På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Lotteri, spel, reklam mm

Här kan du bland annat se statistik om hur skatt på lotteri och spel har utvecklats över tiden. Du kan också se hur stor skatten på annonser och reklam är samt hur stor koncessionsavgift TV-företagen betalar.

Lotteriskatt och överskott från spelverksamhet 1990-2016, mnkr

I den här tabellen kan du se hur den totala skatten på lotteri och spel har utvecklats över tiden samt hur den fördelar sig mellan olika skatter. 

Källa: Uppgifterna kommer från Statens årsredovisning
Senast uppdaterat: 2017-05-31
Nästa uppdatering: 2018-04-30

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Till och med 2005 redovisas skatterna utifrån betalningstidpunkt. Från och med 2006 tillämpas periodiserad redovisning, vilket innebär att skatterna redovisas under det inkomstår de avser, oavsett när betalning sker.

Uppgifterna är hämtade från statens officiella årsredovisning, där statens inkomster är uppdelade efter inkomsttitel.

Vill du veta mer om hur skatten på lotteri och spel har förändrats över tiden? 

Lotteriskatten omfattar lotterier och penningvinster vid vinstsparande i bank. Lotterier anordnade av ideella organisationer och AB Svenska spel är undantagna från lotteriskatt. Istället redovisar AB Svenska spel, som helstatligt bolag, in sitt överskott till statsbudgeten.

Skatt på spel erläggs sedan år 1973 av dem som har tillstånd att anordna roulettspel enligt lotterilagen. Till och med 1994 beskattades även bingospel och mellan 1998 och 2000 varuspelsautomater. Skatten på roulettspel utgår med ett visst belopp som är beroende av antalet spelbord.

Lotteriavgifter redovisades till och med 2005 i statsbudgeten som en offentligrättslig avgift. Från och med 2006 redovisas de som skatt.

Skatt på annonser och reklam, koncessionsavgifter för TV-företag mm 1990-2016, mnkr

I den här tabellen kan du se hur skatten på reklam har förändrats över tiden och vilka beståndsdelar den har.

Källa: Uppgifterna kommer från Statens årsredovisning
Senast uppdaterat: 2017-05-31
Nästa uppdatering: 2018-04-30

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Till och med 2005 redovisas skatterna utifrån betalningstidpunkt. Från och med 2006 tillämpas periodiserad redovisning, vilket innebär att skatterna redovisas under det inkomstår de avser, oavsett när betalning sker.

Uppgifterna är hämtade från statens officiella årsredovisning, där statens inkomster är uppdelade efter inkomsttitel.

Vill du veta mer om hur skatten på reklam har förändrats över tiden?

Skatt på annonser och reklam infördes i början på 1970-talet för att finansiera en ökning av det statliga stödet till dagspressen. Skatten tas ut på annons som är avsedd att offentliggöras i landet. Skattskyldig är den som yrkesmässigt offentliggör reklam eller annons. År 1999 avskaffades reklamskatten på reklamtrycksaker. Anledningen till avskaffandet var svårigheter i tillämpningen och kontrollen av skatten på annonser och reklam.

Från och med 2006 har ett antal avgifter som tidigare i statsbudgeten redovisades som offentligrättsliga avgifter tillkommit bland punktskatterna. Dessa är koncessionsavgifter på televisionens område, lokalradioavgifter, avgifter till granskningsnämnden och avgifter för telekommunikation. Ingen av dessa avgifter administreras av Skatteverket. Koncessionsavgifter för TV-företag och lokalradioavgifter betalas till Radio- och TV-verket, avgifter till granskningsnämnden redovisas in till staten av denna nämnd och avgifter för telekommunikation betalas till Post- och telestyrelsen.

Skatteverket

Till toppen