På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår
Meny
Logotyp, till startsidan

Fastighetstaxering

2015 års fastighetstaxering har avslutats. Det nya taxeringsvärdet kommer att gälla från och med den 1 januari 2015 och ska användas första gången i inkomstdeklarationen 2016.

Beslut om fastighetstaxering 2015

Beslut digitalt skickas 15 juni

Om du har anslutit dig till Mina meddelanden, har du fått beslutet digitalt som en pdf-fil redan den 15 juni. Det skapas en pdf-fil för varje beslut. 

Digitala beslut finns dock än så länge bara för lantbruk, hyreshus och småhus.

Beslut på papper skickas senast 30 juni

Beslutet skickas ut på papper senast den 30 juni, för dig som inte har anslutit dig till Mina meddelanden.

Småhustaxering

2015 års allmänna fastighetstaxering av småhus har avslutats den 15 juni. Allmän fastighetstaxering görs med sex års mellanrum. Dessutom görs en förenklad fastighetstaxering mitt emellan de allmänna fastighetstaxeringarna. Övriga år görs särskilda fastighetstaxeringar, men bara på nybildade eller förändrade fastigheter.

Taxering av hyreshus, industrier och lantbruk

Andra fastighetstyper som också  taxeras är bland annat hyreshus, industrier och lantbruk. Allmän fastighetstaxering görs för respektive fastighetstyp med sex års mellanrum. För hyreshus och lantbruk görs dessutom en förenklad fastighetstaxering mitt emellan de allmänna fastighetstaxeringarna. Övriga år görs särskilda fastighetstaxeringar, men bara på nybildade eller förändrade fastigheter.

2015 års särskilda fastighetstaxeringar har avslutats den 15 juni.

Taxeringsvärdet

Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av fastighetens bedömda marknadsvärde två år före fastighetstaxeringen. Med marknadsvärde menas det sannolika försäljningspriset vid en försäljning på den allmänna marknaden. Det sannolika försäljningspriset grundas på statistiska analyser och marknadsvärderingar av fastighetsförsäljningar som Skatteverket gör tillsammans med Lantmäteriet.

Fastigheter som inte är skatte- eller avgiftspliktiga får inget taxeringsvärde.

  • Så får Skatteverket fram taxeringsvärdet
  • Prognos för taxeringsvärdeförändringar 2015

Skogsbranden i Västmanland

Vid den stora skogsbranden i Västmanland som började den 31 juli 2014 gick stora volymer skog förlorade. Även byggnader har förlorats eller skadats. Det har naturligtvis påverkan på fastighetstaxeringen av dessa egendomar – dock inte 2014 års taxeringsvärden.

Framför allt är lantbruksfastigheter drabbade, men det kan beröra alla fastighetstyper.

2014 års fastighetstaxering kan inte ändras för branden

Det är hur fastigheten ser ut den 1 januari fastighetstaxeringsåret som ligger till grund för taxeringen. Eftersom branden bröt ut i juli 2014 har den ingen påverkan på besluten om nya taxeringsvärden vid 2014 års fastighetstaxering.

Det går därför inte att genom omprövning eller överklagande få någon sänkning av 2014 års taxeringsvärden med anledning av branden.

Ny fastighetstaxering efter branden kan göras först 2015

Det är först genom ny fastighetstaxering 2015 som nytt taxeringsvärde kan bestämmas på grund av förlusten av skog eller byggnader. Då är det fastighetens skick den 1 januari 2015 som läggs till grund för den nya taxeringen.

Skatteverket kommer att skicka ut nya deklarationsblanketter till drabbade fastighetsägare tredje veckan i februari 2015. För småhus har dock blanketterna redan skickats ut i oktober 2014.

Fastighetstaxering
Skatteverket

Till toppen