På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

startsida

Beräkna arbetsgivaravgifter och skatteavdraget

Om huvudmannen betalar ut 1 000 kr eller mer per år i ersättning till dig ska du för huvudmannens räkning göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Huvudmannen kan också vara arbetsgivare åt någon annan, om han eller hon till exempel har städhjälp. Då ska du för huvudmannens räkning betala arbetsgivaravgifter och betala skatteavdrag om ersättningen är 10 000 kronor eller mer.

För kostnadsersättning gäller särskilda regler.

Arbetsgivaravgifternas storlek

Åldern på den som får ersättningen avgör hur mycket din huvudman ska betala i arbetsgivaravgift. I deklarationen finns en rad för varje åldersgrupp (födelseårsintervall). Du fyller i ersättningen i den första beloppsrutan på raden för mottagarens åldersgrupp. Därefter räknar du ut arbetsgivaravgiften efter den procentsats som står på samma rad.

2017 är beloppen följande:

  • Mottagare född 1952 -  31,42 %
  • Mottagare född 1938 - 1951 16,36 %
  • Mottagare född 1937 eller tidigare 6,15 %

Skattens storlek

Du ska dra av 30 procent i skatt på all ersättning som huvudmannen betalar ut. Se till att det finns en lönespecifikation som visar hur mycket varje person fått i arvode och hur mycket av det som dragits av i skatt.

Exempel:

Eva (som är född 1959) är god man åt Anders. I maj får Eva sitt arvode. Arvodet är 3 000 kronor före skatt. Innan beloppet kan betalas ut ska skatteavdrag göras med 30 %, dvs. 900 kronor. Eva får 2 100 kronor utbetalt.

Anders är inte registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket utan lämnar en förenklad arbetsgivardeklaration.

Så här redovisas beloppen i den förenklade arbetsgivardeklarationen.

Bruttolön inklusive förmåner (bostad, kost, bil med mera)

Betalning till Skatteverket:

Skatten och avgifterna ska vara inbetalda på skattekontot senast den 12 juni.

Eva tar därför ut 1 842 kr (942 kr + 900 kr) från Anders bankkonto och sätter in pengarna på Skatteverkets bankgirokonto 5050-1055. Som inbetalare anger hon Anders. Eftersom hon betalar via internet hänvisar hon till Anders OCR-nummer.

Beräkna arbetsgivaravgifter och skatteavdrag - god man
Skatteverket

Till toppen