På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Reduktioner av inkomstskatten

Skattelättnader kan tillgodoräknas genom att man får göra avdrag för en kostnad och på så sätt minska den inkomst som skatten beräknas på, men de kan också tillgodoräknas genom en direkt reduktion av skatten. Här kan du se statistik om olika reduktioner av inkomstskatten.

Reduktioner av inkomstskatten, beskattningsår 2015

I den här tabellen kan du se vilka skattereduktioner som minskar inkomstskatten för fysiska personer.

Inkomstskatt och skattereduktion

Antal

Belopp, mdkr

Andel av totala skatte-
reduktioner

Andel av statlig
och kommunal inkomstskatt

Statlig och kommunal inkomstskatt

7 342

806 114


100,0%

Jobbskatteavdrag

5 190

-104 001

49,0%

-12,9%

Skattereduktion allmän pensionsavgift

5 339

-108 328

51,0%


Skattereduktion för sjöinkomst

9

- 54

0,0%

0,0%

Summa skattereduktioner


-212 383

100,0%

-26,3%

Inkomstskatt på arbete

7 342

5 937 301


73,7%

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets underlag från inkomstbeskattningen
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Skattereduktionerna beräknas utifrån samtliga fysiska personers beskattningsbara inkomst. Beräkningen är gjord utifrån hur det ser ut när arbetet med att fastställa årets beskattningsunderlag avslutas i början av december. Det kan ske omprövningar som ändrar inkomsterna även efter den tidpunkten och det kan i så fall även påverka skattereduktionerna. Dessa ingår inte i den här tabellen.

Jobbskatteavdrag är en skattereduktion som tillgodoförs alla som har inkomster från aktivt förvärvsarbete.

Den allmänna pensionsavgiften är definitionsmässigt en socialförsäkringsavgift och den ska i princip betalas av alla skattskyldiga som omfattas av svensk socialförsäkring. Men eftersom man får skattereduktion med hela den debiterade avgiften betyder det att de allra flesta i praktiken inte betalar avgiften. I tabellen ovan finns skattereduktionen för allmän pensionsavgift med. Statistik om den allmänna pensionsavgiften finns i avsnittet om sociala avgifter.

Den som är anställd ombord på ett fartyg får skattereduktion för sjöinkomst (ett avdrag från skatten) grundat på antal dagar med sjöinkomst. Det ska inte blandas ihop med det sjöinkomstavdrag som den som är anställd på fartyg får göra. Sjöinkomstavdraget görs från den beskattningsbara förvärvsinkomsten, utöver det vanliga grundavdraget.

Jobbskatteavdraget beskattningsåren 2007-2015

Beskattningsåret 2007 infördes en skattelättnad i form av en skattereduktion för personer som har inkomster från aktivt förvärvsarbete. Syftet med det så kallade jobbskatteavdraget är att gör det lönsamt att arbeta och att därigenom öka arbetskraftsdeltagandet. I den här tabellen kan du se statistik om hur stor skattereduktionen av jobbskatteavdraget har varit respektive år sedan det infördes.

År

Jobbskatteavdrag, mnkr

2007

40 475

2008

53 467

2009

65 195

2010

76 812

2011

80 359

2012

83 604

2013

85 795

2014

100 161

2015

103 317

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets underlag från inkomstbeskattningen
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Jobbskatteavdraget beräknas utifrån samtliga fysiska personers beskattningsbara inkomst. Beräkningen är gjord utifrån hur det ser ut när arbetet med att fastställa årets beskattningsunderlag avslutas i början av december. Det kan ske omprövningar som ändrar inkomsterna även efter den tidpunkten och det kan i så fall även påverka jobbskatteavdraget. Dessa ingår inte i den här tabellen.

Vill du veta mer om hur jobbskatteavdraget har förändrats över tiden?

Jobbskatteavdraget infördes 2007 som en skattelättnad i form av en skattereduktion för personer som har inkomster från aktivt förvärvsarbete. Jobbskatteavdraget förstärktes i ytterligare fyra steg beskattningsåren 2008, 2009, 2010 och 2014. För att jobbskatteavdraget ska hålla takt med prisutvecklingen är det knutet till prisbasbeloppet.

Jobbskatteavdrag vid olika inkomstnivåer, beskattningsåret 2016

Jobbskatteavdraget är utformat så att större delen av skattelättnaden tillfaller låg- och medelinkomsttagare. I den här tabellen kan du se hur stort jobbskatteavdraget blir vid olika årsinkomster.

Arbetsinkomst

per år, kr

Jobbskatteavdrag,
kr

Jobbskatteavdrag i
procent av inkomsten

100 000

9 671

9,7

150 000

12 668

8,4

200 000

16 054

8,0

250 000

19 441

7,8

300 000

22 827

7,6

350 000

26 182

7,5

400 000

26 471

6,6

500 000

26 471

5,3

1 000 000

14 446

1,4


Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverket
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi räknat fram beloppen?

Tabellen visar hur stor skattesänkning jobbskatteavdraget ger vid olika arbetsinkomster. Dessutom visas skattesänkningen som procent av arbetsinkomsten. Den skattesänkning som redovisas i tabellen gäller för personer som har hela sin inkomst från arbete samt är under 65 år.

Vill du veta mer om jobbskatteavdraget?

Jobbskatteavdraget får bara räknas av mot din kommunala inkomstskatt och inte mot den statliga inkomstskatten, fastighetsskatten eller fastighetsavgiften. Jobbskatteavdraget påverkar inte heller avgifter som allmän pensionsavgift, begravningsavgift eller avgift till trossamfund.

Skatteverket

Till toppen