På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Avdragslexikon för privatpersoner - Inkomstår 2016 och 2017

A  B  C  D  E  F  G  H  IJ  K  L  M  NOP  Q  R  S  T  U  V  W X Y Z  ÅÄÖ

Representation

Krav för avdrag:

 • Representationen ska ha ett omedelbart samband med verksamheten, t.ex. i anslutning till affärsförhandling.  
 • Om arbetsgivaren betalat ut särskild representationsersättning tyder detta på att den anställde har representationsskyldighet i tjänsten.   
 • Restaurangnota samt dokumentation över sambandet med verksamheten och vilka som deltagit ska finnas.  
 • Vid representation i hemmet ska anteckningar innehållande motsvarande uppgifter kunna företes.  

Avdragsramar inkomståret 2016:

 • Lunch, middag, supé: 90 kronor + moms.
 • Andra måltidsutgifter: 60 kronor + moms.
 • Teaterbiljett, greenfeeavgift m.m.: 180 kronor + moms.

Det råder inget avdragsförbud för alkohol, men avdragsramen bör huvudsakligen avse mat.

Avdragsramar inkomståret 2017:

 • Frukost, lunch, middag, supé: 0 kronor.
 • Enklare förtäring: 60 kronor + moms.
 • Teaterbiljett, greenfeeavgift m.m.: 180 kronor + moms.

Med ”enklare förtäring” menas förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som måltid, och som är av mindre värde, t.ex. alkoholfri dryck, kaffe, te, kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås

Inget avdrag medges för:

 • Personlig gästfrihet.
 • Kostnader som ersätts via utlägg eller betalas via företagets kort etc.

Rättsfall:

 • RÅ 1989 ref 26. (Riksdagsledamot medgavs visst avdrag. Det fanns ett omedelbart samband med verksamheten som riksdagsledamot.)
 • RÅ 1969 Fi 1584. (Direktör fick inte avdrag för fast belopp för att hålla bostaden i presentabelt skick men visst avdrag för faktiska kostnader.)

Läs mer om representation i Skatteverkets allmänna råd SKV A 2004:5länk till annan webbplatslänk till annan webbplatslänk till annan webbplatslänk till annan webbplatslänk till annan webbplats (inkomstår 2016).

Resa till och från arbetet

Som regel krävs det att avståndet är minst två kilometer mellan bostaden och arbetsplatsen för att avdrag ska kunna göras.

Avdrag medges för:

 • De utgifter du haft för t.ex. kollektivtrafik eller lösa biljetter. Endast den del av utgifterna som överstiger 10 000 kronor inkomståret 2016, och 11 000 kronor inkomståret 2017, är avdragsgill.
 • Du som har tillstånd till färdtjänst kan få avdrag för dina utgifter för färdtjänstresor till och från arbetet oberoende av avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen. Du kan dock bara få avdrag för resor till och från arbetet för den del av dina utgifter som är högre än 10 000 kronor inkomståret 2016 och 11 000 kronor inkomståret 2017.

Avdrag medges inte för:

 • Årskort som köpts i förskott för att användas året efter.
 • Hemresa vid lunchrast eller middagsmål vid t.ex. övertidsarbete.
 • Resor till och från sommarstuga (d.v.s. inte ordinarie bostad) om kostnaderna p.g.a. detta ökar.

Se även Bil -, Båt -, Cykel -, Moped -, Mopedbil -, Motorcykel -, samt Taxi - till och från arbetet.

Svar på vanliga frågor

Ränteavdrag

Krav för avdrag:

 • Räntan avser en egen skuld och att den är betald.

Avdrag medges för:

 • Ränta som betalats under året.
 • Har ränta betalats i förskott, medges inte avdrag för den del av räntan som avser tiden efter den 31 januari året efter inkomståret.

Inget avdrag medges för:

 • Ränta som har lagts till skulden.
 • Ränta på studielån via CSN.

OBS!  Om ränteavdrag medför att underskottet av kapital överstiger 100 000 kronor medges skattereduktion med 21 procent för det överskjutande beloppet.

Rättsfall:

 • Kammarrätten i Göteborg 2001-10-01 mål nr 6161-2000. (Avdrag medgavs med hälften vardera för ränta på lån med gemensamt betalningsansvar trots att ene maken hävdat att han ensam betalat räntan.)       
 • RÅ 1980 1:69 I och II. (Avdrag för ränta medgavs den make som hade personligt betalningsansvar för lånet trots att den andra maken erlagt räntan. Betalningen ansågs ha skett för andre makens räkning.)

Räntekompensation

Krav för avdrag:

 • En låntagare som måste betala en räntekompensation till t.ex. en bank för att ett bundet lån sägs upp i förtid, har rätt att göra avdrag för detta som för en vanlig ränteutgift.

Avdrag medges för

 • Den betalda räntan.

Inget avdrag medges för ränta som har lagts till skulden.

Skatteverket

Till toppen