På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Företagens storlek och juridiska form

Här kan du se statistik om själva företagen, det vill säga de som har inkomster som beskattas som näringsverksamhet. Du kan bland annat se statistik om företagens storlek och hur företagen fördelar sig mellan olika juridiska former.

Antal företag fördelade utifrån storlek i form av antal anställda, år 2015

Ett sätt att göra en storleksindelning av företagen är utifrån hur många anställda företagen har. I den här tabellen kan du se hur många företag som finns i olika storleksintervall.

Antal anställda

Antal företag

Andel av alla företag

0

865 122

73,45%

1-4

224 993

19,10%

5-9

43 297

3,68%

10-19

23 157

1,97%

20-49

13 337

1,13%

50-99

4 042

0,34%

100-199

1 856

0,16%

200-499

1 032

0,09%

500-

925

0,08%

Summa

1 177 761

100,00%

Källa: Uppgifterna kommer från Statistiska centralbyrån.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Tabellen avser aktiva företag. Som aktivt företag räknas i detta sammanhang företag som är registrerat till moms eller som arbetsgivare.

Antal anställda beräknas utifrån lämnade kontrolluppgifter. Både de som jobbar heltid och de som jobbar deltid i inte obetydlig omfattning inkluderas. Personer som under året arbetat i flera olika företag räknas till det företag som de haft störst inkomst från.

Antal företag fördelade utifrån storlek i form av antal anställda, åren 1993-2015

I den här tabellen kan du se hur antalet företag i olika storleksintervall har förändrats över tiden.

Källa: Uppgifterna kommer från Statistiska centralbyrån.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Tabellerna visar aktiva företag. Som aktivt företag räknas i detta sammanhang företag som är registrerat till moms och/eller som arbetsgivare.

Antal anställda beräknas utifrån lämnade kontrolluppgifter. Både de som jobbar heltid och de som jobbar deltid i inte obetydlig omfattning inkluderas. Personer som under året arbetat i flera olika företag räknas till det företag som de haft störst inkomst från.

Vill du veta mer om varför antalet små företag ökade så kraftigt 1997 och 2011?

Den stora ökningen av antalet företag 1997 beror till stor del på ändrade regler för mervärdesskatteregistrering.

Delar av förändringen 2011 beror på att SCB då ändrade definitionen av aktivt företag till ett företag som redovisat moms, arbetsgivaravgift eller debiterad preliminärskatt.

I mitten av 2011 ändrades definitionen tillbaka till företag som är registrerat till moms och/eller som arbetsgivare.

Antal företag fördelade utifrån juridisk form 2015

När en fysisk person bedriver näringsverksamhet kallas det enskild näringsverksamhet. Det finns en mängd olika juridiska former för juridiska personer, men de vanligaste är aktiebolag, handelsbolag och ekonomisk förening. I den här tabellen kan du se hur många företag som finns inom respektive juridisk form.

Juridisk form

Antal företag

Andel av alla företag

Enskild näringsverksamhet

619 835

52,63%

Aktiebolag

414 800

35,22%

Handelsbolag

52 689

4,47%

Ekonomiska föreningar

26 474

2,25%

Ideella föreningar

39 839

3,38%

Stiftelser

4 426

0,38%

Offentliga myndigheter

754

0,06%

Övrigt

18 944

1,61%

Totalt

1 177 761

100,00%

Källa: Uppgifterna kommer från Statistiska centralbyrån.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Tabellerna avser aktiva företag. Som aktivt företag räknas i detta sammanhang företag som är registrerat till moms och/eller som arbetsgivare.

Grupperingen i juridisk form har skett utifrån första siffran i koden för juridisk form. Följande ingår i koderna:

Enskild näringsverksamhet:
10 Fysiska personer

Handelsbolag:
31 Handelsbolag, kommanditbolag

Aktiebolag:
41 Bankaktiebolag
42 Försäkringsaktiebolag
43 Europabolag
49 Övriga aktiebolag

Ekonomiska föreningar:
51 Ekonomiska föreningar
53 Bostadsrättsföreningar
54 Kooperativ hyresrättsförening
55 Europakooperativ, grupperingar

Ideella föreningar:
61 Ideella föreningar
62 Samfälligheter
63 Registrerade trossamfund

Stiftelser:
71 Familjestiftelser
72 Övriga stiftelser och fonder

Offentliga myndigheter:
81 Statliga enheter
82 Kommuner
83 Kommunalförbund
84 Landsting
87 Off. korporationer o anstalter
88 Hypoteksföreningar
89 Regionala statliga myndigheter

Övrigt:
21 Enkla bolag
22 Partrederier
23 Värdepappersfonder
91 Oskiftade dödsbon
92 Ömsesidiga försäkringsbolag
93 Sparbanker
94 Understöds-, Försäkringsföreningar
95 Arbetslöshetskassor
96 Utländska juridiska personer
98 Övriga sv juridiska personer, enligt särskild lag
99 Juridisk form ej utredd.

Antal företag fördelade utifrån juridisk form 1998-2015

I den här tabellen kan du se hur antalet företag av olika juridiska former har förändrats över tiden.

Källa: Uppgifterna kommer från Statistiska centralbyrån.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Tabellerna avser aktiva företag. Som aktivt företag räknas i detta sammanhang företag som är registrerat till moms och/eller som arbetsgivare.

Grupperingen i juridisk form har skett utifrån första siffran i koden för juridisk form. Följande ingår i koderna:

Enskild näringsverksamhet:
10 Fysiska personer

Handelsbolag:
31 Handelsbolag, kommanditbolag

Aktiebolag:
41 Bankaktiebolag
42 Försäkringsaktiebolag
43 Europabolag
49 Övriga aktiebolag

Ekonomiska föreningar:
51 Ekonomiska föreningar
53 Bostadsrättsföreningar
54 Kooperativ hyresrättsförening
55 Europakooperativ, grupperingar

Ideella föreningar:
61 Ideella föreningar
62 Samfälligheter
63 Registrerade trossamfund

Stiftelser:
71 Familjestiftelser
72 Övriga stiftelser och fonder

Offentliga myndigheter:
81 Statliga enheter
82 Kommuner
83 Kommunalförbund
84 Landsting
87 Off. korporationer o anstalter
88 Hypoteksföreningar
89 Regionala statliga myndigheter

Övrigt:
21 Enkla bolag
22 Partrederier
23 Värdepappersfonder
91 Oskiftade dödsbon
92 Ömsesidiga försäkringsbolag
93 Sparbanker
94 Understöds-, försäkringsföreningar
95 Arbetslöshetskassor
96 Utländska juridiska personer
98 Övriga svenska juridiska personer, enligt särskild lag
99 Juridisk form ej utredd.

Vill du veta mer om varför antalet företag inom flera juridiska former ökade så kraftigt 2011?

Delar av förändringen 2011 beror på att SCB då ändrade definitionen av aktivt företag till ett företag som redovisat moms, arbetsgivaravgift eller debiterad preliminärskatt.

I mitten av 2011 ändrades definitionen tillbaka till företag som är registrerat till moms eller som arbetsgivare.

För åren 1998 och 1999 ingår offentliga organisationer i gruppen övrigt.

Skatteverket

Till toppen