På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Branschsamverkan

Att arbeta förbyggande är en bärande tanke i Skatteverkets inriktning, vision och mål. Det förebyggande arbetet syftar till att förenkla och underlätta för företag och privatpersoner, så att det blir mer rätt från början.

Branschsamverkan är ett effektivt sätt att förbättra förutsättningarna för att det ska bli rätt från början och innebär ett ömsesidigt utbyte som bygger på öppenhet, respekt och förtroende, där alla parter ska vinna något på att samverka.

Att samverka med olika branscher är ett sätt för Skatteverket att tidigt förebygga fel och tillgodose informationsbehov. Samverkan är också en källa till kunskap om branschernas olika förutsättningar och behov. I dag samverkar Skatteverket inom ett 30-tal olika branscher och med totalt cirka 130 organisationer och myndigheter.

Vi samarbetar särskilt med branscher där risken för skattefel är hög och med upphandlare och andra aktörer som kommer i kontakt med den svarta ekonomin.

Samverkan sker på initiativ av antingen Skatteverket eller en branschorganisation. Vi anpassar oss till förutsättningarna i den enskilda branschen, till exempel dess storlek och antalet branschorganisationer. Vi tar även hänsyn till företag som inte anslutit sig till en branschorganisation.

Skatteverket och branschorganisationen ska vara överens om vad samverkan omfattar, och arbetet utvärderas regelbundet. Ett beslut om samverkan fattas centralt av Skatteverket.

Skatteverket

Till toppen