På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Socialförsäkring

Med socialförsäkring menas i de flesta länder rätten till social trygghet i form av sjukpenning, arbetslöshetsersättning, pension, sjukvård och barnbidrag. Det varierar från land till land vilka förmåner som ingår, hur stora de är och hur de finansieras.

Socialavgifter betalas i det land man är socialförsäkrad. Observera att reglerna för var du betalar socialavgifter inte är desamma som för var du betalar skatt.

Behörig myndighet

I Sverige är det Försäkringskassan som beslutar var du ska vara socialt försäkrad, och i Danmark är det Udbetaling Danmark.

Nedan kan du läsa om var du är socialförsäkrad när du bor i Sverige och arbetar i Danmark eller tvärtom. Mer information kan du få hos Försäkringskassan i Sverige eller Udbetaling Danmark.

Du kan också söka information hos Öresunddirekt.

Huvudregel för socialförsäkring

Reglerna i EEG-förordningarna 883/04 och 1408/71 bestämmer vilket lands socialförsäkringssystem du ska omfattas av när du bor och arbetar inom EU/EES. Huvudregeln är att du omfattas av socialförsäkringen i det medlemsland där du arbetar oavsett var du bor. Om du t.ex. bor i Sverige men arbetar i Danmark omfattas du alltså av det danska socialförsäkringssystemet, enligt huvudregeln.

Undantagsregler för socialförsäkring

Det finns några undantag från huvudregeln

 1. Utsändning
  I vissa fall kan du fortsätta att vara socialförsäkrad i det land du bor, även om du arbetar i ett annat land. Så kan det t.ex. vara om du blir utskickad av din svenska arbetsgivare för att arbeta i ett annat land. Begär intyg E 101/A1 av den myndighet i bosättningslandet som beslutar om socialförsäkring, för att styrka att du är socialförsäkrad i ditt hemland.
  Försäkringskassan eller Udbetaling Danmark kan ge mer information om vad som gäller vid utsändning.
 2. Arbete i flera länder
  Om du regelbundet arbetar i både ditt hemland och ett annat EU- eller EES‑land, kan det vara så att du ska vara socialförsäkrad i ditt hemland. Begär intyg E 101/A1 av den myndighet i bosättningslandet som beslutar om socialförsäkring. Om du är socialförsäkrad i Sverige och arbetar i både Sverige och Danmark så ska alla sociala förmåner utgå från Sverige och din/dina arbetsgivare ska betala socialavgifter i Sverige, oavsett som denne är svensk eller dansk, för alla dina inkomster från både Danmark och Sverige.
  Om du bor i Sverige och arbetar i Danmark, eller vice versa, finns det under vissa förutsättningar möjlighet att få dispens att tillhöra socialförsäkringen i arbetslandet även om du också utför arbete i ditt hemland. Kontakta Försäkringskassan eller Udbetaling Danmark för ytterligare information.
 3. Andra undantag
  Det finns fler undantagsbestämmelser, t.ex. för dig som arbetar i internationell trafik eller har ett företag i ditt hemland och en anställning i ett annat land. Ta därför noga reda på vad som gäller i just ditt fall.

När du ska börja arbeta i Danmark

Du som bor i Sverige och ska börja arbeta i Danmark ska avregistrera dig hos Försäkringskassan i Sverige. Det gäller även om du fortsätter att bo i Sverige. Du måste därför kontakta Försäkringskassan när du börjar arbeta i Danmark.

Skatteverket

Till toppen