Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Fastighetstaxering

Fastighetstaxering innebär att Skatteverket för en fastighet bestämmer ett taxeringsvärde till 75 % av fastighetens sannolika försäljningsvärde. 2014 års förenklade fastighetstaxering av lantbruk pågår. I februari 2014 börjar särskild fastighetstaxering av övriga fastighetstyper.

Skatteverket genomför fastighetstaxeringar varje år för olika fastighetstyper. Beslut om fastighetstaxeringen skickas till varje ägare och delägare omkring den 30 juni.

Förenklad fastighetstaxering

Den förenklade fastighetstaxeringen 2014 omfattar alla lantbruksfastigheter. Dessa kommer att få nya taxeringsvärden som gäller från och med den 1 januari inkomståret 2014.

Ägare till lantbruksfastigheter kan deklarera elektroniskt med e-tjänsten Fastighetsdeklaration, lantbruk.

​Särskild fastighetstaxering 2014

Dessa fastighetstyper kan bli taxerade vid den särskilda fastighetstaxeringen 2014.  Men det är bara nybildade och förändrade fastigheter som tas upp vid särskild fastighetstaxering.

Ägare till småhus-, hyreshus- och industrifastigheter kan deklarera elektroniskt med e-tjänsterna för Fastighetsdeklaration.

Taxeringsvärdet

Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av fastighetens bedömda marknadsvärde två år före fastighetstaxeringen. Med marknadsvärde menas i detta sammanhang det sannolika försäljningspriset vid en försäljning på den allmänna marknaden. Detta sannolika försäljningspris grundas på analyser av statistik över gjorda försäljningar och marknadsvärderingar som Skatteverket genomför tillsammans med Lantmäteriet.

Fastigheter som inte är skatte- eller avgiftspliktiga får inget taxeringsvärde.

Fastighetsdeklaration

Inför varje fastighetstaxering skickar Skatteverket ut blankett för fastighetsdeklaration med förifyllda uppgifter till dig som är fastighetsägare ‑ om du inte fått ett "Förslag" till fastighetstaxering.

Förslag till fastighetstaxering

Oftast har Skatteverket sedan tidigare tillräckliga uppgifter om fastigheten. Då kan vi istället sända ut ett färdigt förslag till fastighetstaxering, med alla uppgifter ifyllda och ett nytt taxeringsvärde uträknat. Om du har fått en blankett med rubriken "Förslag" slipper du lämna fastighetsdeklaration.

Det är bara vid allmän eller förenklad fastighetstaxering som förslag kan förekomma.

Är ni flera som äger fastigheten?

Om ni är flera som äger fastigheten är det en av er som för allas räkning är blankettmottagare. Ni behöver sedan bara lämna en fastighetsdeklaration till Skatteverket, och det räcker att den är underskriven av en delägare. Skatteverket utgår då från att alla delägare står bakom.

Om vi sedan under taxeringsperioden behöver skicka en förfrågan eller ett övervägande om ett tilltänkt beslut, skickar vi det bara till den delägare som vi har noterat som blankettmottagare. Skatteverket utgår också då från att denne svarar för alla delägare.

När sedan deklarationsgranskningen är klar och Skatteverket fattar beslut om fastighetstaxeringen, får var och en av delägarna sitt eget beslut.

Behöver du en ny fastighetsdeklaration?

Kontakta Skatteverket om du behöver en ny deklarationsblankett. Vi kan då skicka dig en ny blankett med förtryckta uppgifter.

Du kan inte få en tom blankett. Fastighetsdeklarationen har alltid förifyllda uppgifter ur vårt register. Det är både som en service till dig som fastighetsägare, och samtidigt kan du kontrollera att de uppgifter Skatteverket har är korrekta. De uppgifter som vi fyller i är bland annat vilket värdeområde som din fastighet tillhör, aktuella taxeringsuppgifter om din fastighet och viktig deklarationsinformation.

Fastighetstaxering
Skatteverket

Till toppen