På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Betalning av skatterna

Här kan du se statistik om hur betalningen av skatterna sker. Det finns också statistik om den andel av skatten som inte blir betald, det som kallas uppbördsförluster.

Betalningsmönstret för den skatt som fastställts i fysiska personers inkomstdeklaration, beskattningsåret 2015

Skatten på löntagarnas och pensionärernas inkomster betalas in under beskattningsåret genom att arbetsgivare eller pensionsutbetalare drar av och betalar in preliminärskatt före löne- eller pensionsutbetalningen. Egenföretagarna betalar själva in preliminär inkomstskatt en gång per månad baserat på tidigare års inkomstnivå eller en preliminär deklaration. Den preliminära skatten avräknas från den skatt som beslutas. Skillnaden får personerna själva betala in eller återfå. Här kan du se hur inbetalningen av fysiska personers skatt fördelar sig.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2017-01-21
Nästa uppdatering: 2018-02-28

Vill du veta mer om hur vi samlar in siffrorna?

Den fastställda skatten i denna tabell omfattar utöver inkomstskatt på personernas förvärvsinkomster även skatt på inkomst av kapital, fastighetsskatt/-avgift och kyrko- och begravningsavgift.

Antalet som får en reglering av betalningarna är fler än de som får fastställd skatt. Detta beror på att för vissa personer har skatt betalats in preliminärt av arbetsgivaren men detta belopp återfås om man har så låg inkomst att man inte debiteras någon skatt.

Slutskattebesked och skatteåterbäring

Efter uttag av slutskattebesked och kontoutdrag finns siffror på hur många skattebetalare som får pengar tillbaka till sina skattekonton. Antal personer respektive totalt belopp anges för varje län och kommun.

Restföring och uppbördsförluster, år 2016

En viss del av de skatter som påförs landets skattebetalare betalas aldrig, av olika skäl. Detta betyder att det finns en differens mellan totalt fastställda skatter och totalt inbetalda skatter. Denna differens brukar med ett ord kallas uppbördsförlust. Här kan du se hur stor del av skatterna och avgifterna som aldrig blir betalda.

Tabell över Restföring och uppbördsförluster, år 2016

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets statistikdatabas GIN-skatt och konjunkturinstitutet
Senast uppdaterat: 2017-03-01
Nästa uppdatering: 2018-02-28

Vill du veta mer om hur vi samlar in siffrorna?

Uppbördsförlusten är angiven i kassamässiga termer, utan hänsyn till skillnader i inkomstår, restföringsår eller betalningsår. Beloppen i tabellen avser alltså de skulder som restförts, återkallats eller betalats under 2016, oavsett vilket beskattningsår skulden är hänförlig till. Uppgifterna i den här tabellen är därför inte direkt jämförbara med uppgifterna i övriga tabellen på statistiksidan.

Vill du veta mer om vad restföring och uppbördsförluster innebär?

Fastställda skatter som inte betalas restförs. Det innebär att det administrativa ansvaret att driva in skulden tas över av Kronofogdemyndigheten. Indrivningen kan i vanliga fall fortgå under en tidsperiod av fem år, varefter skatteskulder normalt preskriberas.

En del av de skatteskulder som från början restförts återkallas från indrivning. Det vanligaste skälet till återkallelse är att ett tidigare fattat beslut av någon anledning ändrats av Skatteverket. Därför bör man skilja på det sammanlagda belopp som restförs brutto och det som återstår netto efter det att vissa belopp återkallats.

Uppbördsförlusten utgörs av nettobeloppet sedan detta reducerats med de inbetalningar som gjorts till Kronofogdemyndigheten.

Restföring och uppbördsförluster, år 1988-2016, mdkr

Här kan du se hur den del av skatterna som aldrig blir betald har varierat mellan åren.

Tabell över Restföring och uppbördsförluster, år 1988-2016, mdkr

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverket, Kronofogdens indrivningsstatistik och Konjunkturinstitutet
Senast uppdaterat: 2017-03-01
Nästa uppdatering: 2018-02-28

Vill du veta mer om hur vi samlar in siffrorna?

Uppbördsförlusten är angiven i kassamässiga termer, utan hänsyn till skillnader i inkomstår, restföringsår eller betalningsår. Beloppen i tabellen avser alltså de skulder som restförts, återkallats eller betalats under 2015, oavsett vilket beskattningsår skulden är hänförlig till. Uppgifterna i den här tabellen är därför inte direkt jämförbara med uppgifterna i övriga tabellen på statistiksidan.

För åren 1988-1996 ingår inte punktskatter i beloppen.

För åren 1988-2006 saknas uppgifter om hur stora skatteskulder som skrivits ned på grund av ackord eller skuldsanering.

Skatteverket

Till toppen