Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Om webbplatsen

Den här webbplatsen startades i december 1996 och har numera cirka 40 miljoner besökare per år.

Om inget annat anges får informationen på skatteverket.se användas fritt. Ange källa och gärna även en länk till innehållet på skatteverket.se. Om material från webbplatsen redigeras sker publicering på eget ansvar.

Vissa undantag gäller från det som sägs ovan. Skatteverkets handledningar och handböcker omfattas av reglerna i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det innebär att dessa publikationer inte får mångfaldigas vare sig i tryckt eller digital form eller får säljas utan Skatteverkets tillstånd. Samma lag innehåller emellertid även bestämmelser om framställning av exemplar för enskilt bruk. Det innebär till exempel att utskrift för enskilt bruk får göras.

Länkningspolicy

Länka gärna till skatteverket.se – men tänk då på att:

  • Ange länken till skatteverket.se på ett neutralt sätt.
  • Inte använda Skatteverkets logotyp för att länka till vår webbplats. Detta för att undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.
  • Undvika att länka till enskilda dokument – adresserna kan ändras. Länka i stället till startsidan eller till en meny.

Skatteverkets logotyp

Vår logotyp finns i två versioner. Du kan ladda ner dem via Pressrummet.

Kontaktinformation

Teknikproblem

Har du tekniska problem eller frågor kan du använda vårt e-postformulär för tekniska frågor.

E-post

Har du frågor om dina personliga ärenden eller allmänna frågor om skatt, folkbokföring eller indrivning kan du kontakta Skatteupplysningen via vårt
e-postformulär.

Vill du framföra klagomål eller beröm –på verksamheten eller hur du blivit bemött med mera – kan du använda detta formulär.

Skatteverket i sociala medier

Skatteverkets Facebook-sida ”Dags att deklarera”, där vi svarar på dina allmänna frågor kring din deklaration, öppnar 24 mars 2014.

Informationen innehåller både äldre och nytt myndighetsnamn

Informationen på skatteverket.se innehåller både myndighetsnamnet Skatteverket och de tidigare namnen – Riksskatteverket och skattemyndigheten eller förkortningarna RSV och SKM. Oavsett vilket myndighetsnamn som används gäller innehållet i den information som finns publicerad på webbplatsen.

De tidigare myndighetsnamnen har inte ändrats i rättsliga dokument och publikationer som beslutats av Riksskatteverket (RSV) före den 31 december 2003. Detta gäller RSV:s föreskrifter, allmänna råd och meddelanden samt skrivelser, rapporter, handledningar med mera.

Broschyrer och blanketter som är sakmässigt giltiga efter den 1 januari 2004 ändrades inte i samband med att Skatteverket inrättades. Vissa av dessa produkter anpassas i stället vid nya utgåvor. I alla nya utgåvor av publikationer och blanketter ersätts de tidigare RSV-numren med SKV-nummer. För länkning till blanketter och broschyrer används SKV-nummer (det är i princip enbart för blankett- och publikationsnummer som förkortningen SKV används).

Om webbplatsen
Skatteverket

Till toppen