För att beställa en blankett för periodisk sammanställning måste du ange momsregistreringsnummer. Du ska också ange vilket kvartal eller månad som redovisningen avser. De blanketter som du beställer kommer att skickas till den adress som finns i skatteregistret.

Om du ska redovisa försäljning av varor och inte har ett medgivande om kvartalsredovisning ska den periodiska sammanställningen lämnas varje månad. Om du ska redovisa försäljning av tjänster eller försäljning av varor och du har ett medgivande om kvartalsredovisning ska den periodiska sammanställningen lämnas kvartalsvis. Byte av redovisningsperiod kan göras under vissa förutsättningar.

Välj period som redovisningen avser

Ange år, månad eller kvartal och antal blanketter du vill beställaAnge momsregistreringsnummer

SE