På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår
Meny
Logotyp, till startsidan

Avgift till andra trossamfund och icke territoriella församlingar

Du som är medlem av något annat trossamfund än Svenska kyrkan eller en icke territoriell församling kan betala din medlemsavgift via skattsedeln.

Det innebär att arbetsgivaren gör ett förhöjt skatteavdrag i samband med löneutbetalningen och att Skatteverket sedan betalar ut medlemsavgiften till trossamfundet. Trossamfundet måste vara godkänt av regeringen och du ska ha samtyckt för att du ska kunna betala din medlemsavgift via skattededeln. 

Trossamfunden bestämmer själva hur hög avgiften (i procent) ska vara. I dagsläget har de flesta trossamfund en avgift på omkring en procent.

Trossamfund

Trossamfund Avgiftens storlek inkomstår 2014 Avgiftens storlek inkomstår 2015 Avgiftens storlek inkomstår 2016
Svenska Missionskyrkan 1 % 1 % 1 %
Romersk-katolska kyrkan 1 % 1 % 1 %
Svenska Allians-missionen 1 % 1 % 1 %
Svenska Baptist-samfundet 1 % 1 % 1 %
Evangeliska Frikyrkan 1 % 1 % 1 %
Frälsningsarmén 1 % 1 % 1 %
Metodistkyrkan i Sverige 1 % 1 % 1 %
Pingst - fria församlingar i samverkan 1 % 1 % 1 %
Syrisk-Ortodoxa Patriarkatets Ställföreträdarskap i Sverige 1 % 1 % 1 %
Bosniakiska Islamiska Samfundet - BIS 0,70 % 0,70 % 0,70 %
Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien 1 % 1 % 1 %
Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige 1 % 1 % 1 %
Equmeniakyrkan 1 % 1 % 1 %
Islamiska kulturcenterunionen i Sverige 1 % 1 % 1 %
Förenade Islamiska Föreningar i Sverige     0,70 %

Icke territoriella församlingar

Icke territoriella församlingar Avgiftens storlek inkomstår 2014 Avgiftens storlek inkomstår 2015 Avgiftens storlek inkomstår 2016
Svenska kyrkan, Tyska församlingen i Stockholm 0.78 0.78 0.775
Svenska kyrkan, Finska församlingen 0.90 0.90 0.895
Svenska kyrkan, Hovförsamlingen 0.70 0.70 0.80
Svenska kyrkan, Amiralitetsförsamlingen 0.97 0.97 0.97
Svenska kyrkan, Tyska församlingen i Göteborg 0.84 0.84 0.84

Vad gör du om du blivit felaktigt skyldig att betala avgift?

Om du anser att du felaktigt har blivit tvungen av betala en avgift ska du i första hand vända dig till trossamfundet, som kan undersöka om det finns fel i samfundets rapportering till Skatteverket.

Om du och samfundet är överens om att avgiften ska tas bort så skickar samfundet en rättelse till Skatteverket, som tar bort avgiften. I de flesta fall tar vi då bort avgiften innan vi skickar ut slutskattebeskeden. Efter att vi skickat slutskattebeskeden gör vi rättelser genom att räkna om den slutliga skatten.

Du kan också vända dig direkt till Skatteverket om du inte vill vända dig till trossamfundet eller om du och samfundet har olika uppfattning om avgiftsskyldigheten. Vi kommer då att kontakta samfundet och därefter ta ställning till om du ska betala avgift eller inte.

Hur samtycker du?

Du kan ha lämnat ditt samtycke på något av följande sätt:

  • Genom att trossamfundet har bett dig samtycka skriftligen.
  • Om det står i samfundets stadgar att medlemmarna är skyldiga att betala avgift till samfundet på samma sätt som gäller för skatter och avgifter enligt skattebetalningslagen. Det kallas "samtycke via stadgarna" och används i dag endast av Romerska-katolska kyrkan.

Hur hanteras avgiften?

Avgiften hanteras som en skatt. Det innebär bland annat att den ingår i preliminär och slutlig skatt och tas ut för ett helt år i taget. Det är situationen den 1 november som avgör vilken avgift du ska betala för hela det följande kalenderåret.

Skatteverket betalar ut avgiftspengarna till respektive samfund. Under inkomståret får samfundet ett förskott som slutregleras när taxeringen är klar. I början av december varje år skickar samfunden in en datafil till Skatteverket med personnummer på alla som ska betala avgift nästa år.

Avgift till andra trossamfund i skattebeskedet
Skatteverket

Till toppen