Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Verksledningen

Skatteverkets verksledning består av generaldirektören och överdirektören.

Generaldirektör: Ingemar Hansson

Överdirektör: Helena Dyrssen

Generaldirektörens uppgift är att

  • leda Skatteverket,
  • representera Skatteverket externt och internt,
  • ansvara för att hålla samman Skatteverket som ett system och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll inom hela myndigheten,
  • fokusera på ett antal kritiska uppgifter för att uppnå de långsiktiga mål som är satta av regering och riksdag,
  • ansvara för underställdas arbete vilket innebär att generaldirektören har en uppgiftstilldelande roll.

Överdirektören

Överdirektören som är generaldirektörens ställföreträdare och träder in för generaldirektören när denne inte är i tjänst. Överdirektören ersätter även i övrigt generaldirektören i den utsträckning som generaldirektören bestämmer (24 § myndighetsförordningen).

Verksledningen
Skatteverket

Till toppen