På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Meän toiminta

Verovirasto antaa arkipäivän eelytyksiä sulle privaattihenkilönä ja yrittäjänä. Se pittää olla helppo seurata sääntöjä ja ennustaa mitä jällaa. Sie piät olla turvalinen ette kaikki tullee oikein sekä sinun omasta puolesta ja ette muut myötävaikuttavat sitä mitä het pitävät.

Samat maholisuuet ja samat eelytykset

Kaikila privaattihenkilöilä ja yrittäjilä pittää olla samat maholisuuet ja eelytykset kun het ottavat yhteyttä meihin riippumatta sukupuolesta ja iästä, rajaylimenevästä sukupuolen identtiteetistä eli ilmaisusta; eetninen kuuluvuus, uskonto eli muu uskononkäsitys; toiminaneste eli seksuualinen asene. Ruottalainen yhteiskunta perustuu siihen ette kaikin jokka on töissä pitävät maksaa veroja. Vero on vaihteleva jokhaisessa kunnassa ja vaihtelee riippuen kuinka paljon sie tienaat. Veroja käytethään muun muassa siukkahoithoon, teihin ja vanhushuolthoon.

Verovirasto on yksittäinen viranomhainen

Valtiopäivän pulitiikkerit, kunnissa ja maakäräjissä päättävät mikkä ja kuinka suuret verot Ruottila pittää olla. Veroviraston työ on ette kerätä sisäle verot. Me olema hallituksen alla mutta olema yksittäinen viranomhainen. Siksi hallitus ei saata vaikuttaa yksityisitten ihmisten eli yrittäjitten verokysymykshiin.

Tätä Verovirasto tekkee

Met varmistama julkisen sektorin rahottamisen ja vaikutama hyvin toimivhaan yhteiskunthaan vastustamalla rikolisuutta. Veroviraston päätehtävät on ette kerätä veroja, hoitaa väestökirjanpitoa, avioliittorejisteriä, ja kiinteistötakseerinkiä, rejistreerata pesäselvityksiä ja olla valtion borjenääri. Met jaama id-korttia Ruottissa väestökirjotetuile henkilöile. Met selvitämä kans verorikoksia. Tässä tullee lyhy kuvaus niistä aloista mistä Verovirasto on vastuussa.

Tulovero

Ruottissa met maksama tuloveroa esimerkiks palkasta, siukkarahasta ja pansuunista. Räntty, osakheen jakelua ja voittoja ja osakheen myynistä, omakotitalo ja asumisoikeus räknäthään kans tuloksi ja verotethaan. Tulovero mennee ensi käessä kunnile ja maakäräjile, mutta kans valtiole. Kerran vuessa met ilmotama meän tulot yhessä tulodeklarasjuunissa. Sen sie tehen helpoiten ja varmiiten dikitaalisesti.

Momsi ja pisteveroja

Valtio ottaa momsia enimäksi kaikista tavaroista ja palveluista mitä myythään. Momsi on laskettu hinthaan mitä met maksama privaattihenkilönä. Useamiten momsi on 25 prusenttia. Valtio ottaa kans niin kuttuttua pisteveroa joistakin tavaroista kuin polttoaine, enersjii, alkkohooli ja tupakka.

Vero elinkeinotoiminasta

Sillä jolla on yksityinen elinkeinotoiminta eli avoin yhtiö (handelsbolag) maksaa veroja toiminan ylijäämästä, siis voitosta. Elinkeinonharjottaja deklareeraa ylijäämän hänen tavalisessa tulodeklarasjuunissa. Sen eestä osakeyhtiö (aktiebolag) maksaa aina 22 prusenttia yhtiön voitosta.

Työnantajan maksoja

Työnantaja maksaa sosiaalimaksoja hänen työläisistä. Se koskee kaikkia työkorvausta ja maksethaan tavalisesti kerran kuussa.

Väestökirjanpito

Väestökirjanpiossa on tietoja kaikista jokka on Ruottin kansalaisia, on vakituinen oleskelulupa eli on EU-kansalaisia jokka saattavat käyttää heän oleskeluluppaa. Perussääntö on ette sie piät olla väestökirjotettuna missä sie asut. Väestökirjanpito määrää esimerkiks missä sie piät maksaa veroja, sinun oikeus äänestää ylheisissä vaalissa ja oikeus eri biitraakhiin. Kun olet väestökirjotettu sulla on henkilönumero joka koostuu sinun syntymäpäivästä, jota seuraa neljä numeroa. Henkilönumeroa tarvithaan muun muassa jos sie kontaktaat sairalaa ja viranomhaisia, kun piät ilmottaa siirtoa, vaihettaa nimeä eli mennä naimishiin.

Perunkirjotuksia (Bouppteckning)

Verovirasto rejistreeraa perunkirjotuksia. Perunkirjotus on luettelo joka näyttää poismenheen henkilön varoja ja velkoja.

Avioliittorejisteri

Sie saatat kääntyä Verovirasthoon rejistreeramhaan avioehtosopimusta, lahjaa avioparin välilä, ilmottaa pesäeron ja pesäerontokymenttiä.

Id-kortti

Kaikki jokka on väestökirjoitettuja Ruothiin ja on täyttänheet 13 vuotta saattavat hakea id-korttia Verovirastosta. Se on maan sisälä tunnustettu id-tokymentti joka sisältää e-henkilötoistus. Sillä e-lekitimasjuunila sie saatat varmala tavala näyttää kuka sie olet internetissä.

Verorikoksitten selvittely

Verovirasto selvittää, estää ja ehkäisee veroalan ekonoomista rikolisuutta.

Borjenäärintyötä

Se on Veroviraston vastuu valvoa ette privaattihenkilöt ja yrittäjät maksavat net verot ja maksot mikkä pulitiikkerit on päättänheet. Sitä kuttuthaan ette met valvoma valtion vaatimuksista. Jos tulisi aijankohtaiseksi se on met jokka haema konkursin valtion puolesta.

Kontaktaa meitä

Soita 0771-567 567 ja sano ”Växel” jos haluat puhua jostakin käynissä olevasta asiasta. Sillon saat puhua jonku asiankäsittelijän kans eli met saatama varata aikaa keskustelhuun tulkin kautta.

Skatteverket

Till toppen