På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Så deklarerar du din kolonistuga eller ett annat småhus på arrendetomt

Du som är stugägare och har fått en deklarationsblankett hemskickad av Skatteverket ska deklarera stugan. Du måste fylla i stugans skick som det verkligen var den 1 januari 2015. Om du har frågor, t.ex. om hembudsregler i koloniförening, kan du skriva dem under "Lämna övriga uppgifter".

Du fyller i och skickar in deklarationen, som sedan blir underlag för Skatteverkets beräkning av stugans taxeringsvärde. Därefter får du ett beslut om det nya taxeringsvärdet, som gäller från och med den 1 januari 2015.

Så fyller du i deklarationsblanketten

Blankettens första sida

Så här fyller du i blankettens första sida:

 1. Skriv byggnadens adress och lottnummer i rutan under Lämna övriga uppgifter. Om ni är flera som äger stugan skriver du även alla delägares namn och personnummer i denna rutan samt hur stor andel var och äger.
 2. Skriv under deklarationen.
 3. Ange dina kontaktuppgifter, om vi får kontakta dig via telefon eller e-post.

Övriga fält på första sidan ska du inte fylla i. Bry dig inte heller om att det står att blanketten ska lämnas den 3 november 2014.

Blankettens andra sida

På blankettens andra sida ska du bara fylla i fälten under Bostadsbyggnad – inget under Tomtmark.

Fyll i hur huset faktiskt såg ut den 1 januari 2015.

Blankettens tredje sida

På blankettens tredje sida besvarar du olika frågor om stugans standard genom att kryssa i lämplig ruta. Dina svar ger stugan standardpoäng som du ser till vänster om kryssrutorna.

Fyll i hur huset faktiskt såg ut den 1 januari 2015.

Blankettens fjärde sida

På blankettens fjärde sida fortsätter du att besvara frågor om standarden.

Fyll i hur huset faktiskt såg ut den 1 januari 2015.

Fyll inte i något i rutan Värdeområde.

Skicka in deklarationen

När du är klar skickar du så snart som möjligt den ifyllda fastighetsdeklarationen till din handläggare på Skatteverket. Adressen och namnet på din handläggare står i brevet du fått från Skatteverket. I brevet står det också vilket datum du ska skicka in din deklaration.

Du kan inte använda e-tjänsten Fastighetsdeklaration, trots att det står så på blanketten. Det beror på att du nu deklarerar i efterhand.

Äger du inte längre stugan?

Om du inte längre ägde kolonistugan den 1 januari 2015, räcker det att du meddelar Skatteverket om ägarbytet. Sätt då ett kryss i rutan vid rubriken "Ny ägare?" och skicka in deklarationen och en kopia av det köpekontrakt eller köpebrev som visar att överlåtit stugan.Skatteverket ändrar då sina ägaruppgifter och skickar deklarationsblanketten till den nya ägaren.

Förklaringar till deklarationens fält

Fastighetsdeklarationen är uppdelad i en rad olika fält där du ska fylla i dina uppgifter om hur huset faktiskt såg ut den 1 januari 2015. Nedan hittar du beskrivningar av fälten och de uppgifter du behöver fylla i.

Dina uppgifter

Till varje uppgift i formuläret finns två kolumner. Du skriver in dina uppgifter i kolumnen Dina uppgifter, om en uppgift saknas eller behöver rättas. Några fält är överkryssade, vilket betyder att de är spärrade och att du inte ska lämna någon uppgift där.

Bostadsbyggnad

Fältet Specifikation

I fältet Specifikation under rubriken Bostadsbyggnad skriver du vilket nummer din kolonistuga har, och en eventuell adress till stugan.

Är byggnaden under nyuppförande eller färdigställd?

Här bedömer du om bostadsbyggnaden den 1 januari 2015 var uppförd och färdigställd eller fortfarande under nyuppförande. Ifall det den 1 januari pågick om- eller tillbyggnad på en bostadsbyggnad som redan tidigare blivit uppförd och färdigställd, ska du fortsätta att redovisa den som färdigställd.

Färdigställd byggnad

En nyuppförd bostadsbyggnad anses vara färdigställd under det år den till övervägande del har tagits, eller kunnat tas, i bruk som bostad. Då ska du deklarera uppgifterna om byggnadskategori, nybyggnadsår, storlek och standard.

Nyuppförande färdigställt år (nybyggnadsår)

Nybyggnadsåret är det år då en nyuppförd bostadsbyggnad är färdigställd. Nybyggnadsåret blir byggnadens första värdeår. Om boytan i senare skeden byggs ut med sammanlagt minst 10 kvadratmeter kan värdeåret räknas om till ett senare år. Men det ska i så fall inte påverka nybyggnadsåret.

Om- eller tillbyggnad år 2012–2014

Om- eller tillbyggnader som du under åren 2012–2014 gjort på en tidigare uppförd och färdigställd bostadsbyggnad, ska du redovisa bara om boytan därigenom har ökat med sammanlagt minst 10 kvadratmeter. Ange då vilket av åren 2012–2014 den utförda om- eller tillbyggnaden var klar att tas i bruk. Har flera om- eller tillbyggnader skett under perioden, kan du ange det första årets ökning av boytan här i fälten och de efterföljande årens ökning under Lämna övriga uppgifter.

Standard

Uppvärmning

Standardfråga nummer 6 gäller hur stugan är uppvärmd.
Med ”uppvärmningssystem” menas

 • väggfasta radiatorer för direktverkande elvärme eller vattenburen elvärme
 • kombipanna
 • annan typ av värmepanna (till exempel olja eller pellets)
 • värmepumpsystem (en värmepump av något slag som är ihopkopplad med husets övriga uppvärmningssystem)
 • luftvärmepumpsystem (som fördelar varmluften genom luftkanaler mellan rummen)
 • anslutning till fjärrvärmenät.

En enstaka luftvärmepump (luft/luft) är inte ett system, utan oftast bara ett komplement till det ordinarie uppvärmningssystemet. En sådan luftvärmepump ger inga standardpoäng.

Kök – fast inredning och utrustning

Standardfråga nummer 7 gäller hur köket är utrustat.
Du behöver bara ange om ditt kök har normal, hög eller enkel standard, eller om kök saknas.

 • Normal standard är svarsalternativet för de allra flesta kök. Ett normalt kök är inte både påkostat och modernt på samma gång. Det är inte heller ett mycket litet och enkelt kök.
 • Hög standard är svarsalternativet för ett kök som är både påkostat och modernt.
 • Enkel standard är svarsalternativet för ett kök som är mycket litet och sparsamt utrustat. Det kan vara till exempel en kokvrå, ett pentry eller ett mindre, äldre kök. Det kan också vara ett kök i en enkel stuga.

Underhåll och ombyggnad

De fyra standardfrågorna 14–17 om underhålls- och ombyggnadsstandard för fasad, tak, elsystem och va-ledningar gäller bara för bostadsbyggnader med nybyggnadsår 2002 eller tidigare. För ett hus med nybyggnadsår 2003 eller senare blir det alltid noll standardpoäng här, även om underhålls- och ombyggnadsarbeten har utförts på huset år 2003 eller senare.

Underhåll och ombyggnad

De två standardfrågorna 18–19 om underhålls- och ombyggnadsstandard för kök och bad-/duschrum gäller bara för bostadsbyggnader med nybyggnadsår 2008 eller tidigare. För ett hus med nybyggnadsår 2009 eller senare blir det alltid noll standardpoäng här, även om underhålls- och ombyggnadsarbeten har utförts på huset år 2009 eller senare.

Sanitet – underhålls- och ombyggnadsstandard

Standardfråga 19 gäller bad- och duschutrymmen.
För att sanitetsutrustningen, golvbeläggningen och väggbeklädnaden i det största bad- eller duschutrymmet ska anses vara ”i allt väsentligt utbytt” ska

 • minst tre av följande sanitetsvaror vara utbytta: badkar, duschkabin, handfat, toalettstol och bidé
 • minst 90 procent av golvbeläggningens yta vara utbytt och
 • minst 90 procent av väggbeklädnadens yta vara utbytt.

Typkoder

Under typkod 225 samlas alla småhus på ofri grund. Det är vanligtvis kolonistugor, småhus på arrendetomt och alla andra småhus där huset och marken har olika ägare eller ägarkretsar.

Detta gäller dock inte vid tomträtt, då innehavaren av en tomträtt räknas som ägare vid fastighetstaxeringen.

Skatteverket

Till toppen