På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Det här gör Skatteverket

Skatteverkets huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten.

Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Vi utfärdar id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige, utreder skattebrott och bevakar statens fordringar.

Verksamheten bedrivs till största delen på våra kontor, som finns över hela landet. Där tar vi emot och granskar deklarationer och hanterar andra skatteärenden åt medborgare och företag. En del kontor sköter även folkbokföringsärenden, som flyttningar och personbevis, och bouppteckningsärenden.

Skatter

Beskattningsområdet är en stor del av Skatteverkets verksamhet och spelar en avgörande roll för att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn, och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och företag.

Politikerna i riksdag, kommuner och landsting bestämmer vilka och hur stora skatter vi ska ha. Arbetet med att ta in skatterna sköts av Skatteverket, som har kontor över hela landet. Skatteverket lyder under regeringen men är en fristående myndighet. Det betyder att regeringen inte kan påverka enskilda personers eller företags skattefrågor.

Inkomstskatt

I Sverige betalar vi skatt på alla inkomster, till exempel lön, sjukpenning och pension. Räntor och utdelningar samt vinster vid försäljning av aktier, villor och bostadsrätter räknas också som inkomster och beskattas. Vi deklarerar våra inkomster en gång om året i en inkomstdeklaration, till exempel via internet. Inkomstskatten går främst till kommuner och landsting, men även till staten.

Moms och punktskatter

Staten tar ut moms på de flesta varor och tjänster som säljs. Momsen är inräknad i det pris vi betalar som privatpersoner. I de flesta fall är den 25 procent. På vissa varor, till exempel bränsle, energi, alkohol och tobak, tar staten även ut så kallad punktskatt.

Skatt på näringsverksamhet

Den som driver enskild näringsverksamhet eller handelsbolag betalar skatt på överskottet av verksamheten. Näringsidkaren deklarerar överskottet i den vanliga inkomstdeklarationen. Ett aktiebolag betalar däremot alltid 22 procent i skatt på bolagets vinst.

Socialavgifter

Socialavgifter ska betalas för all arbetsersättning. Arbetsgivaren betalar socialavgifter för anställda, vanligen en gång i månaden.

Folkbokföring

Skatteverket har hand om folkbokföringen. Alla som bor i Sverige folkbokförs. I folkbokföringen registreras vilka som bor i Sverige och var de bor. Alla som folkbokförs får ett personnummer, som bland annat används vid kontakt med myndigheter. Personnumret är unikt och består av födelsedatum och ett nummer på fyra siffror.

Bouppteckningar

Skatteverket registrerar bouppteckningar. En bouppteckning är en sammanställning som visar en avliden persons tillgångar och skulder.

Id-kort

Du kan ansöka om Id-kort på Skatteverket. Skatteverkets id-kort är en godkänd id-handling inom Sverige och innehåller också en e-legitimation. Med den kan du på ett säkert sätt visa vem du är över internet.

Utredning av skattebrott

Skatteverket har i uppdrag att utreda, förhindra och förebygga ekonomisk brottslighet inom skatteområdet.

Borgenärsarbete

Skatteverket är borgenär för statens fordringar. Det innebär att vi bevakar statens fordringar i en konkurs. Det är också Skatteverket som ansöker om konkurs för statens räkning om det skulle bli aktuellt.

Skatteverket

Till toppen