På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Skatt på alkoholdrycker och tobak

Här kan du se statistik om utvecklingen av skatt på olika former av alkohol och tobak. Du kan också se statistik om hur alkoholkonsumtionen i Sverige har utvecklats över tiden och hur den fördelar sig mellan olika slags alkoholhaltiga drycker.

Alkohol- och tobaksskatter 1994-2016, mnkr

Här kan du se statistik om den totala skatten på alkohol och tobak per år och hur den fördelar sig på olika varugrupper.

Källa: Uppgifterna för 2015 och senare kommer från Statens årsredovisning, tidigare år kommer från Ekonomistyrningsverket och Skatteverket
Senast uppdaterat: 2017-05-31
Nästa uppdatering: 2018-04-30

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Till och med 2005 redovisas skatterna utifrån betalningstidpunkt. Från och med 2006 tillämpas periodiserad redovisning, vilket innebär att skatterna redovisas under det inkomstår de avser, oavsett när betalning sker.

Uppgifterna är hämtade från statens officiella årsredovisning, där statens inkomster är uppdelade efter inkomsttitel.

Vill du veta mer om hur skatten på alkohol och tobak har förändrats över tiden?

Alkohol- och tobaksskatterna har både folkhälsopolitiska och statsfinansiella syften. Beskattningen av alkohol och tobak går så långt tillbaka i tiden som slutet av 1500-talet respektive mitten av 1600-talet. Motiven för beskattning var länge i första hand finansiella. Alkoholskatterna fick en uttalat hälsopolitisk betydelse först i samband med att motbokssystemet avskaffades år 1955. Skattesatsen för alkoholhaltiga drycker är relaterad till alkoholhalten.

Systembolagets överskott redovisades under perioden 2003-2005 i statsbudgeten bland övriga utdelningar på statens aktier. Före och efter denna period redovisades och redovisas överskottet som skatt.

Principerna för beskattning av tobaksvaror skiljer sig mellan de olika produkterna. Snus, rök- och tuggtobak beskattas per viktenhet medan cigarrer och cigariller beskattas med en styckeskatt. Skatten på cigaretter består av två komponenter, en fast styckeskatt per cigarett och en procentandel av detaljhandelspriset inklusive moms. Skattesatsstrukturen för cigaretter ändrades från 2011 så att styckeskatten numera utgör den dominerande delen av skatten. Samtidigt infördes en indexering av skatten så att den fortsättningsvis kommer att anpassas till konsumentprisindex.

Skatt på privatinförsel av alkohol och tobak redovisades tidigare som en importskatt.

Alkoholförsäljning 2015, liter per invånare

I den här tabellen kan du se hur stor alkoholförsäljningen är i Sverige, omräknad till liter per invånare.

Källa: Uppgifterna kommer från Folkhälsomyndigheten
Senast uppdaterat: 2016-12-31
Nästa uppdatering: 2018-04-30

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Statistiken avser registrerad alkoholdrycksförsäljning i detaljhandel och på serveringsställen i liter alkohol per invånare 15 år och äldre. Data till den statistik som presenteras för detaljhandel hämtas från Systembolaget. Statistiken är beräknad på försäljningen från Systembolagets samtliga butiker. Data till den statistik som presenteras för serveringsställen på riksnivå hämtas från statistikrapport försäljning/tillverkning av Folkhälsomyndigheten. Data till den statistik som presenteras för folköl hämtas från Sveriges Bryggerier. Statistiken är beräknad utifrån en totalmarknadsskattning som är gjord av Delfi Marknadspartner AB på uppdrag av Sveriges Bryggerier.

Summa ren alkohol utgörs av den totala alkoholförsäljningen omräknad till 100 % alkohol.

Försäljning av alkohol 1988-2015, liter ren alkohol per invånare över 15 år

I den här tabellen kan du se hur mycket alkohol (alkoholhaltiga drycker omräknade till ren alkohol) som säljs per invånare i Sverige.

Källa: Uppgifterna kommer till och med år 2012 från Statens Folkhälsoinstitut och från och med år 2013 från Folkhälsomyndigheten.
Senast uppdaterat: 2016-12-31
Nästa uppdatering: 2018-04-30

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Den registrerade försäljningen av alkohol består av försäljning på Systembolaget och partihandelns försäljning till serveringsställen. Alkoholförsäljningen har räknats om till antal liter 100 procentig alkohol per invånare över 15 år.

Fram till år 2012 hämtades statistiken från Statens Folkhälsoinstitut. Efter det kommer uppgifterna från Folkhälsomyndigheten.

Skatteverket

Till toppen