På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Namnförvärv i utlandet

De svenska namnreglerna gäller för dig som är svensk medborgare oavsett vilket land du bor i. Om du vill förvärva ett namn ska du alltid skicka din anmälan om namnändring till Skatteverket.

Bor du i Danmark, Finland eller Norge ska du dock i stället vända dig till den lokala folkbokföringsmyndigheten där med din anmälan. Observera att du även måste underrätta Skatteverket om ditt nya namn så att det kan registreras i folkbokföringen.

Har du gift dig och vill ta din makas eller makes namn, ska du även bifoga en handling som styrker ditt civilstånd, och makans eller makens personuppgifter, till exempel en vidimerad kopia av ditt vigselbevis och en kopia av din makas eller makes pass. Din maka eller make måste samtycka till namnbytet.

Utländska medborgare

Är du utländsk medborgare och förvärvar ett namn utomlands behöver du visa Skatteverket att du har tagit ett nytt namn. Det kan du göra genom att visa upp exempelvis ditt hemlandspass för Skatteverket där ditt nya namn framgår.

Namn förvärvade i ett annat EES-land eller Schweiz 

Om du redan har förvärvat ett namn i ett annat EES-land eller Schweiz kan du ha rätt att få namnet registrerat i svenska folkbokföringen, även om du inte kan förvärva namnet enligt svenska namnregler. Det gäller oavsett om du är svensk eller utländsk medborgare. Följande förutsättningar måste dock vara uppfyllda:  

  • När du förvärvade namnet hade du anknytning till det land där du förvärvade namnet, till exempel genom att du var medborgare eller bosatt där.
  • Du förvärvade namnet vid födelsen, i samband med namnändring vid äktenskap eller skilsmässa eller någon annan familjerättslig händelse.

Om du vill få ditt nya namn registrerat i folkbokföringen måste du anmäla det till Skatteverket. Du ska i samband med detta visa för Skatteverket

  • att du redan bär namnet      
  • din anknytning till landet där du har bytt namn  
  • den familjerättsliga händelse som ligger till grund för namnändringen om inte händelsen redan finns registrerad i folkbokföringen.

Detsamma gäller om ditt barn har förvärvat ett namn i ett annat EES-land eller Schweiz, exempelvis i samband med att barnet föddes.

Mer information om namn som har förvärvats i ett annat EES-land eller Schweiz hittar du i Skatteverkets ställningstagande 131 136381-12/111.

Du kan också kontakta Skatteupplysningen på telefonnummer 0771‑567 567 om du har frågor om namn.

Skatteverket

Till toppen