationsblanketter till drabbade fastighetsägare i februari 2015. För småhus kommer dock blanketterna redan i oktober 2014.

Förenklad fastighetstaxering 2014

Den förenklade fastighetstaxeringen 2014 avslutades i juni omfattade alla lantbruksfastigheter.

Särskild fastighetstaxering 2014

Särskild fastighetstaxering 2014 avslutades i juni och gällde dessa fastighetstyper, men bara de som var nybildade eller förändrade.

Taxeringsvärdet

Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av fastighetens bedömda marknadsvärde två år före fastighetstaxeringen. Med marknadsvärde menas i detta sammanhang det sannolika försäljningspriset vid en försäljning på den allmänna marknaden. Detta sannolika försäljningspris grundas på analyser av statistik över gjorda försäljningar och marknadsvärderingar som Skatteverket genomför tillsammans med Lantmäteriet.

Fastigheter som inte är skatte- eller avgiftspliktiga får inget taxeringsvärde.

Fastighetsdeklaration

Inför varje fastighetstaxering skickar Skatteverket ut blankett för fastighetsdeklaration med förifyllda uppgifter till dig som är fastighetsägare ‑ om du inte fått ett "Förslag" till fastighetstaxering.

Förslag till fastighetstaxering

Oftast har Skatteverket sedan tidigare tillräckliga uppgifter om fastigheten. Då kan vi istället sända ut ett färdigt förslag till fastighetstaxering, med alla uppgifter ifyllda och ett nytt taxeringsvärde uträknat. Om du har fått en blankett med rubriken "Förslag" slipper du lämna fastighetsdeklaration.

Det är bara vid allmän eller förenklad fastighetstaxering som förslag kan förekomma.

Är ni flera som äger fastigheten?

Om ni är flera som äger fastigheten är det en av er som för allas räkning är blankettmottagare. Ni behöver sedan bara lämna en fastighetsdeklaration till Skatteverket, och det räcker att den är underskriven av en delägare. Skatteverket utgår då från att alla delägare står bakom.

Om vi sedan under taxeringsperioden behöver skicka en förfrågan eller ett övervägande om ett tilltänkt beslut, skickar vi det bara till den delägare som vi har noterat som blankettmottagare. Skatteverket utgår också då från att denne svarar för alla delägare.

När sedan deklarationsgranskningen är klar och Skatteverket fattar beslut om fastighetstaxeringen, får var och en av delägarna sitt eget beslut.

Behöver du en ny fastighetsdeklaration?

Kontakta Skatteverket om du behöver en ny deklarationsblankett. Vi kan då skicka dig en ny blankett med förtryckta uppgifter.

Du kan inte få en tom blankett. Fastighetsdeklarationen har alltid förifyllda uppgifter ur vårt register. Det är både som en service till dig som fastighetsägare, och samtidigt kan du kontrollera att de uppgifter Skatteverket har är korrekta. De uppgifter som vi fyller i är bland annat vilket värdeområde som din fastighet tillhör, aktuella taxeringsuppgifter om din fastighet och viktig deklarationsinformation.

Fastighetstaxering
Skatteverket

Till toppen