På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Importskatter

Här kan du se statistik om skatt på import och hur olika importskatter har utvecklats över tiden. Du kan också se statistik om utvecklingen av Sveriges totala import.

Importskatter 1994-2016, mnkr

I den här tabellen kan du se hur skatten på import har förändrats över tiden och hur den fördelar sig på olika importskatter.

Källa: Uppgifterna kommer från Statens årsredovisning
Senast uppdaterat: 2017-05-31
Nästa uppdatering: 2018-04-30

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Till och med 2005 redovisas skatterna utifrån betalningstidpunkt. Från och med 2006 tillämpas periodiserad redovisning, vilket innebär att skatterna redovisas under det inkomstår de avser, oavsett när betalning sker.

Uppgifterna är hämtade från statens officiella årsredovisning, där statens inkomster är uppdelade efter inkomsttitel.

Vill du veta mer om hur skatten på import har förändrats över tiden?

Sedan Sveriges inträde i EU år 1995 tas tull och importavgifter bara ut på import från tredje land, det vill säga. länder utanför EU. Tull utgör tillsammans med särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter vad som brukar benämnas EU:s traditionella egna medel. De i Sverige och andra medlemsstater erlagda tullarna överförs till EU efter avdrag med 10 procent för kost­naderna för uppbörden. I regel utgår tull som värdetullar, det vill säga. den står i ett visst förhållande till varans värde. Endast vissa varor är belagda med tullar som utgår från kvantitet.

Den totala importskatten har sedan Sveriges inträde i EU 1995 inte förändrats särskilt mycket. Trots det har Sveriges import ökat under samma tid. Men det kan man ej utläsa ur de totala importskatterna i och med att tullsatserna under samma tid successivt har sänkts.

Den sänkning av den totala importskatten som man kan se år 2009 beror inte på ändrade tullregler eller tullsatser, utan den beror på att importen tillfälligt minskade på grund av den internationella finanskrisen.

Importvärdet efter handelspartner åren 1981-2016, mnkr

I den här tabellen kan du se hur stor Sveriges totala import är och hur stor andel av den som avser handel med andra EU-länder.

Källa: Uppgifterna kommer från SCB:s utrikeshandelsstatistik
Senast uppdaterat: 2017-05-31
Nästa uppdatering: 2018-04-30

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

I importvärdet ingår ej den icke-varufördelade EU-handeln, vilket medför att uppgifterna avviker från totalsiffran i SCB:s statistik.

T.o.m. 1994 redovisades importen efter ursprungsland. Fr.o.m. 1995 redovisas den efter avsändningsland. Med EU avses samtliga nuvarande medlemsländer. Uppgifterna är hämtade från statens officiella årsredovisning, där statens inkomster är uppdelade efter inkomsttitel.

Skatteverket

Till toppen