På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Avdragslexikon för privatpersoner - Inkomstår 2016 och 2017

A  B  C  D  E  F  G  H  IJ  K  L  M  NOP  Q  R  S  T  U  V  W X Y Z  ÅÄÖ

Valkampanj

Krav för avdrag:

Om du ställer upp som kandidat i ett val där du kan få ett arvoderat uppdrag, t.ex. till riksdagen eller Europaparlamentet, och har utgifter för din valkampanj kan du göra avdrag för dessa i följande fall.

  • Du är redan är invald och kandiderar för fortsatt uppdrag. Utgifter för att bibehålla ett uppdrag och en inkomst är normalt avdragsgilla.
  • Du har fått ekonomiska bidrag för att användas i din valkampanj. Sådana kampanjbidrag är normalt skattepliktiga, men du får samtidigt göra avdrag för dina utgifter för kampanjen. Detta gäller även om det är första gången du kandiderar. Läs mer om skatteplikt för kampanjbidrag i Skatteverkets ställningstagande Valkandidater – kampanjbidrag, kostnader och socialavgifter

Avdrag medges för:

Utgifter för resor, trycksaker, annonsering och liknande i samband med kampanjen.

Avdrag medges inte:

Om du inte redan är invald och inte heller får några kampanjbidrag som du redovisar som inkomst är dina utgifter för valkampanjen normalt inte avdragsgilla. Utgifterna anses då som kostnader för att söka nytt jobb som är avdragsgilla endast i undantagsfall, se Arbetslösas kostnader.

Verktyg

Se Arbetsredskap.

Vård

Avdrag för kostnader för vård i familjehem, vård av barn, ungdomar eller vuxna, jourhem/stödhem, kontrollerad familjevård (psykiskt sjuka), kontaktpersoner/familjer, övervakare m.m. medges enligt nedan.

Krav för avdrag:

  • Avdrag medges normalt motsvarande kostnadsersättning enligt Sveriges Kommuner och Landstings schabloner.   
  • För avdrag utöver schablon krävs särskilda förhållanden; t.ex. behov av specialkost (vid allergi, diabetes) eller funktionsnedsättning som medför fördyring.

Avdrag medges för:

  • Motsvarande erhållen schablonersättning eller visad/beräknad merkostnad.

Inget avdrag medges för:

  • Större bostad eller bil pga. omsorgen. Dock kan avdrag medges om uppdragsgivaren lämnat bidrag till större bostad.
  • Vård av eget barn, även om statligt vårdbidrag har erhållits. Viss del av vårdbidraget som ska ersätta merkostnader är dock skattefritt.
Skatteverket

Till toppen