På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Kontrolluppgifter för skatt på arbete

Skatteverket mottar varje år en stor mängd kontrolluppgifter (KU) som utgör underlag för fysiska personers deklarationer.

Antal kontrolluppgifter om arbetsinkomster, beskattningsåret 2016

Skatteverket mottar varje år en stor mängd kontrolluppgifter (KU) som utgör underlag för fysiska personers deklarationer. I den här tabellen redovisas kontrolluppgifter som avser tjänsteinkomster. Kontrolluppgifter för kapitalinkomster och liknande ersättningar återfinns i en tabell i avsnittet ”Skatt på kapital”.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2017-11-14
Nästa uppdatering: 2018-03-05

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

I tabellen har vi summerat antalet kontrolluppgifter av olika slag inom området för arbetsinkomster.

Den publicering av kontrolluppgifter som görs i mars är preliminär. Under året kan det komma in rättelser. Därför görs en ny slutlig publicering av kontrolluppgifter på hösten.

 

Belopp i kontrolluppgifter om arbetsinkomster, beskattningsåret 2016

I den här tabellen kan du se hur stora belopp som redovisas på kontrolluppgifter om arbetsinkomster.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2017-11-14
Nästa uppdatering: 2018-03-05

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

I tabellen har vi summerat beloppen från olika kontrolluppgifter inom området för arbetsinkomster.

Den publicering av kontrolluppgifter som görs i mars är preliminär. Under året kan det komma in rättelser. Därför görs en ny slutlig publicering av kontrolluppgifter under hösten.

Antal kontrolluppgifter om arbetsinkomster, beskattningsåren 1998- 2016

I den här tabellen kan du se hur antalet kontrolluppgifter om arbetsinkomster har varierat över tiden.

Källa: Uppgifterna för 1998-2014 kommer från Skatteverkets databas GIN-skatt och uppgifter för 2015 och framåt kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2017-11-14
Nästa uppdatering: 2018-03-05

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

I tabellen har vi summerat antalet kontrolluppgifter av olika slag inom området för arbetsinkomster.

Uppgifter om antal kontrolluppgifter avseende pension, livränta m.m. (KU 18) saknas för åren 2004-2006.

Kontrolluppgifter för lön m.m. infördes redan år 1935. Sedan 1981 tillgodoförs deklaranten den avdragna preliminärskatten via kontrolluppgiften. Från slutet av 1980-talet och framåt har det tillkommit ett stort antal kontrolluppgifter avseende kapitalbeskattning. Statistik om dessa kan ni se i avsnittet för statistik om skatt på kapital.

För perioden 1998-2014 hämtas datan från Skatteverkets databas GIN-skatt och från 2015 och framåt från Skatteverkets informationslager. Övergången till en ny databas kan ha viss påverkan på statistikens sammanställning. En sådan skillnad är att Skatteverkets informationslager uppdateras dagligen, medan GIN-skatt enbart uppdaterades ett fåtal gånger per år. Åren definieras också olika i de olika databaserna. I Informationslagret hänförs kontrolluppgifterna till det beskattningsår de avser, oavsett när kontrolluppgifterna har inkommit till Skatteverket. I GIN-skatt hänförs kontrolluppgifterna till det verksamhetsår de har inkommit till Skatteverket. I sammanställningen ovan antas det att kontrolluppgifterna avser beskattningsåret innan det år de inkommit till Skatteverket. Det förekommer dock att kontrolluppgifter inkommer till Skatteverket under pågående beskattningsår. Uppskattningsvis innebär detta är ungefär 1 procent av kontrolluppgifterna har hänförts till fel beskattningsår.

Den publicering av kontrolluppgifter som görs i mars är preliminär. Under året kan det komma in rättelser. Därför görs en ny slutlig publicering av kontrolluppgifter på hösten.

Belopp i kontrolluppgifter om arbetsinkomster, beskattningsåren 1998-2016

I den här tabellen kan du se hur beloppen som redovisas på kontrolluppgifter om arbetsinkomster har varierat över tiden.

Källa: Uppgifterna för 1998-2014 kommer från Skatteverkets databas GIN-skatt och uppgifter för 2015 och framåt kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2017-11-14
Nästa uppdatering: 2018-03-05

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

I tabellen har vi summerat beloppen från olika kontrolluppgifter inom området för arbetsinkomster.

Kontrolluppgifter för lön m.m. infördes redan år 1935. Sedan 1981 tillgodoförs deklaranten den avdragna preliminärskatten via kontrolluppgiften. Från slutet av 1980-talet och framåt har det tillkommit ett stort antal kontrolluppgifter avseende kapitalbeskattning. Statistik om dessa kan ni se i avsnittet för statistik om skatt på kapital.

För perioden 1998-2014 hämtas datan från Skatteverkets databas GIN-skatt och från 2015 och framåt från Skatteverkets informationslager. Övergången till en ny databas kan ha viss påverkan på statistikens sammanställning. En sådan skillnad är att Skatteverkets informationslager uppdateras dagligen, medan GIN-skatt enbart uppdaterades ett fåtal gånger per år. Åren definieras också olika i de olika databaserna. I Informationslagret hänförs kontrolluppgifterna till det beskattningsår de avser, oavsett när kontrolluppgifterna har inkommit till Skatteverket. I GIN-skatt hänförs kontrolluppgifterna till det verksamhetsår de har inkommit till Skatteverket. I sammanställningen ovan antas det att kontrolluppgifterna avser beskattningsåret innan det år de inkommit till Skatteverket. Det förekommer dock att kontrolluppgifter inkommer till Skatteverket under pågående beskattningsår. Uppskattningsvis innebär detta är ungefär 1 procent av kontrolluppgifterna har hänförts till fel beskattningsår.

Den publicering av kontrolluppgifter som görs i mars är preliminär. Under året kan det komma in rättelser. Därför görs en ny slutlig publicering av kontrolluppgifter i oktober.

Skatteverket

Till toppen