På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Attityder till skattesystemet och Skatteverket

Här kan du se resultatet av Skatteverkets årliga enkäter till medborgare och företag. Du får till exempel veta hur stor andel som tycker att det är enkelt att deklarera, hur stor andel som har förtroende för Skatteverkets sätt att sköta sin uppgift och hur stor andel som anser att det är troligt att Skatteverket skulle upptäcka om de skattefuskade.

Årlig attitydundersökning till privatpersoner, 2016

Skatteverket gör regelbundet mätningar av privatpersoners och företags syn på skattesystemet, skattefusket, skattekontrollen och upplevelserna i kontakterna med Skatteverket. Här kan du se hur privatpersonerna besvarade frågorna i den senaste enkäten.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets rapport Resultat från de årliga undersökningarna 2016
Senast uppdaterat: 2017-03-01
Nästa uppdatering: 2018-02-28

Vill du veta mer om hur vi samlar in siffrorna?

Skatteverket har sedan 2010 genomfört årliga undersökningar till privatpersoner och företag. Resultaten från 2016 är baserade på pappers- och webbenkäter. Enkäterna består av ett antal påståenden med en femgradig svarsskala där 1 = ”Instämmer inte alls” och 5 = ”Instämmer helt”.

Under 2016 skickades enkäten ut till 2000 privatpersoner och 1500 företag. 42 procent av privatpersonerna och 47 procent av företagen besvarade enkäten.

Årlig attitydundersökning till företag, 2016

Skatteverket gör regelbundet mätningar av privatpersoners och företags syn på skattesystemet, skattefusket, skattekontrollen och upplevelserna i kontakterna med Skatteverket. Här kan du se hur företagen besvarade frågorna i den senaste enkäten.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets rapport Resultat från de årliga undersökningarna 2016
Senast uppdaterat: 2017-03-01
Nästa uppdatering: 2018-02-28

Vill du veta mer om hur vi samlar in siffrorna?

Skatteverket har sedan 2010 genomfört årliga undersökningar till privatpersoner och företag. Resultaten från 2016 är baserade på pappers- och webbenkäter. Enkäterna består av ett antal påståenden med en femgradig svarsskala där 1 = ”Instämmer inte alls” och 5 = ”Instämmer helt”.

Under 2016 skickades enkäten ut till 2000 privatpersoner och 1500 företag. 42 procent av privatpersonerna och 47 procent av företagen besvarade enkäten.

Årlig attitydundersökning till privatpersoner 2016, medelvärden uppdelat på kvinnor och män

Här kan du se hur attityder till skattesystemet, skattefusket, skattekontrollen och upplevelser i kontakterna med Skatteverket skiljer sig mellan kvinnor och män. Tabellen visar det genomsnittliga enkätsvaret mellan 1-5 på respektive enkätfråga, där 5 innebär instämmer helt och 1 instämmer inte alls.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets rapport Resultat från de årliga undersökningarna 2016
Senast uppdaterat: 2017-03-01
Nästa uppdatering: 2018-02-28

Vill du veta mer om hur vi samlar in siffrorna?

Skatteverket har sedan 2010 genomfört årliga undersökningar till privatpersoner och företag. Resultaten från 2016 är baserade på pappers- och webbenkäter.

Under 2016 skickades enkäten ut till 2000 privatpersoner. 42 procent av dessa besvarade enkäten.

Årliga attitydundersökningar till privatpersoner 2010-2016, medelvärden

Här kan du se hur privatpersoners attityder till skattesystemet, skattefusket, skattekontrollen och upplevelser i kontakterna med Skatteverket har förändrats under de senaste åren. Tabellen visar det genomsnittliga enkätsvaret mellan 1-5 på respektive enkätfråga, där 5 innebär instämmer helt och 1 instämmer inte alls. Resultaten från 2010-2013 är baserade på telefonintervjuer, medan resultaten från 2015 är baserade på pappers- och webbenkäter.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets rapport Resultat från de årliga undersökningarna 2016
Senast uppdaterat: 2017-03-01
Nästa uppdatering: 2018-02-28

Vill du veta mer om hur vi samlar in siffrorna?

Skatteverket har sedan 2010 genomfört årliga undersökningar till privatpersoner och företag. Frågorna i enkäterna har förändrats över åren, vilket är anledningen till att det för en del frågor saknas svar från vissa år. Resultaten från 2010-2013 är baserade på telefonintervjuer, medan resultaten från 2015 är baserade på pappers- och webbenkäter. Skatteverket genomförde telefonintervjuundersökningar även 2014 och 2015, men svarsfrekvensen blev mycket låg (privatpersoner < 35 procent; företag < 40 procent) och vi upplever resultaten så pass osäkra att vi har valt att inte redovisa dem i tabellen.

Under 2016 skickades enkäten ut till 2000 privatpersoner. 42 procent av dessa besvarade enkäten.

Årliga attitydundersökning till företag 2010-2016, medelvärden

Här kan du se hur företagens attityder till skattesystemet, skattefusket, skattekontrollen och upplevelserna i kontakterna med Skatteverket har förändrats under de senaste åren. Tabellen visar det genomsnittliga enkätsvaret mellan 1-5 på respektive enkätfråga, där 5 innebär instämmer helt och 1 instämmer inte alls. Resultaten från 2010-2013 är baserade på telefonintervjuer, medan resultaten från 2015 är baserade på pappers- och webbenkäter.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets rapport Resultat från de årliga undersökningarna 2016
Senast uppdaterat: 2017-03-01
Nästa uppdatering: 2018-02-28

Vill du veta mer om hur vi samlar in siffrorna?

Skatteverket har sedan 2010 genomfört årliga undersökningar till privatpersoner och företag. Frågorna i enkäterna har förändrats över åren, vilket är anledningen till att det för en del frågor saknas svar från vissa år. Resultaten från 2010-2013 är baserade på telefonintervjuer, medan resultaten från 2015 är baserade på pappers- och webbenkäter. Skatteverket genomförde telefonintervjuundersökningar även 2014 och 2015, men svarsfrekvensen blev mycket låg (privatpersoner < 35procent; företag < 40 procent) och vi upplever resultaten så pass osäkra att vi har valt att inte redovisa dem i tabellen.

Under 2016 skickades enkäten ut till 1500 företag. 47 procent av företagen besvarade enkäten.

Skatteverket

Till toppen