På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Fastställd förvärvsinkomst och beskattningsbar inkomst

Här kan du se statistik om de inkomster och avdrag som tillsammans utgör den fastställda förvärvsinkomsten. Du kan till exempel se statistik om vilka inkomster och avdrag som ingår i inkomst av tjänst och hur många kontrolluppgifter som avser tjänsteinkomster. Du kan också se statistik om vad som skiljer den fastställda förvärvsinkomsten från den beskattningsbara inkomsten.

Fastställd förvärvsinkomst och beskattningsbar inkomst, beskattningsåret 2015

I den här tabellen kan du se vad den fastställda förvärvsinkomsten består av och vad som skiljer den fastställda förvärvsinkomsten från den beskattningsbara inkomsten.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets underlag från inkomstbeskattningen
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Siffrorna utgör en summering från samtliga fysiska personers inkomstdeklarationer, såsom de ser ut när arbetet med att fastställa årets beskattningsunderlag avslutas i början av december. Det kan ske omprövningar som ändrar beloppen även efter den tidpunkten, men dessa ingår då inte i den här tabellen.

Fastställd förvärvsinkomst beskattningsåren 1996-2015

I den här tabellen kan du se vad den fastställda förvärvsinkomsten består av.

År

Inkomster i tjänst

Avdragsposter i tjänst

Inkomst av näringsverksamhet

Allmänna avdrag

Fastställd förvärvsinkomst

1996

1 036

-11,8

22,3

-10,2

1 037

1997

1 072

-12,6

24,3

-10,9

1 073

1998

1 125

-14,4

26,3

-11,6

1 125

1999

1 183

-15,2

28,2

-12,8

1 184

2000

1 246

-15,6

30,7

-13,5

1 247

2001

1 309

-16,6

32,4

-13,7

1 311

2002

1 361

-15,8

33,9

-13,6

1 365

2003

1 419

-16,0

34,6

-13,6

1 424

2004

1 460

-16,3

35,9

-13,0

1 467

2005

1 512

-17,7

38,6

-13,1

1 520

2006

1 571

-19,1

41,4

-13,5

1 579

2007

1 648

-18,1

44,6

-14,0

1 661

2008

1 729

-19,0

45,6

-11,5

1 745

2009

1 762

-17,7

45,0

-11,7

1 778

2010

1 804

-17,6

47,9

-12,0

1 822

2011

1 878

-18,2

49,4

-12,0

1 897

2012

1 954

-17,5

48,0

-12,0

1 973

2013

2 022

-17,5

47,4

-12,1

2 040

2014

2 087

-17,9

48,2

-11,9

2 106

2015

2 176

-18,7

49,3

-2,6

2 203


Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets underlag från inkomstbeskattningen
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Siffrorna utgör en summering från samtliga fysiska personers inkomstdeklarationer, såsom de ser ut när arbetet med att fastställa årets beskattningsunderlag avslutas i början av december. Det kan ske omprövningar som ändrar beloppen även efter den tidpunkten, men dessa ingår då inte i den här tabellen.

Fastställd förvärvsinkomst och beskattningsbar inkomst fördelad på kön, beskattningsåret 2015

I den här tabellen kan du se hur den fastställda förvärvsinkomsten fördelar sig på män och kvinnor och hur den fastställda förvärvsinkomsten och den beskattningsbara inkomsten skiljer sig åt.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets underlag från inkomstbeskattningen
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Siffrorna utgör en summering från samtliga fysiska personers inkomstdeklarationer, såsom de ser ut när arbetet med att fastställa årets beskattningsunderlag avslutas i början av december. Det kan ske omprövningar som ändrar beloppen även efter den tidpunkten, men dessa ingår då inte i den här tabellen.

Avdrag från inkomst av tjänst, beskattningsår 2015

Här kan du se hur stora avdrag som görs från löner och övriga skattepliktiga tjänsteinkomster.

Inkomst/avdrag

Antal, tusental

Belopp, mnkr

Andel av

totala avdrag

Andel av

skattepliktiga tjänsteinkomster

Löner och övriga skattepliktiga tjänsteinkomster

7 401

2 202 693


100,0%

Resor till och från arbetet

916

- 14 286

76,4%

-0,6%

Tjänsteresor

41

- 626

3,3%

0,0%

Dubbel bosättning

71

- 2 272

12,1%

-0,1%

Övriga utgifter

68

- 1 527

8,2%

-0,1%

Summa avdrag från inkomst av tjänst


- 18 711

100,0%

-0,8%

Inkomst av tjänst

7 401

2 183 982


99,2%

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets underlag från inkomstbeskattningen
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Siffrorna utgör en summering från samtliga fysiska personers inkomstdeklarationer, såsom de ser ut när arbetet med att fastställa årets beskattningsunderlag avslutas i början av december. Det kan ske omprövningar som ändrar beloppen även efter den tidpunkten, men dessa ingår då inte i den här tabellen.

Avdrag för resor till och från arbetet 1993-2015

Här kan du se hur avdragen för resor till och från arbetet har förändrats över tiden.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets underlag från inkomstbeskattningen.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Tabellen visar de som fått avdrag för resor till och från arbetet i sin deklaration.

Vill du veta mer om hur avdragsnivåerna har ändrats över tiden?

Reseavdrag får under vissa förutsättningar göras antingen för kostnaden för kollektivtrafik eller för resa med egen bil. I de fall avdrag görs för resa med egen bil ska avdraget göras med ett fastställt belopp per mil, oavsett vilken den faktiska kostnaden har varit. Avdraget per mil fastställs för respektive beskattningsår. För den tid som tabellen avser har följande avdrag gällt:

 • Beskattningsår 1993-1997: 13 kr per mil
 • Beskattningsår 1998-2000: 15 kr per mil
 • Beskattningsår 2001-2004: 16 kr per mil
 • Beskattningsår 2005: 17 kr per mil
 • Beskattningsår 2006-2007: 18 kr per mil
 • Beskattningsår 2008 och framåt: 18:50 kr per mil

Oavsett om man gör avdrag för resor med kollektivtrafik eller resor med egen bil så får man bara avdrag med den kostnad som överstiger ett visst belopp. Gränsen för avdrag fastställs för varje beskattningsår. För den tid tabellen avser har följande gränser gällt:

 • Beskattningsår 1993-1994: 4 000 kr
 • Beskattningsår 1995-1997: 6 000 kr
 • Beskattningsår 1998-2006: 7 000 kr
 • Beskattningsår 2007-2008: 8 000 kr
 • Beskattningsår 2009-2011: 9 000 kr
 • Beskattningsår 2012 och framåt: 10 000 kr

Vill du veta mer om skattereglerna för resor till och från arbetet?

Lär dig mer om vad som gäller för att du ska få göra ett avdrag för dina resor till och från arbetet

Läs mer om skattereglerna för resor till och från arbetet på Rättslig vägledninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänna avdrag och avdrag från fastställd förvärvsinkomst, beskattningsår 2015

När inkomster och avdrag har beräknats för inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet (om överskott) slås nettot av dessa ihop. Från den nettoinkomsten kan man göra det som kallas allmänna avdrag. De allmänna avdragen innefattar avdrag för pensionssparande och kvittning av underskott av näringsverksamhet mot inkomst av tjänst. Efter de allmänna avdragen får man
fram den fastställda förvärvsinkomsten. De avdrag som därefter görs är av en annan karaktär. Grundavdraget är ett avdrag som automatiskt tillgodoräknas samtliga deklaranter och det motsvaras inte av någon kostnad hos deklaranten. Sjöinkomstavdrag är ett extra avdrag för de som är anställda ombord på fartyg.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets underlag från inkomstbeskattningen
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Siffrorna utgör en summering från samtliga fysiska personers inkomstdeklarationer, såsom de ser ut när arbetet med att fastställa årets beskattningsunderlag avslutas i början av december. Det kan ske omprövningar som ändrar beloppen även efter den tidpunkten, men dessa ingår då inte i den här tabellen.

Avdrag för pensionssparande, beskattningsår 1991-2015

I den här tabellen kan du se hur stora avdrag som görs för privat pensionssparande.

Källa: Uppgifterna för åren 1991-2014 kommer från SCB. Från och med år 2015 kommer uppgifterna från Skatteverkets underlag från inkomstbeskattningen
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Tabellen visar de som fått avdrag för pensionssparande i sin deklaration.

Vill du veta mer om hur beloppsgränserna för avdrag för
pensionssparande har förändrats?

Avdraget för pensionssparande begränsades 1995 från ett helt till ett halvt prisbasbelopp. Från och med beskattningsåret 2008 begränsades avdraget till 12 000 kronor per år som en del i finansieringen av avskaffandet av förmögenhetsskatten. För beskattningsåret 2015 har det fasta avdragsbeloppet sänkts från 12 000 kronor till 1 800 kronor. Näringsidkare och andra som helt saknar rätt till tjänstepension får dock liksom tidigare dra av ett större belopp.

Vill du veta mer om skattereglerna för avdrag för pensionssparande?

länk till rättslig vägledning

Grundavdrag och förhöjt grundavdrag 2016

Grundavdrag är i praktiken den lägsta gräns där en inkomsttagare börjar betala inkomstskatt. Grundavdraget beräknas på summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet efter allmänna avdrag. Det är högre vid låga inkomster, vilket syftar till att minska skatten för låg- och medelinkomsttagare. Personer över 65 år får från och med 2009 genom ett särskilt tillägg ett högre grundavdrag än andra inkomsttagare, vilket utgör en kompensation för att pensionärerna inte omfattas av det så kallade jobbskatteavdraget.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverket
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi har beräknat beloppen?

Grundavdraget beräknas som olika andelar av ett prisbasbelopp beroende på inkomstintervall.

Vill du veta mer om hur grundavdraget beräknas?

Läs mer om dem skattemässiga reglerna för grundavdraget på rättslig vägledning

Skatteverket

Till toppen