På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Skattebrott

Här kan du se statistik om Skatteverkets roll i utredningar av skattebrott och andra ekonomiska brott. Du kan till exempel se hur många anmälningar om misstänkt brott som Skatteverket gör och hur många brottsutredningar Skatteverkets skattebrottsenhet deltar i.

Antal misstankar, anmälningar och utredningar av skattebrott, år 2010-2016

Skatteverket har i uppdrag att utreda, förhindra och förebygga ekonomisk brottslighet inom skatteområdet. För att genomföra uppdraget finns det inom Skatteverket en skattebrottsenhet som biträder åklagare vid brottsutredningar. I den här tabellen kan du se statistik om omfattningen av skattebrottsenhetens verksamhet.

Tabell över antal misstankar, anmälningar och utredningar av skattebrott, år 2010-2016

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets uppföljningssystem Guppi och Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF).
Senast uppdaterat: 2017-03-01
Nästa uppdatering: 2018-02-28

Vill du veta mer om hur vi samlar in siffrorna?

Vid Skatteverkets kontrollverksamhet kan handläggarna ibland upptäcka förhållanden som väcker misstankar om brott. Skatteverket har anmälningsskyldighet för skattebrott, bokföringsbrott och vissa andra ekonomisk brott. Skattebrott utgörs huvudsakligen av skatteundandraganden som avser större belopp och som görs uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Vem som helst kan anmäla misstanke om brott, men det är sällan som andra än Skatteverket har tillräckliga uppgifter från deklarationer eller bokföring för att underbygga sin anmälan med fakta. Flera brottsmisstankar kan ingå i en anmälan.

När en anmälan kommer in till Ekobrottsmyndigheten tar åklagare ställning till om förundersökning ska inledas eller inte. Skattebrottsenhetens verksamhet är till största delen en uppdragsverksamhet. Uppdragen kommer till största delen från åklagare vid Ekobrottsmyndigheten och består av att biträda åklagaren vid förundersökningar inom skattebrottsområdet. I större utredningar samverkar ofta skattebrottsenhetens utredare med utredare från Ekobrottsmyndigheten.

De utredningsåtgärder som vidtas vid en brottsutredning består i huvudsak av insamling och analys av information om det misstänkta brottet samt genomförande av förhör med misstänkta och vittnen. Skattebrottsutredare kan i vissa fall verkställa åklagarens beslut om att ta något i beslag. Skattebrottsutredare kan även medverka när polisen gör husrannsakan. När ett ärende slutförts redovisas underlaget från brottsutredningen för åklagare som fattar beslut i åtalsfrågan.

Skatteverket

Till toppen