På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Internationellt samarbete

Skatteverket bedriver ett omfattande internationellt samarbete, både strategiskt och operativt. Dels bidrar vi till att skapa förutsättningar för en effektiv samverkan med andra länder, dels deltar vi aktivt i det samarbete som redan finns, bland annat informationsutbyte.

I arbetet med att skapa goda förutsättningar för internationellt samarbete ingår att stärka relationerna med andra länders myndigheter och att bygga upp kunskap om dessa samt under vilka förutsättningar de verkar. Sverige har aktivt medverkat i olika internationella organisationer som EU, OECD, IOTA och Nordiska Ministerrådet.

IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations)länk till annan webbplats

Vid den svenska EU-delegationen i Bryssel finns en så kallad skatteattaché. Denne har i uppdrag att lämna internt stöd samt att följa och rapportera om skattefrågor inom EU.

Fiscalisprogrammet

Fiscalisprogrammet är ett samverkans- och utvecklingsprogram inom skatteområdet för EU:s medlems och kandidatländer.

Genom programmet har vi kunnat fördjupa vår samverkan med andra länder och alldeles särskilt inom områden som är knutna till våra verksamhetsmål. Särskilt kan nämnas utvecklingen av kunskaper inom riskhantering, bekämpande av momsbedrägerier i samband med gemenskapshandel och de i Sverige genomförda seminarierna för det nya EU-gemensamma systemet för återbetalning av moms till utländska företagare och skatteparadis.

Sverige ordförandeland för IOTA

2008 valdes Sverige till ordförandeland för IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations), som är en mellanstatlig samarbetsorganisation på skatteområdet med 43 medlemsländer. Detta ordförandeskap synliggjorde Sverige som en ledande och drivande nation i utvecklingen av skatteadministrationer. Våra förutsättningar att samarbeta har därmed stärkts ytterligare.

Informationsutbytet viktigt för vår verksamhet

Inom ramen för samarbetet mellan EU-länder har vi deltagit aktivt i ett flertal arbetsgrupper. Arbetet har bland annat varit inriktat på att utveckla informationsutbytet mellan medlemsländerna. Inom mervärdesskatteområdet har samarbetet särskilt varit fokuserat på frågor rörande skattebefriad import och bilinförsel.

När det gäller användningen av den av Europeiska Kommissionen initierade kontrollmetoden MLC (multilateral controls) har Sverige tillhört de mest aktiva EU-länderna.

Skatteverket har även deltagit i Eurocanet (European Carousel Network), som är ett nätverk bland EU-länder med syfte att åstadkomma ett skyndsamt informationsutbyte vid misstanke om mervärdesskattebedrägerier. Uppgifterna har varit värdefulla då bedrägerier därmed har varit möjliga att upptäcka i ett betydligt tidigare skede än vad som normalt hade varit fallet.

Frågor rörande punktskatter vid försäljning av alkohol och tobak via Internet har även i år varit aktuella. Frågeställningarna har ofta inneburit att Skatteverket inhämtat information från annat EU-land. Uppgifter har då begärts om nätbolagets försäljningar till svenska kunder. Informationen har sedan använts för att fastställa vem som ska betala skatt och med vilket belopp.

Det sker ett betydande informationsutbyte mellan Sverige och andra länder. Detta utbyte har i många fall varit avgörande för skatte- och avgiftsbeslut i Sverige eller i andra länder.

Skatteverket

Till toppen