Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Skatteuträkningsbroschyren

SKV 425

Ladda ner

Utgåva 20, utgiven i december 2013. Antal sidor: 44

Information

Broschyr för löntagare, pensionärer, dödsbon och fysiska personer som har näringsverksamhet. Innehåller regler för att kunna göra en fullständig skatteuträkning.

OBS! Vissa av nedanstående broschyrer har ännu inte uppdaterats för inkomståret 2013 (deklarationen 2014).

Skatteuträkningsbroschyren
Skatteverket

Till toppen