Meny

Just nu är det svårt att ringa in sin deklaration på telefon 020-56100. Vi jobbar på att lösa problemet så snart som möjligt. 

Just nu kan det vara svårt att komma fram till Skatteverkets växel, på grund av tekniska problem.

Logotyp, till startsidan

Ränta

Räntor i skattekontot från och med 1 januari 2013

Intäktsräntan är 45 % av basräntan. Kostnadsräntan har däremot två olika nivåer:

  • Låg kostnadsränta = basräntan
  • Hög kostnadsränta = basräntan + 15 procentenheter

Kostnadsränta utifrån beskattningsår

Kostnadsränta utifrån beskattningsår
Beräkning av fribelopp
Beskattningsår Datum Ränteberäknas
1 jan - 31 dec 13 feb - 4 maj 5 maj - ffd
1 maj - 30 apr 13 juni - 3 sep 4 sep- ffd
1 juli - 30 juni 13 aug - 3 nov 4 nov - ffd
1 sep - 31 aug 13 okt - 4 jan 5 jan - ffd

Räntor i skattekontot från och med 1 januari 2012

Intäktsräntan är 45 % av basräntan. Kostnadsräntan har däremot tre olika nivåer:

  • låg kostnadsränta = basräntan
  • mellanränta = 125 % av basräntan, dock lägst 1,25 %
  • hög kostnadsränta = basräntan + 15 procentenheter.
Kostnadsränta 2012

Räntesatser

Tidsperiod Bas-ränta Intäkts-ränta Låg kostnads-ränta Mellan-ränta Hög kostnads-ränta
130101- 1,25 % 0,5625 % 1,25 % - 16,25 %
111001-121231 1 % 0,45 % 1 % 1,25 % 16 %
110201-110930 2 % 0,9 % 2 % 2,5 % 17 %
101101-110131 1 % 0,45 % 1 % 1,25 % 16 %
090601-101031 0 % 0 % 0 % 1,25 % 15 %
090401-090531 0 % 0 % 0 % 0 % 15 %
090201-090331 1 % 0,45 % 1 % 1,25 % 16 %
090101-090131 2 % 0,9 % 2 % 2,5 % 17 %

Har du fått anstånd med att betala din skatt?

Under anståndstiden beräknas kostnadsränta motsvarande den låga kostnadsräntan.

Ränta
Skatteverket

Till toppen