På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Prace budowlane lub instalacyjne wykonywane przez przedsiębiorstwa zagraniczne

Osobne zasady dotyczą prac budowlanych lub instalacyjnych wykonywanych w Szwecji przez przedsiębiorstwa zagraniczne

Umowy podatkowe definiują zazwyczaj okres czasu, po upłynięciu którego przedsiębiorstwo zagraniczne wykonujące przedsięwzięcie budowlane uznawane jest za posiadające zakład. Okres ten może się różnić w różnych umowach podatkowych. W części umów, szczególnie zawartych z krajami rozwijającymi się, wynosi on sześć miesięcy. W innym umowach wynosi on często dwanaście miesięcy.

Okres pracy liczony jest od momentu, w którym przedsiębiorstwo budowlane fizycznie ustanawia obecność na placu budowy w Szwecji. Rodzaj prac mieszczących się w przedsięwzięciu, a pośrednio czas jego wykonania, ustalony jest przez strony umowy. Czas na prace przygotowawcze, np. na wyposażenie biura planowania, uznawany jest za część okresu pracy. Przedsięwzięcie uważa się za zakończone w momencie opuszczenia placu budowy przez przedsiębiorstwo. Ewentualne poprawki wykonane w krótkim okresie po zakończeniu budowy wliczane są do łącznego czasu trwania przedsięwzięcia. Zalicza się także do niego przegląd końcowy oraz czas na reparacje po przeglądzie. Natomiast roboty objęte gwarancją, wykonywane po opuszczeniu przez przedsiębiorstwo placu budowy, w normalnych przypadkach nie są wliczane do łącznego czasu trwania projektu. Chwilowe przerwy z powodu pogody, braku materiałów, problemów z siłą roboczą itp. wliczane są do czasu trwania projektu.

Równoległe projekty budowlane

Jeśli przedsiębiorstwo zagraniczne wykonuje kilka projektów budowlanych w Szwecji, każdy z nich musi zostać oceniony osobno, pod warunkiem, że nie są ze sobą powiązane ekonomicznie lub geograficznie. Tylko projekty przekraczający limit czasowy w stosownej umowie podatkowej stanowią część zakładu. Przedsiębiorstwo zagraniczne otrzymuje tylko jeden numer organizacyjny i składa tylko jedną deklarację o dochodach bez względu na liczbę wykonywanych projektów.

Reparacje i konserwacja

Renowacje podlegają zasadom dotyczącym budowy. Nie obejmują one jednak konserwacji i opieki nad nieruchomościami w budynkach już istniejących ani robót związanych z malowaniem i tapetowaniem. Przy reparacji i konserwacji, w celu ustalenia istnienia zakładu, stosuje się definicję ogólną. Granica między renowacją a reparacją nie jest szczegółowo określona.

Planowanie i zarządzanie budową

Działalność z tym związana jest oceniana według definicji ogólnej zakładu, nie definicji dla prac budowlanych, w przypadku gdy jest one prowadzona w szwedzkim biurze planowania i zarządzania należącym do przedsiębiorstwa zagranicznego, a takie biuro świadczy usługi różnym projektom budowlanych wykonywanych tutaj przez to przedsiębiorstwo.

Skatteverket

Till toppen