På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Underlag för att fastställa skatterna

Här kan du se statistik om de underlag som ligger till grund för att fastställa skatterna. Det finns till exempel statistik som hur många deklarationer som lämnas in varje år, men även uppgifter om hur många kontrolluppgifter som ingår i underlaget för deklarationerna och hur mycket information Skatteverket ger till skattebetalarna genom olika kanaler.

Antal deklarationer och kontrolluppgifter, inlämnade 2016

Här kan du se hur många deklarationer och kontrolluppgifter som ligger till grund för beskattningen. Moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt redovisas på en gemensam skattedeklaration.

Tabell över antal deklarationer och kontrolluppgifter, inlämnade 2016

Källa: Uppgifterna om inkomstdeklarationer och kontrolluppgifter kommer från Skatteverkets uppföljningssystem GUPPI och resterande uppgifter från Skatteverkets statistikdatabas GIN-skatt
Senast uppdaterat: 2017-03-01
Nästa uppdatering: 2018-02-28

Vill du veta mer om hur vi samlar in siffrorna?

Skönsbeskattningar på grund av avsaknad av deklaration ingår inte i tabellen, vilket innebär att antalet deklarationer skiljer sig från antalet grundbeslut.

Året avser det år då deklarationerna inkommit till Skatteverket. För inkomstdeklarationerna avser det i regel beskattningsåret före. För övriga deklarationer sker inlämnandet av deklarationerna för de flesta perioder under beskattningsåret, men för perioderna i slutet av året sker inlämnandet året efter. Det går alltså inte att helt översätta inlämningsåret till ett beskattningsår. De inkomna kontrolluppgifterna avser beskattningsåret före inlämnandet.

Tabellen visar det totala antalet inlämnade inkomstdeklarationer.

Moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt redovisas på en gemensam skattedeklaration. Här visar tabellen antalet redovisningar av moms eller av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Det totala antalet inkomna skattedeklarationer framgår inte av tabellen eftersom de ibland bara innehåller redovisningar av moms, ibland bara redovisningar av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt och ibland båda delarna.

Antalet redovisningar av punktskatter avser summan av redovisningar av olika slags punktskatter, oavsett vilken slags blankett redovisningen sker på.

Avseende kontrolluppgifter saknas uppgift om fördelningen mellan elektronisk redovisning och redovisning i pappersform.

Antal e-deklarationer

Antalet som e-deklarerar har ökat under de senaste åren, se utvecklingen genom åren.

Antal deklarationer och kontrolluppgifter, tusental, beskattningsåren 2005-2016

Här kan du se hur många deklarationer och kontrolluppgifter som kommit in till Skatteverket olika år.

Tabell över Antal deklarationer och kontrolluppgifter, tusental, inlämnade åren 2005-2016

Källa: Uppgifterna avseende 2010-2014 kommer från Skatteverkets uppföljningssystem GUPPI. Avseende 2015 kommer uppgifterna om inkomstdeklarationer och kontrolluppgifter från Skatteverkets uppföljningssystem GUPPI och resterande uppgifter från Skatteverkets statistikdatabas GIN-skatt.
Senast uppdaterat: 2017-03-01
Nästa uppdatering: 2018-02-28

Vill du veta mer om hur vi samlar in siffrorna?

Skönsbeskattningar på grund av avsaknad av deklaration ingår inte i tabellen, vilket innebär att antalet deklarationer skiljer sig från antalet grundbeslut.

Året avser det år då deklarationerna inkommit till Skatteverket. För inkomstdeklarationerna avser det i regel beskattningsåret före. För övriga deklarationer sker inlämnandet av deklarationerna för de flesta perioder under beskattningsåret, men för perioderna i slutet av året sker inlämnandet året efter. Det går alltså inte att helt översätta inlämningsåret till ett beskattningsår. De inkomna kontrolluppgifterna avser beskattningsåret före inlämnandet.

Tabellen visar det totala antalet inlämnade inkomstdeklarationer.

Moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt redovisas på en gemensam skattedeklaration. Här visar tabellen antalet redovisningar av moms eller av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Det totala antalet inkomna skattedeklarationer framgår inte av tabellen eftersom de ibland bara innehåller redovisningar av moms, ibland bara redovisningar av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt och ibland båda delarna.

Antalet redovisningar av punktskatter avser summan av redovisningar av olika slags punktskatter, oavsett vilken slags blankett redovisningen sker på.

Information till skattebetalarna, antal besvarade frågor 2010-2016

Här kan du se hur många gånger skattebetalarna har vänt sig till skatteupplysningen, Skatteverkets webbplats eller ett servicekontor för att få upplysningar eller svar på frågor.

Tabell över information till skattebetalarna, antal besvarade frågor 2010-2016

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets uppföljningssystem GUPPI och från Skatteverkets statistikdatabas GIN-skatt.
Senast uppdaterat: 2017-03-01
Nästa uppdatering: 2018-02-28

Vill du veta mer om hur vi samlar in siffrorna?

Antal telefonsamtal eller e-postförfrågningar till skatteupplysningen avser antalet besvarade telefonsamtal eller e-postmeddelanden.

Antal besök på Skatteverkets webbplats avser externa besökare. Besök från anställda på Skatteverket har exkluderats ur statistiken.

Servicekontoren är gemensamma för Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Antal besök i tabellen utgörs av det totala antalet besök till servicekontoren, oavsett vilken myndighet besöket har gällt.

Antal beslut om förseningsavgifter, tusental, 2002-2016

I syfte att skattebetalare ska deklarera i rätt tid finns en sanktion i form av förseningsavgift. Förseningsavgift gäller således deklarationen som sådan och inte betalningen av skatten. Här kan du se hur många förseningsavgifter Skatteverket har påfört för att få in olika deklarationer.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets uppföljningssystem GUPPI och från Skatteverkets statistikdatabas GIN-skatt.
Senast uppdaterat: 2017-03-01
Nästa uppdatering: 2018-02-28

Vill du veta mer om hur vi samlar in siffrorna?

Förseningsavgifter för inkomstdeklarationer avser samtliga inkomstdeklarationer, både från fysiska personer och juridiska personer (företag, myndigheter, föreningar och liknande).

Året avser det år då förseningsavgifterna påförts. För inkomstdeklarationerna påförs förseningsavgifter när deklaration inte inkommit vid rätt tid året efter beskattningsåret. För övriga deklarationer ska deklarationerna för de flesta perioder inlämnas under beskattningsåret och då påförs även förseningsavgifterna under beskattningsåret. För perioderna i slutet av året ska dock deklarationerna inlämnas året efter beskattningsåret och förseningsavgifter påförs då året efter beskattningsåret. Det går alltså inte att helt översätta inlämningsåret till ett beskattningsår.

Skattedeklaration är en gemensam deklaration för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Det lägre antalet förseningsavgifter år 2006 beror på brister i rutinerna hos Skatteverket det året.

Med periodisk sammanställning avses en sådan redovisning som företag som säljer varor eller tjänster till momsregistrerade köpare i andra EU-länder ska lämna (kallades tidigare kvartalsredovisning). Reglerna om förseningsavgift för periodisk sammanställning har börjat tillämpas först från och med år 2006.

Skatteverket

Till toppen