På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Fysiska personers inkomst av näringsverksamhet

Här kan du se statistik om fysiska personer som bedriver näringsverksamhet i form av enskild näringsverksamhet eller handelsbolag. Du kan till exempel se hur stor andel av verksamheterna som går med överskott eller underskott och hur stora över- eller underskott verksamheterna har.

Fysiska personer kan bedriva näringsverksamhet direkt, som enskild näringsverksamhet, eller indirekt via handelsbolag. Inkomster från näringsverksamhet som bedrivs av en fysisk person beskattas på i princip samma sätt som övriga förvärvsinkomster.

Detta innebär att kommunal och statlig inkomstskatt beräknas på inkomsten samt att allmän pensionsavgift påförs. Liksom lön från anställning påförs inkomster av näringsverksamhet socialavgifter, men de betalas direkt av den fysiska personen i form av egenavgifter eller särskild löneskatt.

Antal enskilda näringsverksamheter och delägare i handelsbolag (fysiska personer) indelade efter verksamhetens art, redovisat resultat och kön, beskattningsår 2015

Inkomst av näringsverksamhet delas för fysiska personer in i aktiv respektive passiv verksamhet. Aktiv näringsverksamhet är näringsverksamhet där den fysiska personen själv är verksam i viss omfattning. I den här tabellen kan du se hur många som bedriver aktiv respektive passiv näringsverksamhet i form av enskild näringsverksamhet eller handelsbolag.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna i tabellen?

I tabellen ingår alla fysiska personer som i sin inkomstdeklaration har redovisat över- eller underskott från enskild näringsverksamhet eller handelsbolag. Antalet enskilda näringsverksamheter i den här tabellen kommer därför att skilja sig från antalet enskilda näringsverksamheter i tabellen Antal företag fördelade utifrån juridisk form, där bara de enskilda näringsverksamheter som är registrerade till moms eller arbetsgivare ingår.

I antalet delägare i handelsbolag ingår enbart fysiska personer. Det totala antalet delägare i handelsbolag är större eftersom även juridiska personer kan vara delägare. Ett handelsbolag måste ha minst två delägare. Antalet delägare i handelsbolag sammanfaller därför inte med antalet handelsbolag.

Inkomst av enskild näringsverksamhet och delägare i handelsbolag (fysiska personer) indelade efter verksamhetens art, redovisat resultat och kön, beskattningsår 2015

I den här tabellen kan du se hur stora överskott respektive underskott som näringsidkarna har från enskild näringsverksamhet eller handelsbolag. Det finns en skillnad mellan verksamhetens överskott och underskott. Överskottet avser enbart resultatet från det aktuella beskattningsårets verksamhet medan underskottet i många fall är ackumulerat från flera beskattningsår. Ett underskott som uppstår ett år får, om det inte kan kvittas mot en vinst, rullas vidare till kommande års deklarationer för att kvittas mot eventuella framtida överskott.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna i tabellen?

I tabellen ingår alla fysiska personer som i sin inkomstdeklaration har redovisat över- eller underskott från enskild näringsverksamhet eller handelsbolag.

Inkomst av enskild näringsverksamhet beskattningsåren 1996-2015

I den här tabellen kan du se hur antal enskilda näringsidkare och totala överskott respektive underskott från enskild näringsverksamhet har förändrats över tiden.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna i tabellen?

I tabellen ingår alla fysiska personer som i sin inkomstdeklaration har redovisat över- eller underskott från enskild näringsverksamhet eller handelsbolag.

Inkomst från handelsbolag beskattningsåren 1996-2015

I den här tabellen kan du se hur fysiska personers överskott och underskott från handelsbolag har förändrats över tiden.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna i tabellen?

I tabellen ingår alla fysiska personer som i sin inkomstdeklaration har redovisat över- eller underskott från enskild näringsverksamhet eller handelsbolag.

Inkomst av enskild näringsverksamhet fördelat på olika inkomstintervall, beskattningsår 2015

I den här tabellen kan du se hur överskott och underskott från enskild näringsverksamhet fördelas på olika inkomstintervall.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna i tabellen?

I tabellen ingår alla fysiska personer som i sin inkomstdeklaration har redovisat över- eller underskott från enskild näringsverksamhet.

Handelsbolagsdelägares redovisade inkomst av näringsverksamhet fördelat på olika inkomstintervall, beskattningsår 2015

I den här tabellen kan du se hur fysiska personers överskott och underskott från handelsbolag fördelar sig på olika inkomstintervall.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna i tabellen?

I tabellen ingår alla fysiska personer som i sin inkomstdeklaration har redovisat över- eller underskott från handelsbolag.

Skatteverket

Till toppen