På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår
Meny
Logotyp, till startsidan

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är färdigbyggda har kommunal fastighetsavgift. Nybyggda bostadshus är befriade från fastighetsavgift. Fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder har statlig fastighetsskatt.

Kommunal fastighetsavgift

Alla bostäder i småhus, ägarlägenheter och hyreshus har kommunal fastighetsavgift.

Fastighetsavgiften blir aldrig högre än ett bestämt, fast maxbelopp. Detta maxbelopp är indexbundet och räknas varje år om efter förändringarna av inkomstbasbeloppet.

Om du är pensionär betalar du högst 4 % av din inkomst i kommunal fastigetsavgift för din permanentbostad.

Fastigheter som är taxerade som avgiftsfria har ingen fastighetsavgift.

Småhus

Den kommunala fastighetsavgiften tas ut med följande belopp.

Deklarationen 2015 (inkomståret 2014)

Vanliga småhus
Fast maxbelopp är 7 112 kronor för varje färdigbyggt småhus. Men om 0,75 % av taxeringsvärdet för 2014 på småhuset och tillhörande tomtmark ger en lägre avgift, ska du betala den i stället.

Småhus utan byggnadsvärde
Tomtmark som är bebyggd enbart med småhus som saknar taxerat byggnadsvärde (för att byggnadsvärdet inte uppgår till minst 50 000 kr) får kommunal fastighetsavgift. Avgiften har ett fast maxbelopp på 7 112 kr. Men om 0,75 % av taxeringsvärdet för 2014 på tomtmarken ger en lägre avgift, ska du betala den i stället.

Småhus på ofri grund
Småhus på ofri grund får fastighetsavgift med ett fast maxbelopp på 3 556 kr. Men om 0,75 % av taxeringsvärdet för 2014 på småhuset ger en lägre avgift, ska du betala den i stället.

Ett småhus på ofri grund där taxerat byggnadsvärde inte kommer upp till 50 000 kr, får inget taxeringsvärde alls. Ägaren till huset ska då inte betala någon kommunal fastighetsavgift. Ägaren till marken, däremot, betalar fastighetsavgift med taxerat markvärde som underlag, se vid Arrendetomter nedan.

Arrendetomter och liknande
Tomtmark som är bebyggd enbart med småhus på ofri grund (det vill säga att småhuset och marken har olika ägare eller sammansättning av ägare) får kommunal fastighetsavgift. Avgiften har ett fast maxbelopp på 3 556 kr. Men om 0,75 % av taxeringsvärdet för 2014 på tomtmarken ger en lägre avgift, ska du betala den i stället.

Deklarationen 2014 (inkomståret 2013)

Vanliga småhus
Fast maxbelopp är 7 074 kronor för varje färdigbyggt småhus. Men om 0,75 % av taxeringsvärdet för 2013 på småhuset och tillhörande tomtmark ger en lägre avgift, ska du betala den i stället.

Småhus utan byggnadsvärde
Tomtmark som är bebyggd enbart med småhus som saknar taxerat byggnadsvärde (för att byggnadsvärdet inte uppgår till minst 50 000 kr) får kommunal fastighetsavgift. Avgiften har ett fast maxbelopp på 7 074 kr. Men om 0,75 % av taxeringsvärdet för 2013 på tomtmarken ger en lägre avgift, ska du betala den i stället.

Småhus på ofri grund
Småhus på ofri grund får fastighetsavgift med ett fast maxbelopp på 3 537 kr. Men om 0,75 % av taxeringsvärdet för 2013 på småhuset ger en lägre avgift, ska du betala den i stället.

Ett småhus på ofri grund där taxerat byggnadsvärde inte kommer upp till 50 000 kr, får inget taxeringsvärde alls. Ägaren till huset ska då inte betala någon kommunal fastighetsavgift. Ägaren till marken, däremot, betalar fastighetsavgift med taxerat markvärde som underlag, se vid Arrendetomter nedan.

Arrendetomter och liknande
Tomtmark som är bebyggd enbart med småhus på ofri grund (det vill säga att småhuset och marken har olika ägare eller sammansättning av ägare) får kommunal fastighetsavgift. Avgiften har ett fast maxbelopp på 3 537 kr. Men om 0,75 % av taxeringsvärdet för 2013 på tomtmarken ger en lägre avgift, ska du betala den i stället.

Deklarationen 2013 (inkomståret 2012)

Vanliga småhus
Fast maxbelopp är 6 825 kronor för varje färdigbyggt småhus. Men om 0,75 % av taxeringsvärdet för 2012 på småhuset och tillhörande tomtmark ger en lägre avgift, ska du betala den i stället.

Småhus utan byggnadsvärde
Tomtmark som är bebyggd enbart med småhus som saknar taxerat byggnadsvärde (för att byggnadsvärdet inte uppgår till minst 50 000 kr) får kommunal fastighetsavgift. Avgiften har ett fast maxbelopp på 6 825 kr. Men om 0,75 % av taxeringsvärdet för 2012 på tomtmarken ger en lägre avgift, ska du betala den i stället.

Småhus på ofri grund
Småhus på ofri grund får fastighetsavgift med ett fast maxbelopp på 3 412 kr. Men om 0,75 % av taxeringsvärdet för 2012 på småhuset ger en lägre avgift, ska du betala den i stället.

Ett småhus på ofri grund där taxerat byggnadsvärde inte kommer upp till 50 000 kr, får inget taxeringsvärde alls. Ägaren till huset ska då inte betala någon kommunal fastighetsavgift. Ägaren till marken, däremot, betalar fastighetsavgift med taxerat markvärde som underlag, se vid Arrendetomter nedan.

Arrendetomter och liknande
Tomtmark som är bebyggd enbart med småhus på ofri grund (det vill säga att småhuset och marken har olika ägare eller sammansättning av ägare) får kommunal fastighetsavgift. Avgiften har ett fast maxbelopp på 3 412 kr. Men om 0,75 % av taxeringsvärdet för 2012 på tomtmarken ger en lägre avgift, ska du betala den i stället.

Ägarlägenhet

I deklarationerna 2011-2014 är alla färdigbyggda ägarlägenheter helt befriade från fastighetsavgift eftersom de är nybyggda.

Ägarlägenhetsfastighet är en helt ny typ av fastighet som har kunnat bildas från och med den 1 maj 2009. Första gången en ägarlägenhet har blivit fastighetstaxerad är 2010. De ägarlägenheter som då har taxerats som färdigbyggda och tilldelats värdeåret (nybyggnadsåret) 2009 är helt befriade från fastighetsavgift i deklarationerna 2011-2015. Ägarlägenheter med värdeår 2010 eller 2011 är helt avgiftsbefriade i deklarationerna 2012-2016 respektive 2013-2017. Är värdeåret 2012 eller senare, är avgiftsfriheten utökad till 15 år.

Statlig fastighetsskatt

Småhus och ägarlägenheter

Den statliga fastighetsskatten är 1,0 % av taxeringsvärdet för

  • obebyggd tomtmark
  • småhus eller ägarlägenheter som är fastighetstaxerade som under nyuppförande¹ med tillhörande tomtmark.

¹ Så länge en byggnad är fastighetstaxerad som under uppförande, har den inte tilldelats något värdeår.  

Fastighetsavgiften vid höjda taxeringsvärden 2015

Fastighetsavgiften ökar inte för knappt en miljon (cirka hälften) av småhusägarna som redan har 969 000 kr eller mer i taxeringsvärde. De betalar redan den högsta möjliga fastighetsavgiften.

För dem som förut hade taxeringsvärde på 968 000 kr eller lägre slår en höjning av värdet igenom på fastighetsavgiften med 0,75 % av höjningsbeloppet. Om värdet ökar med t.ex. 100 000 kronor, ger det 750 kronor i höjd avgift, eller 63 kr/mån.

Fastighetsavgift och fastighetsskatt
Skatteverket

Till toppen