Om du har enskild firma och e-legitimation kan du, förutsatt att du är registrerad som arbetsgivare eller till moms, börja lämna moms- och arbetsgivardeklarationer via e-tjänsten Moms- och arbetsgivardeklarationer utan att ha anmält behörig företrädare till Skatteverket. Logga in direkt på e-tjänsten

Här kan den som är registrerad för moms eller som arbetsgivare beställa en ny moms- eller arbetsgivardeklaration. Är företaget nystartat ska du i stället kontakta ditt skattekontor.

Från och med redovisningsperioder som avser 2019 kommer moms- och arbetsgivarredovisningen att göras på olika blanketter. Momsen ska även fortsättningsvis redovisas på SKV 4700 (Mervärdesskattedeklaration) men arbetsgivarredovisning för perioder från och med januari 2019 ska nu göras på SKV 4786 (Arbetsgivardeklaration Huvuduppgift) respektive SKV 4788 (Arbetsgivardeklaration Individuppgift) eller SKV 4789 (Arbetsgivardeklaration Individuppgift Försäkringsutbetalningar m.m.). Du som har organisationsnummer som börjar med 665 (Socialavgiftsavtal) ska redovisa på blankett SKV 4787. De nya blanketterna finns tillgängliga för utskrift från www.skatteverket.se. Redovisning för perioder t.om 2018 t.ex. rättelser ska även fortsättningsvis göras på SKV 4700 (Arbetsgivardeklaration).

Tänk på att redovisningsperiod och deklarationsmånad normalt är olika månader.

Så här gör du:

1. Välj typ av deklaration. Du kan välja antingen bara moms och bara arbetsgivaravgift/avdragen skatt eller både en deklaration för moms och en deklaration för arbetsgivaravgift/avdragen skatt.

2. Ange för vilken period (= månad) deklarationen ska gälla (anges med år och månad). Om redovisningsperioden innehåller flera månader, anger du sista månaden i redovisningsperioden. Du kan som längst beställa moms- och/eller arbetsgivardeklarationer för tre månader framåt i tiden. För arbetsgivaravgift/avdragen skatt kan deklarationer för januari och februari nästa år beställas tidigast från mitten av december.

3. Fyll i person- eller organisationsnummer. Deklarationen/erna kommer att skickas till den adress som finns registrerad i skatteregistret.

 

Välj typ av deklaration:

Momsdeklaration

Arbetsgivardeklaration

Momsdeklaration och arbetsgivardeklaration för samma deklarationsdag