På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

startsida

Uppskatta ditt rot- och rutavdrag

Gör en uträkning för 2017

Om tjänsten

Om tjänsten

Här kan du räkna ut ditt rot- eller rutavdrag för 2017. Resultatet beräknas på de uppgifter du skriver in här. Om du under året har använt rot- eller rutavdrag, måste du räkna bort det beloppet från resultatet.
Om du har inkomst från näringsverksamhet, kan du inte använda tjänsten.

Tjänsten kan inte användas av:

 • näringsidkare med enskild verksamhet och handelsbolagsdelägare
 • personer med sjuk- och aktivitetsersättning
 • dödsbo
 • dig som inte deklarerar i Sverige.

Resultat

Felmeddelande
 • Fyll i födelseår
 • Välj kommun
 • Uppskatta ditt avdrag

Få ett mer exakt resultat

* Obligatoriska uppgifter

För att få ett mer exakt resultat behöver du fylla i fler uppgifter som kan påverka ditt rot- och rutavdrag, till exempel andra inkomster och ränteavdrag.

I tjänsten har vi bara tagit med de vanligaste uppgifterna. Om du har andra avdrag eller inkomster än dem vi har tagit med kan du inte uppskatta ditt rot- och rutavdrag här.

Uppgifter som tjänsten inte stödjer

Avdrag som kan påverka ditt rot- och rutavdrag men som inte finns med i tjänsten är:
 • Tjänsteresor
 • Övriga utgifter
Tjänsten stödjer inte heller
 • schablonintäkter på bostadsuppskov, investeringssparkonto och investeringsfond
 • överskott vid uthyrning av privatbostad

Fyll i dina uppgifter för 2017

Du kan bara få avdrag för den del som är högre än 11 000 kronor. Skatteverket minskar automatiskt ditt avdrag med det beloppet.
Fyll i dina resekostnader för hela året.
kr
Fyll i dina beräknade kostnader för tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor. Läs mer i broschyren Traktamenten och andra kostnadsersättningar SKV 354.
kr
Fyll i dina beräknade räntor för året. Hit räknas räntor på dina lån i banker, kreditinstitut samt andra ränteutgifter. Om du delar lånet med annan person, ta bara med din andel av ränteutgifterna. Även tomträttsavgäld ska fyllas i här. Dock aldrig studielån från CSN.
kr
Fyll i dina beräknade ränteinkomster från banker med flera och utdelningar på aktier.
kr
Försäljning av fonder och aktier
Fyll i vinster och förluster på marknadsnoterade fonder och aktier. Läs mer på sidan Värdepapper.
kr
kr
Försäljning av privatbostad
Fyll i din andel av den totala vinsten eller förlusten. Har du sålt bostäder med både vinst och förlust, måste du redovisa vinsterna respektive förlusterna var för sig. Om du begär uppskov med hela eller delar av vinsten, fyller du i den vinst som återstår. Läs mer på sidorna Försäljning av privatbostad och Beräkna vinst och förlust.
kr
kr
Jag har fastighet eller tomtmark
Exempel villa, ägarlägenhet och fritidshus. Klicka på Lägg till om du ägde fastighet eller tomtmark den 1 januari 2017.
Lägg till

Fyll i fastighetsuppgifter

Typ av fastighet
Huset byggdes
Min andel av fastigheten
Med ofri grund menas att marken där huset står på ägs av annan person. Du hyr eller arrenderar marken av markägaren. Om du har fastighet med tomträtt ska du inte kryssa i här.
kr
Kom ihåg att uppdatera

Din årsinkomst för 2017, före skatt

Fyll i din årsinkomst före skatt. Ta med värdet av skattepliktiga förmåner som t.ex. bilförmån, kostförmån och traktamenten samt bilersättningar utöver schablonen och ersättningar för resor till och från arbetet.
kr
Fyll i den pension du beräknar få under året, till exempel allmän pension, efterlevandepension, tjänstepension och privata pensionsförsäkringar.
kr
Sjukpenning, A-kassa, föräldrapenning
kr

Ditt födelseår och din kommun

Fyll i ditt födelseår. Det påverkat grundavdraget och jobbskatteavdraget och därmed ditt rot- och rutavdrag.
ÅÅÅÅ
Fyll i den kommun där du var folkbokförd den 1 november 2016. Kommunalskatten skiljer sig åt mellan kommuner.
Kommun där du var folkbokförd den
1 november 2016
Välj vilket avdrag du vill uppskatta

Så här har vi räknat

Skatter
0
Det här är dina skatter som tjänsten har räknat fram baserat på de uppgifter som du har lämnat. Har du glömt någon uppgift, kan den uträknade skatten ändras och därmed kan rot- och rutavdraget påverkas. Du kan gå tillbaka och ändra dina uppgifter.
Skattereduktioner
0
Dina skattereduktioner som presenteras här har räknats fram automatiskt av tjänsten. Jobbskatteavdrag är ett exempel på en skattereduktion.
Summa
Observera att beloppet endast är en beräkning utifrån de uppgifter du lämnat här. Du kan aldrig få mer rot- och rutavdrag än du ska betala i skatt. Läs mer på sidan Skattereduktioner.
Rot- och rutavdrag

Detaljerad uträkning

Utrymme för rot- och rutavdrag

Skatter
0
Skattereduktioner
0
Summa utrymme

Om rot- och rutavdraget

Du kan aldrig få mer rot- eller rutavdrag än du ska betala i skatt.

Här får du hjälp med att fylla i dina uppgifter 

Se hur mycket rot- och rutavdrag du har fått