På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Beskattning av utdelning och kapitalvinst från fåmansföretag

Här kan du se statistik om utdelning och kapitalvinst från fåmansföretag.

Vill du veta mer hur utdelning och kapitalvinst från fåmansföretag beskattas?

För att förhindra att inkomster från fåmansföretag som grundas på ägarens arbetsinsatser beskattas som kapitalinkomst istället för tjänsteinkomst finns det speciella regler. Reglerna kallas ofta för 3:12-regler, eftersom de tidigare återfanns i 3§ 12:e momentet i den gamla lagen om statlig inkomstskatt, SIL. Idag återfinns reglerna i 56 och 57 kapitlet inkomstskattelagen. I korthet innebär reglerna att utdelning från aktier eller kapitalvinst från försäljning av aktier kan komma att beskattas i både inkomstslagen kapital och tjänst.

Utdelning och kapitalvinst upp till en viss gräns, det så kallade gränsbeloppet, beskattas i inkomstslaget kapital med 20 procents skatt. Detta uppnås genom att utdelningen tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital.

De som inte utnyttjar sitt gränsbelopp fullt ut i samband med utdelningen får spara resterande del till nästa år. Den delen kallas då sparat utdelningsutrymme.

Den ägare som mottagit utdelning eller kapitalvinst utöver gränsbeloppet beskattar det överskjutande beloppet som inkomst av tjänst. Det finns en gräns för hur mycket som kan beskattas som inkomst av tjänst. För utdelning är gränsen 90 inkomstbasbelopp för ett år och för kapitalvinst är gränsen 100 inkomstbasbelopp under en sexårsperiod. Utdelning och kapitalvinst däröver beskattas utan kvotering till 30 procent i inkomstslaget kapital.

Vill du veta mer hur utdelning och kapitalvinst från fåmansföretag beskattas?

Principer för fördelning av inkomsterna på olika beskattningsunderlag,

Antal redovisningar på K10 beskattningsåren 2006-2015

I den här tabellen kan du se statistik om hur många som redovisar utdelning, sparat utdelningsutrymme och kapitalvinst på blankett K10.

År

Antal K10

Antal som redovisar utdelning på K10

Antal som

redovisar sparat utdelningsutrymme

Antal som redovisar kapitalvinst

2006

309 471

91 716

285 986

7 502

2007

318 491

113 996

298 154

9 128

2008

340 070

126 090

314 363

9 508

2009

345 390

123 888

310 746

9 604

2010

354 203

135 938

320 603

8 960

2011

381 702

136 477

333 340

10 174

2012

402 191

141 559

351 042

10 024

2013

420 049

145 645

374 284

10 311

2014

431 259

153 020

390 471

10 726

2015

457 357

167 591

412 597

11 697

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna i tabellen?

Uppgifterna hämtas från de blankett K10 som delägare i fåmansföretag lämnar in till Skatteverket. Varje delägare i fåmansföretag ska lämna in en egen blankett K10. Är man delägare i flera fåmansföretag ska man lämna in en blankett K10 för varje fåmansföretag.

Redovisad utdelning och kapitalvinst från fåmansföretag beskattningsåret 2015

I den här tabellen kan du se statistik om hur utdelning och kapitalvinst från fåmansföretag beskattas.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna i tabellen?

Uppgifterna hämtas från de blankett K10 som delägare i fåmansföretag lämnar in till Skatteverket. Varje delägare i fåmansföretag ska lämna in en egen blankett K10. Är man delägare i flera fåmansföretag ska man lämna in en blankett K10 för varje fåmansföretag.

Utdelning och kapitalvinst från fåmansföretag, belopp som beskattas med 20 procent, beskattningsår 2006-2015

Utdelning och kapitalvinst upp till en viss gräns, det så kallade gränsbeloppet, beskattas i inkomstslaget kapital med 20 procents skatt.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna i tabellen?

Uppgifterna hämtas från den blankett K10 som delägare i fåmansföretag lämnar in till Skatteverket.

Sparat utdelningsutrymme från fåmansföretag i, beskattningsåren 2006-2015

De som inte utnyttjar sitt gränsbelopp fullt ut i samband med utdelningen får spara resterande del till nästa år. Den delen kallas då sparat utdelningsutrymme.

År

Totalt belopp, mnkr

Ökning från föregående år, belopp mnkr

Ökning från föregående år, andel

2006

203 984

-

-

2007

256 273

52 289

25,63%

2008

303 210

46 937

18,32%

2009

368 082

64 872

21,40%

2011

498 337

130 255

35,39%

2012

592 986

94 649

18,99%

2013

670 086

77 100

13,00%

2014

740 241

70 155

10,47%

2015

856 322

116 081

15,68%

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna i tabellen?

Uppgifterna hämtas från den blankett K10 som delägare i fåmansföretag lämnar in till Skatteverket.

Redovisad utdelning och kapitalvinst från fåmansföretag fördelad på kön, beskattningsåret 2015

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna i tabellen?

Uppgifterna hämtas från de blankett K10 som delägare i fåmansföretag lämnar in till Skatteverket. Varje delägare i fåmansföretag ska lämna in en egen blankett K10. Är man delägare i flera fåmansföretag ska man lämna in en blankett K10 för varje fåmansföretag.

Skatteverket

Till toppen