Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Traktamenten och andra kostnadsersättningar (från och med inkomståret 2014)

SKV 354

Ladda ner

Utgåva 23, utgiven i mars 2014. Antal sidor: 12

Information

I broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar ut till sina anställda. Broschyren är uppdelad i en del för arbetsgivare och en del för anställda.

Normalbelopp (traktamentsbelopp) vid utrikes tjänsteresa.

För att kunna öppna filen och läsa den behöver du ett program som kan läsa pdf-filer. Behöver du installera ett program, exempelvis Adobe Reader, kan du ladda ner det från internet. Tips om pdf-dokument

Traktamenten och andra kostnadsersättningar
Skatteverket

Till toppen