Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Bilförmånsberäkning

Här kan du söka förmånsvärdet för den bil som du vill beräkna, antingen via bilmärket eller via modellkoden.

För att få information om nya bilmodeller och nybilspriser begär Skatteverket varje år in uppgifter från generalagenterna och biltillverkarna. Uppgifterna samlas i en nybilsprislista.  

Ändringar

Listan kompletteras under året med prisuppgifter på nya bilmodeller som saluförs senare under inkomståret och eventuella ändringar av nybilspriset. Kompletteringarna/ändringarna publiceras i en ny lista (ändringsföreskrift) där varje ändring eller tillägg har markerats med ett kantstreck. Dessa kompletteringar görs också i programmet för bilförmånsberäkningen.  

Bilmodell som saknas 

Saknas  den bilmodell som du söker i Skatteverkets billista och därmed också i programmet för beräkning av bilförmån?  Du kan då i regel få uppgift om det aktuella nybilspriset genom att kontakta återförsäljare eller generalagent för respektive bilmärke.

Inkomståret 2014

Inkomståret 2013

Inkomståret 2012

Äldre år

Bilförmånsberäkning
Skatteverket

Till toppen