Meny

Just nu är det svårt att ringa in sin deklaration på telefon 020-56100. Vi jobbar på att lösa problemet så snart som möjligt. 

Just nu kan det vara svårt att komma fram till Skatteverkets växel, på grund av tekniska problem.

Logotyp, till startsidan

Fastighetstaxering

2014 års fastighetstaxeringar har avslutats den 15 juni och besluten kommer senast i början av juli. 2014 har det varit förenklad fastighetstaxering av lantbruk och särskild fastighetstaxering av övriga fastighetstyper. Skatteverket genomför fastighetstaxeringar varje år för olika fastighetstyper.

Fastighetstaxering innebär bland annat att Skatteverket bestämmer  taxeringsvärde för en fastighet till 75 % av fastighetens sannolika försäljningsvärde.

Beslut om fastighetstaxering 2014

Beslut om fastighetstaxeringen skickas till varje ägare och delägare. Ett beslut avser alltid hela fastigheten.

Beslut digitalt den 16 juni

Beslut om lantbruk och hyreshus kan skickas ut via den digitala myndighetstjänsten Mina meddelanden. Den 16 juni kommer ditt grundläggande beslut för lantbruk eller hyreshus den vägen om du anslutit dig dit. Det skapas en pdf-fil för varje beslut.

​Beslut på papper i början av juli

Alla andra beslut om fastighetstaxering 2014, som inte skickas digitalt, skrivs ut på papper och skickas med posten under tiden 28 juni-3 juli.

Förenklad fastighetstaxering 2014

Den förenklade fastighetstaxeringen 2014 omfattade alla lantbruksfastigheter. Dessa får nya taxeringsvärden som gäller från och med den 1 januari inkomståret (kalenderåret) 2014.

Särskild fastighetstaxering 2014

Den särskilda fastighetstaxeringen 2014 gällde dessa fastighetstyper, men bara de som var nybildade eller förändrade.

Ägare till småhus-, hyreshus- och industrifastigheter har kunnat deklarera elektroniskt med e-tjänsterna Fastighetsdeklaration.

Taxeringsvärdet

Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av fastighetens bedömda marknadsvärde två år före fastighetstaxeringen. Med marknadsvärde menas i detta sammanhang det sannolika försäljningspriset vid en försäljning på den allmänna marknaden. Detta sannolika försäljningspris grundas på analyser av statistik över gjorda försäljningar och marknadsvärderingar som Skatteverket genomför tillsammans med Lantmäteriet.

Fastigheter som inte är skatte- eller avgiftspliktiga får inget taxeringsvärde.

Fastighetsdeklaration

Inför varje fastighetstaxering skickar Skatteverket ut blankett för fastighetsdeklaration med förifyllda uppgifter till dig som är fastighetsägare ‑ om du inte fått ett "Förslag" till fastighetstaxering.

Förslag till fastighetstaxering

Oftast har Skatteverket sedan tidigare tillräckliga uppgifter om fastigheten. Då kan vi istället sända ut ett färdigt förslag till fastighetstaxering, med alla uppgifter ifyllda och ett nytt taxeringsvärde uträknat. Om du har fått en blankett med rubriken "Förslag" slipper du lämna fastighetsdeklaration.

Det är bara vid allmän eller förenklad fastighetstaxering som förslag kan förekomma.

Är ni flera som äger fastigheten?

Om ni är flera som äger fastigheten är det en av er som för allas räkning är blankettmottagare. Ni behöver sedan bara lämna en fastighetsdeklaration till Skatteverket, och det räcker att den är underskriven av en delägare. Skatteverket utgår då från att alla delägare står bakom.

Om vi sedan under taxeringsperioden behöver skicka en förfrågan eller ett övervägande om ett tilltänkt beslut, skickar vi det bara till den delägare som vi har noterat som blankettmottagare. Skatteverket utgår också då från att denne svarar för alla delägare.

När sedan deklarationsgranskningen är klar och Skatteverket fattar beslut om fastighetstaxeringen, får var och en av delägarna sitt eget beslut.

Behöver du en ny fastighetsdeklaration?

Kontakta Skatteverket om du behöver en ny deklarationsblankett. Vi kan då skicka dig en ny blankett med förtryckta uppgifter.

Du kan inte få en tom blankett. Fastighetsdeklarationen har alltid förifyllda uppgifter ur vårt register. Det är både som en service till dig som fastighetsägare, och samtidigt kan du kontrollera att de uppgifter Skatteverket har är korrekta. De uppgifter som vi fyller i är bland annat vilket värdeområde som din fastighet tillhör, aktuella taxeringsuppgifter om din fastighet och viktig deklarationsinformation.

Fastighetstaxering
Skatteverket

Till toppen