På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

De totala punktskatterna

Här kan du se statistik om hur de totala punktskatterna har förändrats över tiden och hur de fördelar sig mellan olika grupper av punktskatter. Du kan också se statistik om hur många som är registrerade till olika punktskatter och antalet registrerade avsändare, godkända upplagshavare och registrerade varumottagare för de inom EU harmoniserade punktskatterna.

Översikt över punktskatterna, beskattningsåren 1994-2016, mnkr

Här kan du se hur de totala punktskatterna har utvecklats från 1994 och framåt. De är här fördelade på olika grupper av punktskatter.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverket och Ekonomistyrningsverket.
Senast uppdaterat: 2017-05-31
Nästa uppdatering: 2018-04-30

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Till och med 2005 redovisas skatterna utifrån betalningstidpunkt. Från och med 2006 tillämpas periodiserad redovisning, vilket innebär att skatterna redovisas under det inkomstår de avser, oavsett när betalning sker.

Antalet registrerade skattskyldiga för vissa punktskatter 2016

Här kan du se hur många som är registrerade för att betala olika slags punktskatter.

 

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverket
Senast uppdaterat: 2017-05-31
Nästa uppdatering: 2018-04-30

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Tabellen visar hur många som är registrerade för en viss skatt vid utgången av 2016.

Vill du veta mer om vad upplagshavare, varumottagare och lagerhållare innebär?

  • Upplagshavare: Upplagshavaren kan på sitt skatteupplag tillverka, bearbeta, förvara, ta emot och flytta punktskattepliktiga varor utan att beskattning utlöses. Beskattningen skjuts upp tills varan levereras till detaljistledet.
  • Varumottagare: Om du är godkänd som registrerad varumottagare kan En upplagshavare eller en registrerad avsändare i ett annat EU-land kan flytta flytta punktskattepliktiga varor till en registrerad varumottagare utan att ta ut sitt lands punktskatt. Som registrerad varumottagare kan man bara ta emot punktskattepliktiga varor under skatteuppskov. Man kan aldrig lagra eller flytta varorna vidare under skatteuppskov. För att göra detta måste man i stället ansöka om att bli godkänd som upplagshavare.
  • Lagerhållare: En lagerhållare är en fysisk eller juridisk person som har fått ett särskilt godkännande från Skatteverket att hantera punktskattepliktiga bränslen i obeskattat skick. Den som är godkänd som lagerhållare kan föra in, ta emot, utvinna, tillverka, bearbeta och lagra bränslen utan att punktskatten behöver redovisas. En lagerhållare kan även sälja bränsle till en annan lagerhållare utan att skattskyldighet inträder. Skatt redovisar man först när bränslet säljs till någon som inte är godkänd som lagerhållare t.ex. till en konsument eller då det förbrukas av lagerhållaren.

Antal avsändare, upplagshavare och varumottagare för harmoniserade punktskatter 2016

För att underlätta handeln mellan EU-länderna har EU infört ett gemensamma regler för punktskatter avseende mineraloljor, alkohol och tobak. Dessa punktskatter anses därmed vara harmoniserade. För att varorna ska kunna cirkulera fritt mellan medlemsländerna utan gränskontroller och beskattningskonsekvenser har man infört ett system med registrerade avsändare, godkända upplagshavare och registrerade varumottagare. I den här tabellen ser du hur många sådana som finns för olika varor.

 

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverket
Senast uppdaterat: 2017-05-31
Nästa uppdatering: 2018-04-30

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna

Tabellen visar hur många som är registrerade som avsändare, upplagshavare och varumottagare för olika punktskattepliktiga varor vid utgången av 2016.

Vill du veta mer om vad registrerade avsändare, godkända upplagshavare och registrerade varumottagare innebär?

Inom EU infördes 1993 något man kallar den inre marknaden, vilken syftar till att underlätta handeln mellan medlemsländerna. En viktig effekt av den inre marknaden var att man avskaffade i princip alla gränskontroller för handel mellan medlemsländerna och införde en del gemensamma skatteregler för handel av varor. De gemensamma reglerna innebär bland annat att inga skatter, importavgifter eller tullar längre får tas ut vid gränspassage.

För handel med mineraloljor, alkohol och tobak har samarbetet inom EU gått längre än för övriga varor. Reglerna för punktskatter är för dessa varor ungefär desamma inom alla EU-länder och det finns gemensamma förfaranderegler för hanteringen av dessa punktskatter. Dessa punktskatter anses därmed vara harmoniserade inom EU.

Reglerna innebär att varorna kan cirkulera fritt mellan medlemsländerna utan gränskontroller och beskattningskonsekvenser. Beskattningen inträder först när varan blir tillgänglig för konsumtion, det vill säga. i normalfallet när varan levereras till detaljistledet. För detta ändamål har det skapats en så kallad uppskovsordning med aktörerna: registrerad avsändare, godkänd upplagshavare och registrerad varumottagare. Punktskattepliktiga varor tillverkas, bearbetas och förvaras på vissa i förväg godkända platser, så kallade skatteupplag, som förestås av en godkänd upplagshavare. Varorna kan flyttas mellan dessa skatteupplag eller till en registrerad varumottagare under det att skattskyldigheten skjuts upp.

De gemensamma förfarandereglerna bygger på den så kallade destinationsprincipen för beskattning av konsumtion, det vill säga. att skatten tillfaller destinationslandet. Det finns dock ett undantag från destinationsprincipen. Varor som privatperso­ner medför för eget bruk från ett medlemsland till ett annat beskattas i inköpslandet. För mineraloljeprodukter gäller att skatt då även tas ut i Sverige.

Skatteverket

Till toppen