På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Kontrolluppgifter för kapitalinkomster

Skatteverket mottar varje år en stor mängd kontrolluppgifter (KU) som utgör underlag för fysiska personers deklarationer.

Kontrolluppgifter avseende kapitalinkomster mm, beskattningsår 2016

I den här tabellen redovisas kontrolluppgifter som avser kapitalbeskattningen och därmed angränsande områden. Kontrolluppgifter för löner och liknande ersättningar återfinns i en tabell i området Skatt på arbete.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2017-11-14
Nästa uppdatering: 2018-03-05

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

I tabellen har vi summerat samtliga inkomna kontrolluppgifter som anknyter till kapitalbeskattningens område. Ofta utgör beloppen i kontrolluppgifterna det underlag som skatten beräknas på, men i vissa fall måste fler beräkningar göras för att komma fram till detta underlag. I en del kontrolluppgifter finns det också flera belopp som är relevanta i sammanställningen. Det går därför inte att summera beloppen från kontrolluppgifterna för att få en uppfattning om vilken total skatteeffekt de medför.

De siffror som publiceras i mars är preliminära och kan komma att ändras under året. Därför görs en ny slutlig publicering av kontrolluppgifter under hösten.

Antal kontrolluppgifter avseende beskattningsår 1998-2016, tusental

I den här tabellen kan man se hur antalet kontrolluppgifter inom området för beskattning av kapital har förändrats under en längre period.

Källa: Uppgifterna för 1998-2014 kommer från Skatteverkets databas GIN-skatt och uppgifter för 2015 och framåt kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2017-11-14
Nästa uppdatering: 2018-03-05

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

I tabellen har vi summerat antalet för samtliga inkomna kontrolluppgifter som anknyter till kapitalbeskattningens område.

För perioden 1998-2014 hämtas datan från Skatteverkets databas GIN-skatt och från 2015 och framåt från Skatteverkets informationslager. Övergången till en ny databas kan ha viss påverkan på statistikens sammanställning. En sådan skillnad är att Skatteverkets informationslager uppdateras dagligen, medan GIN-skatt enbart uppdaterades ett fåtal gånger per år. Åren definieras också olika i de olika databaserna. I Informationslagret hänförs kontrolluppgifterna till det beskattningsår de avser, oavsett när kontrolluppgifterna har inkommit till Skatteverket. I GIN-skatt hänförs kontrolluppgifterna till det verksamhetsår de har inkommit till Skatteverket. I sammanställningen ovan antas det att kontrolluppgifterna avser beskattningsåret innan det år de inkommit till Skatteverket. Det förekommer dock att kontrolluppgifter inkommer till Skatteverket under pågående beskattningsår. Uppskattningsvis innebär detta är ungefär 1 procent av kontrolluppgifterna har hänförts till fel beskattningsår.

De siffror som publiceras i mars är preliminära och kan komma att ändras under året. Därför görs en ny slutlig publicering av kontrolluppgifter under hösten.

Vill du veta mer om vilka regeländringar som har påverkat kontrolluppgifterna under perioden?

Kontrolluppgiften har en gammal historia, men det är under de senaste två till tre decennierna som antalet kontrolluppgifter har ökat och fått en större täckning och betydelse, inte minst för kapitalbeskattningen. Kontrolluppgifter för lön infördes redan år 1935, men det var först i samband med att den förenklade deklarationen infördes år 1987 som kontrolluppgifter tillkom för inkomsträntor, aktieutdelningar m.m.

Nästa stora stora expansion i antalet kontrolluppgifter inträffade i samband med att den nya förenklade deklarationen med ett förslag till taxering infördes beskattningsåret 1994. För att göra taxeringsförslaget så fullständigt som möjligt infördes kontrolluppgifter på utgiftsräntor, tomträttsavgälder, överlåtelse av andel i allemansfonder och pensionssparande. Beskattningsåret 1996 kom för första gången kontrolluppgifter avseende försäljningar av aktier och andra värdepapper och 1997 avseende skuldbeloppets storlek. Beskattningsår 2002 tillkom kontrolluppgifter på options- och terminsaffärer och bostadsrätters förmögenhetsvärde.

Av tabellen kan man utläsa att en del kontrolluppgifter har försvunnit under perioden och att andra har tillkommit. Det är en följd av ändrade skatteregler, ofta i form av att en skatt tillkommit eller att en avdragsmöjlighet försvunnit.

Beskattningsåret 2006 var det sista året som man medgavs avdrag för avgift till arbetslöshetskassa. Därmed försvann även den kontrolluppgiften från och med år 2007. Från och med beskattningsåret 2008 innehåller kontrolluppgifterna inte längre uppgifter om tillgångar och skulder. Det beror på att förmögenhetsskatten avskaffats.

2012 tillkom kontrolluppgifter för investeringssparkonto. Det är en ny schablonbeskattad sparform där man betalar en årlig skatt med 30 procent av en schablonintäkt som grundar sig på sparandets storlek.

Från och med inkomståret 2012 är investeringsfonder (värdepappersfonder och specialfonder) inte längre skattskyl­diga för inkomst av de tillgångar som ingår i fonden. I stället schablonbeskattas andelsägarna för värdet på de egna andelarna och en schablonintäkt ska redovisas i andelsägarens inkomstdeklaration.

Mellan 2012 och 2015 har det när vissa förutsättningar är uppfyllda funnits möjlighet till skattereduktion för gåvor till vissa ideella föreningar. Därav följer att det även finns kontrolluppgifter för detta under dessa fyra år.

För beskattningsåret 2014 tillkom kontrolluppgifter för investeraravdrag. Den som har förvärvat andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission kan få göra ett investeraravdrag i inkomstslaget kapital.

För beskattningsåret 2015 tillkom kontrolluppgifter för förmedlad försäkring. Den som har förmedlat en utländsk försäkring i Sverige ska lämna kontrolluppgift om detta om innehavaren ska betala svensk avkastningsskatt på försäkringen.

För beskattningsåret 2015 tillkom även kontrolluppgifter för förnybar el. Elnätsföretaget ska lämna kontrolluppgift om hur mycket el  som matats in och ut i anslutningspunkten till elnätet. Uppgifterna ligger till grund för beräkning av skattereduktion för mikroproduktion av el.

Belopp på kontrolluppgifter avseende beskattningsår 1998-2016, mnkr

I den här tabellen kan man se hur totalbeloppen på kontrolluppgifterna inom området för beskattning av kapital har förändrats under en längre period. 

Källa: Uppgifterna för 1998-2014 kommer från Skatteverkets databas GIN-skatt och uppgifter för 2015 och framåt kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2017-11-14
Nästa uppdatering: 2018-03-05

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

I tabellen har vi summerat beloppen från samtliga inkomna kontrolluppgifter som anknyter till kapitalbeskattningens område. Ofta utgör beloppen i kontrolluppgifterna det underlag som skatten beräknas på, men i vissa fall måste fler beräkningar göras för att komma fram till detta underlag. I en del kontrolluppgifter finns det också flera belopp som är relevanta i sammanställningen. Det går därför inte att summera beloppen från kontrolluppgifterna för att få en uppfattning om vilken total skatteeffekt de medför.

För perioden 1998-2014 hämtas datan från Skatteverkets databas GIN-skatt och från 2015 och framåt från Skatteverkets informationslager. Övergången till en ny databas kan ha viss påverkan på statistikens sammanställning. En sådan skillnad är att Skatteverkets informationslager uppdateras dagligen, medan GIN-skatt enbart uppdaterades ett fåtal gånger per år. Åren definieras också olika i de olika databaserna. I Informationslagret hänförs kontrolluppgifterna till det beskattningsår de avser, oavsett när kontrolluppgifterna har inkommit till Skatteverket. I GIN-skatt hänförs kontrolluppgifterna till det verksamhetsår de har inkommit till Skatteverket. I sammanställningen ovan antas det att kontrolluppgifterna avser beskattningsåret innan det år de inkommit till Skatteverket. Det förekommer dock att kontrolluppgifter inkommer till Skatteverket under pågående beskattningsår. Uppskattningsvis innebär detta är ungefär 1 procent av kontrolluppgifterna har hänförts till fel beskattningsår.

De siffror som publiceras i mars är preliminära och kan komma att ändras under året. Därför görs en ny slutlig publicering av kontrolluppgifter under hösten.

Vill du veta mer om vilka regeländringar som har påverkat kontrolluppgifterna under perioden?

Kontrolluppgiften har en gammal historia, men det är under de senaste två till tre decennierna som antalet kontrolluppgifter har ökat och fått en större täckning och betydelse, inte minst för kapitalbeskattningen. Kontrolluppgifter för lön infördes redan år 1935, men det var först i samband med att den förenklade deklarationen infördes år 1987 som kontrolluppgifter tillkom för inkomsträntor, aktieutdelningar m.m.

Nästa stora expansion i antalet kontrolluppgifter inträffade i samband med att den nya förenklade deklarationen med ett förslag till taxering infördes beskattningsåret 1994. För att göra taxeringsförslaget så fullständigt som möjligt infördes kontrolluppgifter på utgiftsräntor, tomträttsavgälder, överlåtelse av andel i allemansfonder och pensionssparande. Beskattningsåret 1996 kom för första gången kontrolluppgifter avseende försäljningar av aktier och andra värdepapper och 1997 avseende skuldbeloppets storlek. Beskattningsår 2002 tillkom kontrolluppgifter på options- och terminsaffärer och bostadsrätters förmögenhetsvärde.

Av tabellen kan man utläsa att en del kontrolluppgifter har försvunnit under perioden och att andra har tillkommit. Det är en följd av ändrade skatteregler, ofta i form av att en skatt tillkommit eller att en avdragsmöjlighet försvunnit.

Beskattningsåret 2006 var det sista året som man medgavs avdrag för avgift till arbetslöshetskassa. Därmed försvann även den kontrolluppgiften från och med år 2007. Från och med beskattningsåret 2008 innehåller kontrolluppgifterna inte längre uppgifter om tillgångar och skulder. Det beror på att förmögenhetsskatten avskaffats.

2012 tillkom kontrolluppgifter för investeringssparkonto. Det är en ny schablonbeskattad sparform där man betalar en årlig skatt med 30 procent av en schablonintäkt som grundar sig på sparandets storlek.

Från och med inkomståret 2012 är investeringsfonder (värdepappersfonder och specialfonder) inte längre skattskyl­diga för inkomst av de tillgångar som ingår i fonden. I stället schablonbeskattas andelsägarna för värdet på de egna andelarna och en schablonintäkt ska redovisas i andelsägarens inkomstdeklaration.

Mellan 2012 och 2015 har det när vissa förutsättningar är uppfyllda funnits möjlighet till skattereduktion för gåvor till vissa ideella föreningar. Därav följer att det även finns kontrolluppgifter för detta under dessa fyra år.

För beskattningsåret 2014 tillkom kontrolluppgifter för investeraravdrag. Den som har förvärvat andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission kan få göra ett investeraravdrag i inkomstslaget kapital.

För beskattningsåret 2015 tillkom kontrolluppgifter för förmedlad försäkring. Den som har förmedlat en utländsk försäkring i Sverige ska lämna kontrolluppgift om detta om innehavaren ska betala svensk avkastningsskatt på försäkringen.

För beskattningsåret 2015 tillkom även kontrolluppgifter för förnybar el. Elnätsföretaget ska lämna kontrolluppgift om hur mycket el  som matats in och ut i anslutningspunkten till elnätet. Uppgifterna ligger till grund för beräkning av skattereduktion för mikroproduktion av el.

Skatteverket

Till toppen