På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

startsida

2017-04-19

Vårbudgeten presenterad

Minskad uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt även 2018. Ändrad beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person. Sänkt skatt för pensionärer. Ett antal miljöstyrande skatteändringar på energi- och transportområdena. Det är inslag i regeringens vårbudget och förslag inför budgetpropositionen 2018.

Den ekonomiska vårpropositionen består av en inriktningsdel med förslag inför budgetpropositionen och en del som avser ändringar 2017. De förslag som avser 2018 blir slutligen beroende av överläggningar inför arbetet med budgetpropositionen i höst.

Förslag i ändringsbudgeten 2017

I vårbudgeten föreslår regeringen ändringar av beskattningen vid överlåtelse av fastighet till juridisk person. Syftet med förslaget är att motverka en möjlighet till skatteplanering.

Förslag inför budgetpropositionen 2018

Regeringen föreslår inför budgetpropositionen 2018 att gränsen för statlig inkomstskatt liksom de senaste åren inte räknas upp fullt ut, vilket innebär att fler än annars hade varit fallet får betala statlig inkomstskatt 2018. Den nedre skiktgränsen beräknas då bli 445 400 kronor 2018 och den övre skiktgränsen blir 647 900 kronor. Skatten sänks för pensionärer med en inkomst upp till 14 000 kronor samt på sjukersättning och aktivitetsersättning. Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta höjs från 20 till 25 procent.

Utökat växa-stöd

Förändringar föreslås avseende reglerna för delägare i fåmansföretag, och beskattning av personaloptioner lättas i vissa fall. Växa-stödet som innebär sänkt arbetsgivaravgift för den först anställda föreslås utökas till att också omfatta aktiebolag och handelsbolag.

Ändrade miljöskatter

Ett antal skatteändringar har föreslagits på miljö-, klimat- och energiområdet. Bland förslagen finns höjd energiskatt på el för hushåll och tjänstesektor och sänkt skatt på förnybar el som framställs i mindre anläggningar och förbrukas på framställningsplatsen, sänkt energiskatt på el för mindre datacenter, sänkt energiskatt på el för leveranser av värme och kyla till datorhallar samt indexering av miljöskatter.

Ett bonus–malus-system föreslås för nya lätta fordon, där miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället med en bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. Bilförmånsvärdena förändras också med motsvarande inriktning. Regeringen skriver att en flygskatt bereds inom regeringskansliet.

Momsen för naturguidning föreslås sänkas från 25 till 6 procent.

Skatteverket

Till toppen