På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Skatteverkets organisation

Skatteverket har ett huvudkontor och sju skatteregioner. Huvudkontoret leder och styr skatteregionerna. På skatteregionerna finns skattekontor.

Skatteverkets huvudkontor

Huvudkontoret, som leds av generaldirektören, består av verksledningen och sex avdelningar. De sex avdelningarna är IT-, administrativa-, rätts-, produktions-, kommunikations- och ekonomiavdelningen.

Till huvudkontoret hör även allmänna ombudet, personalansvarsnämnden, internrevisionsenheten och skatterättsnämndens kansli. Skatteverket är också huvudman för Statens personadressregister, SPAR.

Skatteverket är en så kallad enrådighetsmyndighet, som i stället för styrelse har ett insynsråd. Myndighetschefen är ordförande i insynsrådet och håller rådet informerat om verksamheten. Insynsrådet ska utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd.

Regionerna och skattekontoren

Det är regionerna med sina skattekontor som hanterar skatteärenden för medborgare och företag, ärenden om folkbokföring, fastighetstaxering och bouppteckningar. De gör även brottsutredningar, utfärdar id-kort samt bevakar statens fordringar.

Regionerna består av skatteregioner. Dessa är mittregionen, norra regionen, Stockholmsregionen,  södra regionen, västra regionen, östra regionen och storföretagsregionen.

Skatteverket i siffror

Antalet anställda vid Skatteverket är drygt 10 000. Av dem finns cirka 2 000 på huvudkontoret i Solna. Skatteverket finns på ett 100-tal orter i landet.

Andelen kvinnor vid Skatteverket är 66 procent och andelen kvinnliga chefer är 60 procent.

Skatteverket

Till toppen