Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Bouppteckning

SKV 461

Ladda ner

Utgåva 4 och 3, utgiven i januari 2005 resp. juni 2004. Antal sidor: 16 resp. 20

Information

Arvsskatten är slopad fr.o.m. den 1 januari 2005. Information om hur arvsskatten beräknas finns därför endast i utgåva 3 av broschyren.
Den här broschyren vänder sig till dödsboet efter en avliden person.  

Här finns information om   

  • vad en bouppteckning är
  • hur bouppteckningsblanketten ska fyllas i   

Här finns också en checklista över de formella krav som måste uppfyllas för att Skatteverket ska kunna registrera bouppteckningen.

OBS! Ändring har gjorts på sista sidan med rött i förhållande till den tryckta versionen.

För att kunna öppna filen och läsa den behöver du ett program som kan läsa pdf-filer. Behöver du installera ett program, exempelvis Adobe Reader, kan du ladda ner det från internet. Tips om pdf-dokument

Bouppteckning
Skatteverket

Till toppen